Work of Leaders auttaa kuntien poliittisia johtajia suuren murroksen kynnyksellä

Suomen kunnat ja niiden johtamisjärjestelmät käyvät läpi historiallista muutosta. Kunnille koulutus- ja konsultointipalveluita tuottavan FCG Valmennuspalveluiden johtaja Marita Lehikoinen kertoo, miten konserni tukee kuntien ja kaupunkien johtoa sote-uudistuksen kynnyksellä.

 

FCG tukee kuntia sote-uudistuksen keskellä

 

Kuntien johtaminen ja organisaatiokulttuuri tulevat muuttumaan merkittävästi, mikäli eduskunnan valmistelema sote-uudistus astuu voimaan vuonna 2020. Kun sosiaali- ja terveystoimi siirtyy kokonaan maakuntien alaisuuteen, mukana lähtee noin puolet kuntien henkilöstöstä. Kuntiin jäävät jäljelle tekninen toimi, keskushallinto ja sivistystoimi.

 

Kunnilla on siis edessä vakava pohdinnan paikka; niiden täytyy miettiä uusiksi oma roolinsa ja miten ne järjestävät palvelunsa, kun noin puolet organisaation budjetista menetetään.

 

Näiden kysymysten äärellä kuntia tukee Kuntaliitto Holdingin omistama FCG-konserni. FCG tunnetaan julkisella sektorilla erityisesti koulutus-, konsultointi- ja valmennuspalveluistaan, sillä noin 75% sen toiminnasta keskittyy kuntaorganisaatioiden kehittämiseen. Tärkeä osa tätä työtä ovat kuntien poliittisten johtajien valmennusohjelmat.

 

DiSC apuna kuntapuheenjohtajien valmennuksessa

 

FCG Valmennuspalveluiden johtaja Marita Lehikoinen kertoo, että Kuntapuheenjohtajan johtamiskoulutus on ollut käynnissä vuodesta 2012 asti. Se on suunnattu kunnanhallitusten ja valtuustojen puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille, ja mukana on ollut niin poliittisia konkareita kuin ensimmäisen valtuustokautensa aloittaneitakin.

 

Kolmesta neljään kuukautta kestävässä koulutuksessa on alusta alkaen käytetty apuna Everything DiSC® -työkaluja. Lehikoinen kuvaa prosessin kulkua: ”Ensimmäisen jakson jälkeen osallistujat tekevät Work of Leaders -profiilin ja saavat siitä palautteen ennen seuraavaa jaksoa. Sitten he lähtevät tekemään henkilökohtaista johtajuuden kehittymissuunnitelmaansa.”

 

Koulutukseen kuuluu kolme parin päivän mittaista lähivalmennusjaksoa, minkä lisäksi valmennettavat saavat halutessaan kahdenkeskistä coachingia.

 

Marita Lehikoinen (kuva FCG)

 

 

Work of Leaders antaa uutta näkökulmaa poliittiseen johtajuuteen ja kehittää yhteistyötaitoja

 

Omat erityispiirteensä kuntapuheenjohtajan tehtävään tuo se, että hän on kuntalaisten valitsema. Täten kuntapuheenjohtajan täytyy viedä eteenpäin konsensusta eli keskittyä yhteisen edun ajamiseen ja tarvittaessa sivuuttaa henkilökohtaiset näkemyksensä. Lehikoinen lisää, että yksi poliittisen johtajan merkittävimpiä tehtäviä on myös saada ihmiset mukaan.

 

”Work of Leaders antaa valmennettaville erilaista näkökulmaa visionääriseen johtajuuteen, sekä siihen miten sitoutat ja otat ihmiset mukaan, miten oma vuorovaikutus toimii”, Lehikoinen pohtii.

 

Kehittymissuunnitelmia lukiessaan Lehikoinen on huomannut, että Work of Leaders on avannut valmennettavien silmät vuoropuhelun ja yhteistyökyvyn merkitykselle. ”Ihmiset ovat kokeneet tärkeänä, että Work of Leadersissa toisten kuunteleminen tulee hyvin esille. Kun pystyy paneutumaan johtamistapaansa ja kuulemaan eri sidosryhmien jäseniä, ymmärtää, ettei vain oma näkemys ole ainut ja oikea. Se auttaa hahmottamaan kokonaisuuksia.”

 

Work of Leaders -mallin perusteet

 

 

Oman johtamistyylin tuntemus siivittää rohkeisiin päätöksiin paremman tulevaisuuden puolesta

 

Kuntapuheenjohtajia valmentaessaan Lehikoinen on antanut satoja palautteita Work of Leaders -profiilin pohjalta. Profiileista käy ilmi paitsi henkilön johtamistapa, myös DiSC-tyyli.

 

Lehikoinen on huomannut, että poliittiset johtajat ovat pääsääntöisesti D-tyylin vuorovaikuttajia eli suoran toiminnan ja kovien tulosten ystäviä. Joukosta löytyy myös Di:tä, joka on tuloshakuinen ja innostunut, sekä DC:tä, jolle kyseenalaistaminen ja tarkkuus ovat tärkeitä. Harvemmin johtajista on löytynyt puhtaan asiakeskeistä C-tyyliä, mutta joitain tämänkin tyylin edustajia on.

 

Henkilökohtaisen johtamistyylin tuntemus on vahvistanut kuntapuheenjohtajien uskoa omaan toimintaansa etenkin päätöksentekotilanteissa. ”Moni D-johtaja sanoo, että on tavallaan pakko olla pelottoman rohkea, vaikka seurauksia pitää toki pystyä miettimään.” Itsetuntemuksen kautta saavutettu varmuus auttaa toimimaan silloinkin, kun muut kehottavat hidastamaan tahtia.

 

Lehikoinen näkee, että tulevaisuuden kuntien kannalta tällä on suuri merkitys. ”Varsinkin nyt sote-maakuntauudistukseen liittyen kunnissa tulisi uskaltaa tehdä rohkeita valintoja, joiden avulla mennään kohti elinvoimaa, hyvinvointia ja sivistyskuntaa”, hän toteaa.

 

 

Teksti: Anne-Mari Ala-Kuha