WOL + 360 mittaus = Johtajuus 360

Olet varmaan jo kuullut Everything DiSC Work of Leaders Johtamisprofiilista? Siinä itsetuntemus on keskiössä, kun henkilö arvioi omaa johtamiskäyttäytymistään. Kyseiseen arviointiin on perusteellisen tutkimuksen avulla luotu 18 osa-alueen malli, joka on ryhmitelty kolmeen pääteemaan: vision muodostamiseen, henkilöstön sitoutumismahdollisuuksien luomiseen ja toimeenpanomalleihin. Tämän yksilöarvion perusteella saa sitten vertailun johtamisen parhaisiin käytäntöihin ja kehittämisvinkit omaan toimintaan perusteellisen raportin muodossa. Mutta tämähän meille oli jo tuttua.

 

Uuden näkökulman omaan toimintaan tuo, kun pyydetään muiden näkemyksiä oman näkemyksen rinnalle.  Tähän tarpeeseen vastaa 360 palaute. Oman mielipiteen lisäksi saamme alaisten, esimiehen ja työkavereiden palautteen, miten oma toimintamme koetaan. Näin ollen on mielenkiintoista verrata, miten ajatukset käyttäytymisestämme kohtaavat. Monta kertaa riittävä palaute saadaan myös 270 arviolla. Tällöin arviota ei pyydetä kollegoilta.

 

360 palautteet eivät sinänsä ole uusi innovaatio, mutta se yhdistettynä Work of Leadersiin on. MLP tarjoaakin nyt Work of Leaders -malliin pohjautuvan 360 palautemittauksen vaihtoehtoina muille vakiintuneille mittauksille. Tässä mittausmallissa muut pääsevät kertomaan oman näkemyksensä, miten käyttäytymisemme vastaa johtamisen parhaita käytäntöjä. Kysymykset on rakennettu Work of Leadersista tuttujen 18 osa-alueen pohjalta ja tämä mittaus yhdistettynä Johtajuusprofiiliin takaa hyvät eväät käsitellä tapaamme johtaa ja olla vuorovaikutuksessa toistemme kanssa.

360 mittaukseen liittyvä kysely toteutetaan verkkokyselynä ja henkilö saa vastaukset PDF -raporttina.  Malli mahdollistaa myös organisaatiokohtaiset koosteet ja seurantamittaukset. Malliraportin löydät täältä.

Perehdyttäminen 360 mittauksien tekemiseen ja hyödyntämiseen onnistuu joko kasvotusten tai Skype -palaverin muodossa.  Mittauksien hinnaston löydät MLP:n extranetista (kirjautumiseen tarvitset omat tunnuksesi).

 

Tarkemmin asiasta kertoo Tuija Hirvonen tai Hannu Häyrinen. Yhteystiedot löydät täältä.