Vieraskynä: Jukka Soininen – Tieteellistä pohjaa johtamistyökaluihin

Ph.D. Jukka Soininen on tekemässä toista väitöskirjaansa johtamisesta. Hän toimii TCD Consulting and Research Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja tekee aktiivisesti johtamisen tutkimus- ja kehittämistyötä.

Jukan LinkedIn -profiiliin päästä tästä.
TDC Consulting and Research Oy:n nettisivuille pääset tästä.


Ihmisten toimintaa ja käyttäytymistä organisaatioissa on tutkittu runsaasti. Varsinkin käyttäytymispiirteistä ja -tyyleistä on kirjoitettu paljon. Usein esimerkiksi organisaatioiden käyttämät käyttäytymistyyliä kartoittavat testit voivat jäädä irralliseksi kokonaisuudesta, toki ne antavat erittäin arvokasta tietoa ihmisten käyttäytymisestä. Samalla on kuitenkin käyty keskustelua niiden luotettavuudesta.

Kaikkineen voi todeta, että markkinoilta on puuttunut malli, joka yhdistää ihmisten käyttäytymistyylit ja niiden yhteyden johtamiseen.


Johtamisen ja esimiestoiminnan taso on myös herättänyt paljon keskustelua ja tuonut esiin erilaisia mielipiteitä. Kaikkineen voi todeta, että markkinoilta on puuttunut malli, joka yhdistää ihmisten käyttäytymistyylit ja niiden yhteyden johtamiseen.


Merkittävä kustannustalo John Wiley & Sons on vastannut tähän haasteeseen älykkäästi kehittäessään tuoteperheen, johon kuuluu käyttäytymistä mallintava Everything DiSC ja siihen yhdistetty johtamisen parhaita käytäntöjä kuvaava Work Of Leaders (WOL). Kehittynyt tutkimus ja tietotekninen käsittely ovat mahdollistaneet kahdeksan käyttäytymistyylin ja johtamisen parhaiden käytäntöjen yhdistämisen tuottamaan aiempaa tarkempia tuloksia ihmisten käyttäytymisestä.


WOL -mittaristo on kehitetty perustuen muun muassa kansainvälisiin tutkimuksiin ja tietokirjailijoiden näkemyksiin johtamisen hyvistä käytännöistä. WOL–mittaristossa hyvää johtamista selvitetään 18 osa-alueella. Saatu tieto voidaan yhdistää strategiaan sekä strategian käytäntöön vientiin ja samalla havainnoimaan sitä millaiset johtamisen näkemykset organisaatiossa on.


Johtamisen parhaat käytännöt (WOL) kiinnittyy siten suurempaan kokonaisuuteen haastamalla ihmiset aina vision laadinnasta strategioiden jalkauttamiseen toimivaksi käytännöksi sekä tulosten todentamiseen ja korjaavien toimenpiteiden tekemiseen. Itseasiassa WOL täyttää myös laadun näkökulman, laatuympyrän PDCA.


Sitten varsinainen pointti.


Triangulaatio ilmiöiden tutkimiseksi sisältää monipuolisen aineiston käsittelyn. Tällä halutaan varmistaa mahdollisimman laadukas johtopäätös tutkittavasta ilmiöstä. Kehittynyt laskentateho ja aineiston yhdistäminen samaan tietokantaan hyödyntämällä esimerkiksi TCD Analytics –ohjelmistoa mahdollistaa yhteyksien löytymisen DiSC – ja WOL -mittaristojen välille. Kun tähän lisätään laadullisen aineiston tulokset, saadaan luotettava ymmärrys ilmiöstä.

Alustavien Suomessa tehtyjen tutkimustulosten perusteella voidaan arvioida, että käyttäytymistyylin ja johtamisen välillä on havaittavissa yhteys DiSC ja WOL mittareilla mitattuna.


Alustavien Suomessa tehtyjen tutkimustulosten perusteella voidaan arvioida, että käyttäytymistyylin ja johtamisen välillä on havaittavissa yhteys DiSC ja WOL mittareilla mitattuna. Tämä tukee mallin kansainvälistä tutkimusta. Tuoteperheen tuottaman tiedon hyödyntäminen tukee toiminnan tuloksellista kehittymistä.


Tästä aiheesta on tulossa väitöstutkimus, joka osaltaan vahvistaa olettamuksen DiSC:n ja WOL:n yhteydestä. Esitetyn olettamuksen tukena ovat trendit toiminnallisista ja taloudellisista tuloksista tutkittavassa organisaatiosta ja sen tuloksellisuuden kehittymisestä.


Näihin tuloksiin palataan, kun tulokset ovat julkaistavissa.