Vertailuraportti

Vie opittu käytäntöön

Vertailuraportti on hyvä esimerkki Everything DiSCin käytettävyydestä. Sen oma algoritmi etsii keskeiset teemat, joista esim. kahden kollegan tulisi keskustella keskenään.

Vertailuraportti vie valmennuksen opit käytäntöön. Se on itsenäinen oma raporttinsa, joka perustuu kahden eri henkilön vastauksiin.

Vertailuraportin avulla henkilöt voivat keskustella siitä, mitä haasteita tai hyötyjä heidän käyttäytymisensä heille tuo. Se antaa myös neuvoja, miten yhteistyöstä tulisi sujuvampaa.

DiSC-analyysin vertailuraportti

Käytettävyyttä lisäävät valmennustyökalut

MyEverythingDiSC

MyEverythingDiSC.com on DiSC-tuoteperheen henkilökohtainen online- ja mobiilipalvelu, joka mahdollistaa mm. rajattoman vertailuraporttien tekemisen.

Vertailuraportti

Vertailuraportti vie valmennuksen opit käytäntöön. Se on itsenäinen oma raporttinsa, joka perustuu kahden eri henkilön vastauksiin.

Tiimiraportti

Tiimiraportti luo kuvan tiimistä ja sen vuorovaikutuskulttuurista. Se auttaa hahmottamaan sekä tiimin että tiimiläisten erilaisuutta.