Haluatko parhaat vuorovaikutustyökalut käyttöösi?

Sertifiointi on tarkoitettu kaikille henkilöstön kehittäjille, valmentajille, tiimin vetäjille ja esimiehille.

Valmentajavalmennus koostuu valmennuspäivistä sekä niitä tukevista sisällöistä, joita ovat mm. webinaarit ja harjoitukset. Voit valita suoritatko vain Everything DiSC -sertifioinnin vai otatko mukaan myös The Five Behaviors -tiimiprofiilin. Lue lisää sertifioinnista.

Rakenne: Kolme valmennuspäivää ja näyttövalmennus

Valmennuspäivien pituudet vaihtelevat moduulien mukaan puolesta päivästä päivään. Viimeinen vaihe on valmennusprosessin aikana valittavalle tiimille pidettävä näyttövalmennus. Valmennusten välissä on kotitehtäviä.

Huom. On suositeltavaa, että valmennus käydään annetussa järjestyksessä.

Sertifiointiprosessin kuvaus

Pakolliset moduulit

Tutustu moduulien sisältöön ja valmennuskalenteriin klikkaamalla alla olevia otsikoita

Klikkaa moduulia ja tutustu sen sisältöön. Voit samalla ilmoittautua valmennukseen.

Everything DiSC® -valmentajavalmennuksen ensimmäinen päivä luo perustan koko sertifiointiprosessille. Päivän aikana käsitellään Everything DiSC® -mallin taustaa ja teoriaa sekä puretaan Työyhteisöprofiilin sisältö.

Päivän aikana tutustutaan myös Everything DiSC® -työyhteisöprofiilin prioriteetteihin, tuoteperheen raportteihin, MLP Akatemia -sisältöpankkiin sekä MyEverythingDiSC-palveluun.

Kesto: 5 h

Sisältö

 • Everything DiSC®-mallin taustat, teoria ja tutkimus
 • Everything DiSC-tyylit ja -prioriteetit
 • Motivaattorit ja stressitekijät
 • Henkilökohtainen profiili ja vertailuraportit
 • MLP Akatemia -verkkooppimisympäristö ja valmennusaineistot
 • MyEverythingDiSC.com-onlinepalvelu

 

Kalenteri

Tapahtumaa ei löytynyt!

Valmennuksen tulee aina olla prosessi, joka mahdollistaa opitun kertaamisen ja vie muutoksen käytäntöön. Tavoite on rakentaa valmennuksesta vaikuttava prosessi, joka kehittää tiimin yhteistyötä ja vuorovaikutusta.

Kesto: 5 h

Sisältö

 • Profiilista prosessiksi
 • Valmennuksen ja valmennusprosessin rakentaminen
 • Luottamus ja sen rakentaminen
 • Konfliktit ja erilaisuus
 • Palautekulttuuri
 • Tiiminvetäjänä ja esimiehenä kasvaminen

 

Kalenteri

Tapahtumaa ei löytynyt!

Valmennuspäivän aikana käydään konfliktiprofiilin rakenne ja tavoite läpi. Tämän lisäksi luodaan osallistujille ymmärrys siitä, mitä konfliktiprofiilin avulla voidaan tehdä. Everything DiSC® -konfliktiprofiili sanoittaa erilaisuutta tilanteissa, joissa tunteet ovat voimakkaita.

Kesto: 3,5 h

Sisältö

 • Everything DiSC® -konfliktiprofiilin rakenne ja sisältö
 • Mikä on konflikti?
 • Eri tyylien käyttäytyminen konfliktitilanteessa
 • Tuhoavat reaktiot
 • Vaistomaisten ajatusten tunnistaminen
 • Reaktion muuttaminen
 • Toiminnan mukauttaminen ja rakentava käyttäytyminen

 

Kalenteri

 

Tapahtumaa ei löytynyt!

Näyttövalmennuksella tuetaan opitun viemistä käytäntöön. Näyttövalmennuksen aikana valmentaja purkaa Everything DiSC® -työyhteisöprofiilit osallistujille. Näyttövalmennukset suunnitellaan ja rakennetaan vastaamaan tiimin tavoitteisiin ja valmennus pidetään välittömästi valmennusmoduulien jälkeen.

Kesto: puoli päivää

Sisältö

Sertifiointiprosessin päätteeksi jokainen osallistuja suorittaa näyttövalmennuksen vapaavalintaiselle tiimille. Valmennuksen jälkeen MLP:n valmentaja antaa palautteen valmennuksesta. Palautteessa arvioidaan

 • Valmennuksen rakenne ja tavoite
 • Teoriaosuus
 • Profiilien purku ja Liite valmentajille -osuus
 • Harjoitteet

Valinnaiset ja vaihtoehtoiset moduulit

Voit halutessasi vaihtaa Konfliktiprofiilin tilalle joko Johtajuusprofiilin tai The Five Behaviors -tiimiprofiilin. Voit myös suorittaa valinnaisia moduuleita (hinnoitellaan erikseen) joko varsinaisen sertifioitumisen yhteydessä tai sen jälkeen.

Everything DiSC® -johtajuusprofiili (Work of Leaders) kuvaa omaa johtamistyyliä ja vertaa sitä parhaisiin johtamiskäytäntöihin. Päivän aikana käsitellään sitä, miten Johtajuusprofiilia voidaan käyttää strategisen johtamisen tukena.

Kesto: 5 h

Sisältö

 • Everything DiSC® -johtajuusprofiilin (Work of Leaders) rakenne ja sisältö
 • Johtamisen prioriteetit (mihin voimavarat suunnataan)
 • VST-malli (visio, sitoutuminen, toteutus)
 • Oma johtaminen vs. johtamisen parhaat käytännöt
 • Oman johtajuuden kehittäminen

 

Kalenteri

Tapahtumaa ei löytynyt!

Tiimin viisi toimintatasoa (The Five Behaviors®) on tiimiarvioon perustuva valmennusohjelma, joka auttaa rakentamaan tiimejä, joiden jäsenillä on vahva keskinäinen luottamus ja psykologinen turvallisuus. Hyvän tiimin rakentaminen vaatii työtä. Siitä saatava hyöty on kuitenkin merkittävä niin organisaatiolle, tiimille kuin yksilöllekin.

Kesto: Valmennus koostuu kahdesta valmennusmoduulista, joista ensimmäisen kesto on 5 h ja toisen 3 h.

Sisältö

 • Patrick Lencionin viisiportainen tiiiminkehitysmalli
 • Erilaisuuden ymmärtäminen ja hyödyntäminen Everything DiSC® -mallin mukaan
 • Tiimin nykytila ja tiimikulttuuri
 • Henkilökohtaisen raportin tulkinta
 • Valmennustyökalut ja profiilivaihtoehdot
 • Eri valmennusprosessit ja prosessien vaiheet: luottamus, konfliktit, sitoutuminen, tilivelvollisuus, tulostietoisuus

 

Kalenteri

Tapahtumaa ei löytynyt!