Sertifiointi on tarkoitettu kaikille henkilöstön kehittäjille, valmentajille, tiimin vetäjille ja esimiehille.

Valmentajavalmennus koostuu valmennuspäivistä sekä niitä tukevista sisällöistä, joita ovat mm. webinaarit ja harjoitukset. Voit valita suoritatko vain Everything DiSC -sertifioinnin vai otatko mukaan myös The Five Behaviors -tiimiprofiilin. Lue lisää sertifioinnista.

Rakenne: Kolme valmennuspäivää ja näyttövalmennus

Valmennuspäivien pituudet vaihtelevat moduulien mukaan puolesta päivästä päivään. Viimeinen vaihe on valmennusprosessin aikana valittavalle tiimille pidettävä näyttövalmennus. Valmennusten välissä on kotitehtäviä.

Huom. On suositeltavaa, että valmennus käydään annetussa järjestyksessä.

Rakenne2020_2

Pakolliset moduulit

Tutustu moduulien sisältöön ja valmennuskalenteriin klikkaamalla alla olevia otsikoita.

Klikkaa moduulia ja tutustu sen sisältöön. Voit samalla ilmoittautua valmennukseen. 

Työyhteisöprofiili ja profiilin purku

Kuvaus

Everything DiSC® -valmentajavalmennuksen ensimmäinen päivä luo perustan koko sertifiointiprosessille. Se käsittää alkuperäisen DiSC-mallin taustat, teorian ja tulkinnan.

Päivän aikana tutustutaan myös Everything DiSC -työyhteisprofiilin prioriteetteihin, tuoteperheen raportteihin, eDiSC®-sisältöpankkiin sekä MyEverythingDiSC-palveluun.

Kesto: yksi työpäivä

Sisältö

 • Alkuperäisen DiSC®-mallin taustat, teoria ja tutkimus
 • Everything DiSC -malli
 • DiSC-tyylit ja -prioriteetit
 • Motivaattorit ja stressitekijät
 • Henkilökohtainen profiili ja vertailuraportit
 • eDiSC®-oppimisympäristö ja valmennusaineistot
 • MyEverythingDiSC.com-onlinepalvelu

Kalenteri

No event found!

Prosessi ja valmentaminen

Kuvaus

Käytettävyys ratkaisee. Siksi alkuperäinen DiSC-profiili rakentuu luotettavuuden lisäksi myös käytettävyyden varaan. Valmennuksen tulee aina olla prosessi, joka mahdollistaa opitun kertaamisen ja siihen palaamisen keskellä kiireisintä päivää.

Everything DiSC -prosessi ja valmentaminen vie osallistujat ideaalin valmennuksen ja valmennusprosessin äärelle.

Kesto: vajaa työpäivä

Sisältö

 • Työntekijän odotukset tutkimusten valossa
 • Profiilista prosessiksi
 • Valmennuksen ja valmennusprosessin rakentaminen
 • Luottamus ja sen rakentaminen
 • Konfliktit ja erilaisuus
 • Tilannesidonnainen johtaminen erityylisten ihmisten kanssa
 • Palautekulttuuri
 • Tiiminvetäjänä ja esimiehenä kasvaminen

Kalenteri

No event found!

Konfliktiprofiili

Kuvaus

Everything DiSC Productive Conflict -konfliktiprofiili lisää itsetuntemusta ja auttaa ymmärtämään henkilökohtaista toimintatapaa konfliktitilanteessa. Konfliktiprofiili opettaa hallitsemaan käyttäytymistä konfliktitilanteissa ja luomaan henkilökohtaisen toimintamallin konfliktitilanteita varten. Everything DiSC -konfliktiprofiili sanoittaa erilaisuutta tilanteissa, joissa tunteita on paljon ja ne ovat voimakkaita.

Kesto: puoli päivää

Sisältö

 • Everything DiSC -konfliktiprofiilin rakenne ja sisältö
 • Mikä on konflikti?
 • DiSC ja konflikti
 • Eri tyylien käyttäytyminen konfliktitilanteessa
 • Tuhoavat reaktiot
 • Vaistomaisten ajatusten tunnistaminen
 • Reaktion muuttaminen
 • Toiminnan mukauttaminen ja rakentava käyttäytyminen

Kalenteri

No event found!

Näyttövalmennus

Kuvaus

Näyttövalmennuksella tuetaan opitun viemistä käytäntöön ja se rakentuu yleensä Everything DiSC -työyhteisöprofiilin varaan. Näyttövalmennuksessa keskitytään DiSC-maailman perusteisiin ja siihen, miten DiSC-tuoteperheen raportteja voidaan hyödyntää arjessa.

Kesto: puoli päivää

Näyttövalmennukset suunnitellaan ja rakennetaan vastaamaan osallistujan tarpeita ja ne pyritään pitämään välittömästi valmennusmoduulien jälkeen.

Sisältö

Sertifiointiprosessin päätteeksi jokainen osallistuja suorittaa näyttövalmennuksen vapaavalintaiselle tiimille (neljä henkilöä). Valmennuksen jälkeen MLP:n edustaja antaa palautteen valmennuksesta. Palautteessa arvioidaan mm.

 • Valmennuksen rakenne ja tavoitteet
 • DiSC-teoriaan tutustuminen
 • Profiilien käyttö ja purkaminen
 • Harjoitusten fasilitointi
 • Harjoitusten sovellettavuus käytäntöön
 • Valmennusaineistot ja niiden käyttö

Valinnaiset ja vaihtoehtoiset moduulit

Voit halutessasi vaihtaa konfliktiprofiilin tilalle joko Johtajuusprofiilin tai The Five Behaviors -tiimiprofiilin. Voit myös suorittaa valinnaisia moduuleita (hinnoitellaan erikseen) joko varsinaisen sertifioitumisen yhteydessä tai sen jälkeen.

Johtajuusprofiili (WOL)

Kuvaus

Everything DiSC Work of Leaders -johtajuusprofiili kuvaa omaa johtamistyyliä ja mahdollistaa sen vertaamisen parhaisiin johtamiskäytäntöihin.

Kesto: puoli päivää

Sisältö

 • Everything DiSC -johtajuusprofiilin (Work of Leaders) rakenne ja sisältö
 • Johtamisen prioriteetit (mihin voimavarat suunnataan)
 • 18 parasta johtamisen käytäntöä
 • Oma toiminta vs. parhaat käytännöt
 • Oman johtajuuden kehittäminen
 • Johtamiskulttuuri
 • Johtamistaidot vision luomisen, sitoutumisen ja toteutuksen osalta

Kalenteri

No event found!

Tiimin viisi toimintatasoa

Kuvaus

The Five Behaviors -Tiimin viisi toimintatasoa on tiimiarvioon perustuva valmennusohjelma, joka auttaa rakentamaan tiimejä, joiden jäsenillä on vahva keskinäinen luottamus ja psykologinen turvallisuus. Yhtenäisen ja tuotteliaan tiimin kehittäminen vaatii työtä. Siitä saatava hyöty voi kuitenkin olla merkittävä niin organisaatiolle, tiimille kuin yksilöllekin.

Kesto: yksi työpäivä

Sisältö

 • Patrick Lencionin viisiportainen tiiiminkehitysmalli
 • Erilaisuuden ymmärtäminen ja hyödyntäminen Everything DiSC -mallin mukaan
 • Tiimin nykytila ja tiimikulttuuri
 • Henkilökohtaisen raportin tulkinta
 • Valmennustyökalut ja profiilivaihtoehdot
 • Eri valmennusprosessit ja prosessien vaiheet: luottamus, konfliktit, sitoutuminen, tilivelvollisuus, tulostietoisuus

Kalenteri

No event found!

Soita
 • 09 88 11 778
Lähetä sähköpostia
 • info@mlp.fi
Laita postia

MLP Modular Learning Processes Oy

Äyritie 8 A (Alto-talo)

01510  Vantaa