Kaikkea ei tarvitse tehdä itse

Esitykset – työkirjat – aktiviteetit – harjoitukset – videot

MLP tarjoaa yritysvalmentajille, organisaatioille ja oppilaitoksille parhaat työkalut johtamisen ja tiimityöskentelyn kehittämiseen sekä konfliktikyvykkyyden vahvistamiseen.

Työkaluilla tarkoitetaan sekä henkilöprofiileita että valmennusten tueksi luotuja aineistoja, kuten valmiita esityksiä, työkirjoja ja aktiviteetteja.

Esitykset

Eri valmennustilanteisiin sopivia valmiita esitysaineistoja ja videoita.

Esitykset

Valmiita ja muokattavia esityksiä teeman mukaan. Esityksiä voidaan käyttää sellaisenaan tai muokata tilanteen ja tarpeen mukaan. 

Työkirjat

Vapaasti muokattavia työkirjoja ja aktiivimonisteita teemoittain.

Työkirjat

Sekä täysin valmiita työkirjoja teeman mukaan että aktiivimonisteita. Työkirjat on rakennettu niin, että niitä voidaan helposti muokata.

Aktiviteetit

Käytäntöön viemistä helpottavia konkreettisia harjoituksia. 

Aktiviteetit

Aktiviteetit on suunniteltu käytettäväksi valmennusten yhteydessä joko sellaisenaan tai tukiaineistoja hyödyntäen. Tukiaineistoina esim. DiSC-kortit ja -matto.

Videoaineistot

Alkuperäistä DiSC-profiilia käytetään kehittämään vuorovaikutusta.

Valmentajille on tarjolla sekä kotimaisia että kansainvälisiä videoaineistoja.

Videot on tarkoitettu käytettäväksi valmennuksissa yhdessä Everything DiSC -profiilien kanssa.

MyEverythingDiSC.com-palvelu

MyEverythingDiSC.com on DiSC-tuoteperheen henkilökohtainen online- ja mobiilipalvelu, joka mahdollistaa mm. rajattoman vertailuraporttien tekemisen.

Palvelun kautta voit tehdä myös tiiminäkymiä, lisätä tiimeihin jäseniä, ottaa niitä pois ja opetella mukauttamaan omaa käyttäytymistä jokaisen kanssa erikseen.

MyEverythingDiSC-palveluun saa näkyviin kaikki omat profiilit ja se on ilmainen kaikille kaikille alkuperäisen DiSC-profiilin tehneille.

MyEverythingDiSC-GroupMap_144

Tuotamme aineistoja myös Howspace-digialustalle

Tiimivalmennuksesta, jossa hyödynnetään DiSC-profiileita, on saatavilla täydellinen aineistopaketti etävalmennusta varten. Aineistopaketti sisältää myös Howspace-työtilan.

Howspace on vuorovaikutteinen oppimis- ja kehitysalusta, jolla on noin 200 000 aktiivista käyttäjää. Sen nopeasti kasvaneeseen käyttäjäkuntaan kuuluu muiden muassa konsulttiyrityksiä, suuryrityksiä, Suomen suurimpia ammattiliittoja, kuntia, kaupunkeja sekä valtion virastoja.

Howspace_favicon-1

Kysy lisää

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.