Väitös-webinaari: 9.6.2021 (ke), klo 10-11.30

Johtajuus on kiehtova teema! Sen merkitys on korostunut entisestään samalla, kun se on muuttunut haasteellisemmaksi. Siksi sitä pitää tutkia.

Meillä on ilo kutsua sinut webinaariin, jonka teema on toimintamalli johtamisen (IT-, tiedolla – ja strateginen johtaminen sekä Johtamisen parhaat käytännöt) yhteydestä koulutusorganisaation tuloksellisuuteen koulutuksen reformissa.

Mukana webinaarissa tuplatohtori Jukka Soininen

Väitöskirjassaan Jukka käsitteli DISC:ä kolmen muun johtamisen ”ismin” kanssa. Tutkimuksen mielenkiinto kohdistui DiSC:n näkökulmasta siihen, mikä on sen rooli konstruktiossa. Konstruktio kuvaa IT-, tiedolla - ja strategisen johtamisen sekä DiSC:n keskinäisiä suhteita.

Kirjallisuuskatsausta ei ole rajattu koskemaan koulutusorganisaatioita, joten konstruktio voidaan yleistää tilanteeseen, jossa organisaatiot kohtaavat pakottavia muutostoimenpiteitä toimintaansa ja johtamisjärjestelmiinsä.

Toinen mielenkiinnon kohde oli tutkia DiSC:n ja TOB-työolobarometrin välisiä yhteyksiä, koska näiden lähestymisnäkökulmat ovat erilaiset. Lähtöoletuksena oli, että mittarit täydentävät toisiaan.