Vahva tiimikulttuuri

Millainen on vahva tiimikulttuuri, mistä sen tunnistaa?

Tiimit, joiden jäsenet voivat luottaa toisiinsa, haastavat toisiaan, ottavat riskejä ja tekevät virheitä, ovat tavanomaisia tiimejä suorituskykyisempiä. Kyse on luottamuksesta ja psykologisesta turvallisuudesta, joita voidaan vahvistaa.

Keskeisiä teemoja ovat kommunikaatio, luottamus ja konfliktikyvykkyys, mutta kaikki riippuu lopulta kommunikaatiosta, joka synnyttää luottamusta ja vahvistaa konfliktikyvykkyyttä.

Aito kommunikaatio edellyttää kohtaamista ja läsnäoloa

Siinä missä ryhmä on joukko ihmisiä, joilla jokaisella on oma agenda, tiimiläiset kokevat kuuluvansa yhteen ja tekevänsä töitä yhteisen mission eteen. Kommunikaatio luo yhteyttä ja yhteyden vahvistuessa myös haavoittuvuuteen perustuva luottamus ja psykologinen turvallisuus lisääntyvät. Siksi kommunikaation ytimessä on kollega, alainen, esimies – toinen ihminen. Vahva tiimikulttuuri ilmenee mm. siten, että tiimien jäsenet käytännössä kilpailevat siitä, miten voivat olla auttamassa toisiaan ja mahdollistamassa toistensa onnistumisen.

Siksi tarvitaan yhteinen kieli ja ymmärrys erilaisuudesta.

Vahva tiimikulttuuri rakentuu aidon luottamuksen varaan. Sen jäsenet

 • myöntävät virheensä ja heikkoutensa
 • pyytävät apua
 • eivät pane pahakseen kysymyksiä tai vinkkejä, jotka liittyvät heidän omaan vastuualueeseensa
 • antavat toisille mahdollisuuden, eivätkä tee kielteisiä johtopäätöksiä
 • ottavat riskejä tarjotessaan apua ja antaessaan palautetta
 • arvostavat ja hyödyntävät toisensa osaamista ja kokemusta
 • pyytävät ja antavat anteeksi epäröimättä
 • odottavat tilaisuuksia työskennellä yhdessä ryhmänä
 • käyttävät aikaa oleelliseen, ei politikointiin

Vahvan tiimikulttuurin hyödyt

 • Vahva tiimi rakentuu haavoittuvuuteen perustuvan luottamuksen varaan. Tiimiläiset eivät palkää olla eri mieltä, eivätkä siksi välttele konflikteja, vaan etsivät niistä keinoja ratkaista joskus mahdottomiltakin tuntuvia haasteita.
 • Vahva tiimin näkyvä ominaisuus on sitoutuminen, silloinkin kun päätös ei aina miellytä.
 • Vahva tiimi mahdollistaa myös tilivelvollisuuden. Olen vastuussa tekemisistäni, en ensisijaisesti esimiehelleni, vaan kollegoilleni. Haluan kantaa oman osani vastuusta.
 • Vahvan tiimin keskeisin missio- ja tunnusmerkki on tavoite- ja tulostietoisuus, joka näkyy kaikessa tekemisessä, valinnoissa ja puheissa.

Miten rakennan vahvan tiimikulttuurin?

 1. Luo aidon luottamuksen varaan rakentuvia tiimejä

  Koska tiimi on aina esimiehensä näköinen, ei esimiehen merkitystä voi korostaa liikaa. Näin riippumatta siitä, toimitaanko perinteisessä vai esim. itseohjautuvassa organisaatiossa. Aito luottamus lähtee siitä, että tiimiläiset tuntevat toisensa ja haluavat jakaa asioita ja rakentaa yhteyttä.
 2. Tiedosta moninaisuus

  Moninaisuuden hyödyntäminen on noussut keskeiseksi teemaksi luotaessa vahvoja, saumattomasti toimivia tiimejä. Hyödyntäminen on mahdollista, mutta se edellyyttää, että tiimin jäsenillä on yhteinen kieli keskustella yksilöiden erilaisuudesta ja erilaisista toimintamalleista.
 3. Hyödynnä tiimiläisten tiedot ja taidot tehokkaasti

  Parhaissa tiimeissä yksilöiden vahvuudet on hyödynnetty tehokkaasti. Toimivien ja tavoitetietoisten timien jäsenet eivät ensisijaisesti ole tilivelvollisia esimiehelleen, vaan toisilleen. He haluavat käyttää tietojaan ja taitojaan mahdollisimman hyvin mahdollistaakseen tiimin menestymisen.

Paranna kommunikaatiota

Kommunikaatio luo yhteyttä. Se edellyttää kohtaamista ja läsnäoloa. Yhteyden vahvistuessa, myös luottamus kasvaa. Ja menestys rakennetaan luottamuksen varaan.

Rakenna aitoa luottamusta

Luottamuksen merkitys kasvaa. Kyse on aidosta, haavoittuvuuteen perustuvasta luottamuksesta, mikä mahdollistaa psykologisen turvallisuuden.

Vahvista konfliktikyvykkyyttä

Hyvin toimivan tiimin perustaitoihin kuuluu kyky ratkaista ongelmia. Se on mahdollisita, jos tiimiläiset ovat samalla puolella ja heillä on yhteinen päämäärä.