Everything DiSC®

DiSC-analyysi luo yhteisen kielen erilaisuudesta keskustelemiseen

Kehittynein DiSC-analyysi maailmassa

Everything DiSC® on tutkituin ja kehittynein DiSC-analyysi maailmassa. Se on validoitu Suomen kieleen ja kulttuuriin ja sen ylivoima perustuu sen käytettävyyteen, eli siihen, mitä hyötyä siitä on sen käyttäjälle. Kolmannen sukupolven DiSC-analyysi ei ole enää pelkkä nelikenttäprofiili, vaan kyse on sovellusperheestä, josta löytyy oma profiilinsa tiimiprofiilin lisäksi myös esim. johtajuuden ja konfliktien tarkasteluun. Voidaankin todeta, että Everything DiSCissä on kyse yhteisen kielen luomisesta, jolla voidaan keskustella henkilöiden toimintatavoista, vahvuuksista ja kehityskohteista kaikilla työelämän keskeisillä osa-alueilla.

Everything DiSCin taustoista ja tutkimuksesta

2000-luvulla kehitetty uuden sukupolven DiSC-analyysi, Everything DiSC, hyödyntää modernia psykometriikkaa, mitä edustavat esim. adaptiivinen mittausmenetelmä ja pitkälle kehittyneet algoritmit. Everything DiSC Workplace on DNV-sertifioitu henkilöstön kehittämisen työkalu ja se on sertifioitu EFPAn standardien mukaisesti. Everything DiSC -tuoteperheen koko taustatutkimus on koottu yksiin kansiin. Tutkimusraporttia voi tilata suoraan esimerkiksi Amazon-verkkokaupasta (tilaa) tai MLP:ltä. 

Everything DiSC® Työyhteisö -profiili

Everything DiSC Työyhteisö-profiili auttaa ymmärtämään ihmisten erilaisia toimintatapoja ja sen myötä itseä sekä muita paremmin. Työyhteisöprofiili koostuu vuorovaikutustyyliä kuvaavasta DiSC-tyylistä sekä prioriteeteistä, jotka kuvaavat asioita, joihin henkilö suuntaa voimavarojaan. Everything DiSC-työyhteisöprofiilin kuuluvat laajat liitteet, jotka tuovat lisätietoa ja vinkkejä profiilin soveltamiseen.

Everything DiSC-analyysi ei ole pelkästään analyysi, vaan henkilökohtainen kehityssuunnitelma.

Everything DiSC® Johtajuus -profiili 

Everything DiSC Johtajuus -profiili (Work of Leaders) on ainutlaatuinen menetelmä kehittää yksilön johtamistaitoja. Johtajuusprofiili syntyi vuosia kestäneen tutkimustyön tuloksena ja aiheen tiimoilta syntyi myös kirja: Work Of Leaders – Johtamisen parhaat käytännöt. Henkilökohtainen johtajuusprofiili koostuu vuorovaikutustapaa kuvaavasta DiSC-tyylistä sekä prioriteeteistä. Näiden lisäksi profiili vertaa henkilökohtaista johtamistyyliä johtamisen parhaisiin käytäntöihin ja piirtää siten konkreettisen näkymän kehityskohteista.

Everything DiSC Work of Leaders – johtajuusprofiili mahdollistaa oman johtamistavan vertaamisen maailman parhaisiin johtamiskäytäntöihin.

Everything DiSC® Rakentava konflikti -profiili

Everything DiSC Rakentava konflikti – profiili lisää itsetuntemusta ja auttaa ymmärtämään henkilökohtaista toimintatapaa konfliktitilanteissa. Sen avulla tiimissä voidaan hyödyntää DiSC-analyysi hyödynnetäänn tehokkaasti, edistäen konstruktiivista ja tuloksellista konfliktin käsittelyä. Se kuvaa sekä tuhoavaa että rakentavaa käyttäytymistä, opettaa hallitsemaan konfliktitilanteita ja auttaa luomaan henkilökohtaisen toimintamallin konfliktitilanteita varten.

Everything DiSC Rakentava konflikti -profiili auttaa tunnistamaan ristiriitatilanteissa syntyvät automaattiset ajatukset riittävän varhaisessa vaiheessa, jotta voimme muotoilla ajatuksemme uudelleen rakentavammiksi.

DiSC-analyysi käyttöön - sertifioidu -työkalujen käyttäjäksi

Vaikka Everything DiSC -työkalut keräävät kiitosta helppokäyttöisyydestään, on malliin ja eri profiileihin perehtyminen tärkeää sujuvan Everything DiSC-kokemuksen takaamiseksi loppukäyttäjälle.  Sertifiointivalmennus antaa käyttöoikeuden ja riittävän osaamisen Everything DiSC-profiilien hyödyntämiseen oman työn tukena.

Kehittynein DiSC-analyysi maailmassa

Sertifiointivalmennus sisältää aloitustapaamisen jälkeen kolme valmennuspäivää, esi- ja välitehtäviä sekä näyttövalmennuksen siihen liittyvine sparrauksineen. Sertifiointiprosessi jaksottuu ihannetilassa 3-5 kuukauden aikajaksolle, mutta on mahdollista suorittaa nopeamminkin. Sertifiointi voidaan suorittaa joko avoimissa valmennuksissa tai yrityskohtaisesti järjestetyissä päivissä.

Sertifioinnin myötä saa käyttöön apuvälineitä kuten EPIC-profiilituotantojärjestelmän ja MLP Akatemia -materiaalipankin, josta löytää mm. aina viimeisimmät suomenkieliset valmennusmateriaalit. Myös MLP:n henkilökunta on käytettävissä ja aina valmiina auttamaan kiperissä kysymyksissä.

Lähestyvät sertifiointivalmennukset

Everything DiSC® Catalyst

Everything DiSC Catalyst on henkilökohtainen ja täysin uudenlainen vuorovaikutusalusta, jonka avulla pääset perehtymään omiin vuorovaikutus-, johtamis-  ja tunneälytaitoihisi – ajasta ja paikasta riippumatta. Sen lisäksi, että Catalyst mahdollistaa oman kehittymisesi Everything DiSCin eri sovelluksien avulla,  pääset tutustumaan myös kollegoihisi vuorovaikutuksen näkökulmasta. Se lisää ymmärrystä ja näkemyksellisyyttä kahden ja useammankin ihmisen vuorovaikutuksesta. DiSC-analyysi tarjoaa yhteisen  näkökulman tiimissä, ja auttaa vahvistamaan tiimityöskentelyä ja parantamaan yhteistyötä eri persoonallisuuksien välillä. Catalyst-palvelu tuo tiedon ja työkalut kätevästi ulottuvillesi, jotta voit hyödyntää analyysin tuloksia maksimaalisesti.   

MLP tarjoaa tutkitut ja luotettavat työkalut, joiden avulla tiimityöskentely tuottaa tulosta.

Everything DiSC®-valmentajat palveluksessasi

Työyhteisön kehittämiseen on joskus parasta ottaa avuksi oman organisaation ulkopuolinen ammattilainen.  Valmentajaverkostoomme on vuosien saatossa sertifioitu yli 900 organisaatioiden kehittäjää, ja olemme osa Wileyn maailmanlaajuista valmentajaverkostoa. Meidän kauttamme löydät sertifioidut ammattilaiset organisaatiosi kehittämiseen tai voit myös liittyä mukaan heidän ammattitaitoiseen joukkoonsa. 

Valmentajaverkosto: Sari Tuura

Sari Tuura

Valmentaja
Eezy Flow Oy
sari.tuura @eezy.fi
+358 45 275 6692

Valmentajaverkosto: Mari Lippojoki

Mari Lippojoki

Valmentaja
Premix Oy
mari.lippojoki @premixgroup.com
+358 44 218 4400

Valmentajaverkosto: Sami Jalonen

Sami Jalonen

Valmentaja
Innomind
sami.jalonen @innomind.fi
+358 400 605 225

Valmentajaverkosto: Tiina Savia

Tiina Savia

Valmentaja
Kompassio Oy
tiina.savia @kompassio.fi
+358 400 497 821

Valmentajaverkosto: Ahti Kilpeläinen

Ahti Kilpeläinen

Valmentaja
Tmi Ahtico
ahti.kilpelainen @gmail.com
+358 50 324 1271

Hermanni Harju

Muutosvalmentaja
HarjuLead Oy
hermanni @harjulead.fi
+358 400 167 337

Valmentajaverkosto: Anna-Mari Väliklemelä

Annamaria Väli-Klemelä

Henkilöstöjohtaja
Luhta Oy
annamaria.vali-klemela @luhta.fi
+358 44 371 2775

Valmentajaverkosto: Heli Bergström

Heli Bergström

Valmentaja
Tmi Heli Bergström
heli.bergstrom @gmail.com
+358 400 272 402

Valmentajaverkosto: Ritva-Liisa Niskanen

Ritva-Liisa Niskanen

Valmentaja
Human Side Oy
ritva-liisa.niskanen @humanside.fi
+358 400 499 194

Valmentajaverkosto: Eva Wathen

Eva Wathén

Valmentaja
Bravemotion Oy
eva.wathen @bravemotion.com
+358 40 675 4822

Konkarivalmennus

3.10.2023

Konkarivalmennus tulee taas lokakuussa! Se on tarkoitettu kokeneille DiSC-ammattilaisille, jotka kaipaavat lisäsyvyyttä osaamiseensa valmennuksiinsa.

Päivässä pureudutaan tarkemmin mm. Circumplex-malliin ja Liite Valmentajille -osioon sekä tietysti jaetaan kokemuksia valmentajakollegoiden kanssa. Valmennus toteutetaan lähivalmennuksena .

Asiakastarinat

MLP on saanut olla mukana satojen asiakasorganisaatioidensa kehittämisessä työkaluratkaisujensa kautta. Tutustu millaisia kokemuksia asiakkaillamme on työkaluistamme sekä palveluistamme.