The Five Behaviors®

Tiimityötaidot huippuunsa 

Vahvat tiimityötaidot tuottavat tulosta

The Five Behaviors® -malli ja -profiili on Wileyn ja Patrick Lencionin Table Groupin yhteistyön tulos. Tiimiarvioon perustuva The Five Behaviors (Tiimin viisi toimintatasoa) valmennusohjelma auttaa ymmärtämään miten ryhmästä tulee aito, keskinäisen luottamuksen varassa toimiva tiimi. Yhtenäisen ja tehokkaan tiimin kehittäminen niin, että tiimiläisten persoonallisuudet ja taipumukset otetaan huomioon, vaatii työtä. Siitä saatava hyöty voi kuitenkin olla merkittävä niin organisaatiolle, tiimille kuin yksilöllekin. The Five Behaviors -prosessi ja -profiilit auttavat ymmärtämään miten huipputiimejä kehitetään ja tuetaan. 

Tiimityötaidot huippuunsa 

The Five Behaviors® -malli hioo paremmat tiimityötaidot

TULOKSET
TILIVELVOLLISUUS
SITOUTUMINEN
KONFLIKTIT
LUOTTAMUS
Fivebehaviors-kolmio-mobiili
Tulosten saavuttaminen
FVB-tulokset

Paremman luottamuksen, rakentavien konfliktien, sitoutumisen ja tilivelvollisuuden rakentamisella on yksi päämäärä: yhteisten tavoitteiden saavuttaminen. Tavoitteet eivät merkitse ainoastaan talouteen liittyviä asioita vaan laajemmin myös odotuksia ja tulosperusteisia suorituksia. Erinomaisissa tiimeissä varmistetaan, että kaikki sen jäsenet henkilökohtaisista vastuistaan ja vastuualueistaan huolimatta tekevät kaikkensa auttaakseen tiimiä saavuttamaan sille asetetut tavoitteet.

Tiimin jäsenten keskinäinen tilivelvollisuus
FVB-tilivelvollisuus

Kun jokainen on sitoutunut selkeään toimintasuunnitelmaan, tiimin jäsenet tuntevat voivansa vaatia vastuuta rakentavasti toisiltaan. Tällöin he ovat valmiita huomauttamaan kollegoitaan heidän suorituksistaan tai käyttäytymistavoistaan, jotka saattavat olla vahingollisia tiimille ja yhteisten tulosten saavuttamiselle.

Sitoutuminen yhteisiin päätöksiin
Sitoutuminen

Kun tiimin jäsenet voivat ilmaista mielipiteitään ja keskustella ideoista, he sitoutuvat päätöksiin varmemmin. Erinomaisissa tiimeissä ymmärretään, että jäsenten on pystyttävä sitoutumaan päätöksiin, vaikka lopputulemasta ei olisi varmuutta ja vaikka kaikki eivät aluksi olisikaan samaa mieltä.

Rakentavat konfliktit
FVB-konfliktit

Kun tiimin jäsenten välillä vallitsee luottamus, he voivat keskustella ideoista suorapuheisesti ja rakentavasti. Rakentava konflikti on tehokas tapa ratkoa ongelmia. Ilman konflikteja mitkään kestävät suhteet eivät kasva eivätkä kehity.

Haavoittuvuuteen perustuva luottamus
FVB-luottamus

Kun tiimin jäsenten toiminta on aidosti läpinäkyvää ja jäsenet ovat rehellisiä toisilleen, heidän välilleen voi muodostua haavoittuvuuteen perustuva luottamus. Tällainen luottamus on mahdollista vain silloin, kun kaikilla tiimiläisillä on hyvä tahto toisiaan kohtaan, eikä kenenkään tarvitse suojautua tai rakentaa muureja ympärilleen.

The Five Behaviors® -mallin avulla kehitätte yhteiset tiimityötaidot

The Five Behaviors (Tiimin viisi toimintatasoa) -ohjelma mittaa tiimin suoriutumista viidessä tiimityön osa-alueessa: luottamuksessa, konflikteissa, sitoutumisessa, tilivelvollisuudessa ja tuloksissa. Ohjelmaan kuuluvien Everything DiSC -profiilien avulla tiimin jäsenet oppivat omistaan ja myös muiden käyttäytymistyyleistä. Yksilöt ymmärtävät miten heidän henkilökohtainen tyylinsä vaikuttaa tiimin yhteiseen menestymiseen.

Hyvät tiimityötaidot tuovat parempia tuloksia

The Five Behaviors® -profiilin tavoitteena on auttaa esihenkilöitä, tiimin jäseniä ja organisaatiota ymmärtämään, millaisista elementeistä yhtenäinen ja tehokas tiimi rakentuu. Se kertoo tiimin tilanteesta viidellä eri tasolla. Tiimin tilannekuvauksen lisäksi profiili antaa  konkreettisia toimintaohjeita, joiden avulla tiimin toimintaa voidaan kehittää. Hyvin toimiva tiimi:
  • Tekee parempia ja nopeampia päätöksiä
  • Hyödyntää kaikkien jäsentensä taitoja ja näkemyksiä
  • Ei tuhlaa voimavaroja politikointiin, sekaannuksiin ja tuhoisiin konflikteihin
  • Keskittyy oikeiden ongelmien ratkaisemiseen
  • Ei takerru epäolennaisuuksiin etsiäkseen muiden hyväksyntää
  • Luo yritykselle selkeän kilpailuedun
  • Parantaa työilmapiiriä!

Tiimin edistyminen mitattavissa

Harva asia muuttuu päivässä tai viikossa. Mitä useampaa henkilöä muutos koskettaa, sen kauemmin muutos kestää. Hyvät tiimityötaidot ja yhtenäisenä tiiminä toimiminen vaatii jatkuvaa keskittymistä ja panostusta. Se on – ja sen pitääkin olla – palkitseva prosessi, josta on hyötyä kaikille tiimin jäsenille. Selkeästä tiimin kehittämisen toimintasuunnitelmasta huolimatta, muutos ja kehittyminen on aina monien asioiden summa ja aina tiimikohtaista. Siksi on hyvä, että tiimin edistymistä pystytään seuraamaan. The Five Behaviors -edistymisraportissa verrataan edelliskerralla saatuja tuloksia nykytilaan ja nähdään konkreettisesti, missä kehitystä on tapahtunut ja mikä vaatii vielä huomiotamme. Katsauksen edistymiseen voi tehdä sovituin väliajoin, jolloin asia pysyy aktiivisesti mielessä ja kehitystoimet voidaan suunnata sinne, missä niitä eniten tarvitaan.

Sertifioidu The Five Behaviors-työkalujen käyttäjäksi !

Kiinnostuitko ja haluaisit The Five Behaviors -työkalut käyttöösi? 

The Five Behaviors® -malli hioo tiimityötaidot

Liity onnistujien joukkoon!

MLP on saanut olla mukana satojen asiakasorganisaatioidensa kehittämisessä työkaluratkaisujensa kautta. Tutustu millaisia kokemuksia asiakkaillamme on työkaluistamme sekä palveluistamme. Haluamme mahdollistaa organisaatioiden henkilöstöosaamisen kehittymisen. Hyvät tiimityötaidot ovat työelämässä menestymisen edellytys sekä yksilön että yhteisön näkökulmasta.

Valmentajaverkosto palveluksessasi

Työyhteisön kehittämiseen on joskus parasta ottaa avuksi oman organisaation ulkopuolinen ammattilainen.  Valmentajaverkostoomme on vuosien saatossa sertifioitu yli 900 organisaatioiden kehittäjää, ja olemme osa Wileyn maailmanlaajuista valmentajaverkostoa. Meidän kauttamme löydät sertifioidut ammattilaiset organisaatiosi kehittämiseen tai liityt mukaan heidän ammattitaitoiseen joukkoonsa. 

Valmentajaverkosto: Sirpa Salin-Suolanen

Salin-Suolanen Sirpa

Toimitusjohtaja
Vastuu Valmennus Oy
sirpa.salin-suolanen @vastuuvalmennus.fi
+358 400 425 062
Valmentajaverkosto: Jori Kosonen

Kosonen Jori

Valmentaja
Talent Network
jori.kosonen @talentnetwork.fi
+358 50 518 4790
Valmentajaverkosto: Anne Kamaja

Kamaja Anne

Valmentaja
Happy Dreams Konsultointi Oy
ak.happydreams @outlook.com
+358 50 301 1659
Valmentajaverkosto: Heli Bergström

Bergström Heli

Valmentaja
Tmi Heli Bergström
heli.bergstrom @gmail.com
+358 400 272 402
Valmentajaverkosto: Marjut Alatalo

Alatalo Marjut

Executive Coach, CEO
WayUp Oy
marjut @wayup.fi
+358 50 344 5779
Valmentajaverkosto: Sami Jalonen

Jalonen Sami

Valmentaja
Innomind
sami.jalonen @innomind.fi
+358 400 605 225
Valmentajaverkosto: Tomi Viitala

Viitala Tomi

Valmentaja
Kulmia Group Oy
tomi.viitala @kulmia.fi
+358 400 419 773
Valmentajaverkosto: Marko Kaistinen

Kaistinen Marko

Valmentaja, Integral Master Coach
Bavion Oy
marko.kaistinen @bavion.fi
+358 40 566 6655
Valmentajaverkosto: Timo Kanninen

Kanninen Timo

Valmentaja
Sales Factor Consulting SFC Oy
timo.kanninen @salesfactor.fi
+358 44 362 2273
Valmentajaverkosto: Anna Lönnroth

Lönnroth Anna

Valmentaja
BoMentis Oy
anna.lonnroth @bomentis.fi
+358 40 503 3337