Everything DiSC® Työyhteisö -profiili

auttaa ymmärtämään itseä ja muita paremmin.

Toimiva vuorovaikutus on sitoutumisen perusta. Organisaatio, jonka henkilökunta on sitoutunutta, tekee mm. parempaa tulosta, suurempaa liikevaihtoa ja sairastaa vähemmän. Sellainen organisaatio on myös hyvä työyhteisö, joka auttaa  työntekijöitä kasvamaan. Everything DiSC Työyhteisö -profiili tukee toimivan vuorovaikutuksen kehittymistä työpaikoilla. 

Työyhteisöprofiili serti

Everything DiSC® Työyhteisö -profiili

Kysely
Everything DiSC® Työyhteisö -profiili auttaa ymmärtämään itseä ja muita paremmin.

Everything DiSC Työyhteisö -profiili on Suomen kieleen ja kulttuuriin validoitu menetelmä, joka pohjautuu adaptiiviseen testaukseen. Tällöin järjestelmä seuraa henkilön vastaustyyliä ja tarvittaessa varmistaa lisäkysymyksillä mahdollisimman luotettavan tuloksen syntymisen. Kyselyssä vastataan käyttäytymistä ja henkilön prioriteetteja mittaaviin väittämiin viisiportaisella asteikolla. Adaptiivisuudesta johtuen, kysymysten määrä riippuu henkilön antamista vastauksista. Annettujen vastausten perusteella  laaditaan konkreettinen ja helposti hyödynnettävä 20-sivuinen raportti.

Profiili
Meille työyhteisön kehittäminen on tärkeää.

Everything DiSC-analyysin tuloksena syntyvä henkilökohtainen profiili koostuu vuorovaikutustyyliä kuvaavasta DiSC-tyylistä sekä prioriteeteistä, jotka kuvaavat asioita, joihin henkilö suuntaa voimavarojaan. Lisäksi profiili antaa vinkit muiden DiSC-tyylien kanssa toimimiseen ja toimintasuunnitelman itsensä kehittämiseen. Everything DiSC Työyhteisö -profiiliin kuuluvat myös laajat liitteet, jotka tuovat lisätietoa ja vinkkejä profiilin soveltamiseen.

Profiilin purku ja valmentaminen
Everything DiSC® Johtajuus -profiili Hyvä johtajuus johtaa tuloksiinn organisaatiossa. 

Vaikka jo pelkkä profiilin tekeminen ja saaminen lisää ymmärrystä erilaisuudesta, on profiili ja DiSC-viitekehys aina hyvä käydä läpi yhdessä Everything DiSC -sertifioidun valmentajan kanssa. Näin varmistetaan, että asiat ymmärretään oikein ja profiilista viedään myös konkretiaa  profiilin tehneen arkeen. Sertifioidun valmentajan apuna on mm. tutkimusta, valmiita valmennusaineistoja, harjoituksia ja videoita, joilla asian ymmärtämistä ja arkeen viemistä voidaan helpottaa.

Profiiliin liittyvät raportit
Johtajuusprofiili-06

Henkilökohtaisen raportin tukena on syventävää tietoa antava lisäosa: Liite valmentajille. Siinä eritellään kunkin DiSC-tyylin tai niiden yhdistelmien osalta erikseen käyttäytymispiirteen voimakkuus. Lisäksi selviää miten vahvasti käyttäytymistyyleihin sidotut prioriteetit ohjaavat toimintaa. Tarpeen mukaan voidaan myös tehdä vertailuja kahden ihmisen välille (Everything DiSC Vertailuraportti) tai ryhmäraportteja halutuista ryhmistä (Everything DiSC Facilitator Report). Näiden avulla ihmisten välisen vuorovaikutuksen tarkastelu ja kehittäminen saadaan vietyä kokonaan uudelle tasolle.

1. Voi tutustua omaan toimintatyyliin

Tuloksellisen kommunikaation edellytys on oman toimintatavan tunnistaminen. Se mahdollistaa toimintatavan mukauttamisen tarpeen mukaan tilanteen vaatimalla tavalla, jolloin meillä on mahdollisuus parempaan vuorovaikutukseen ympärillämme olevien ihmisten kanssa.


2. Selviää omaan toimintatyyliin liittyvät motivaattorit ja stressitekijät

Everything DiSC Työyhteisö -profiili kuvaa henkilökohtaisia motivaattoreita ja stressitekijöitä. Siksi profiilia voidaan hyödyntää sellaisenaan mm. erilaisissa kehitys- ja esihenkilö/alais-keskusteluissa. Tämä mahdollistaa osin vaikeidenkin aiheiden käsittelyn niin, että molemmat osapuolet kokevat tulevansa ymmärretyiksi.

 

3. Saa ymmärryksen muista toimintatyyleistä

Everything DiSC Työyhteisö -profiili auttaa tunnistamaan erilaisia toimintatyylejä ja antaa vinkkejä paremman vuorovaikutussuhteen luomiseen eri tyylisten ihmisten kanssa. Kun ymmärrämme omaa ja toisten ihmisten tapaa toimia paremmin, ristiriitatilanteet vähenevät ja niitä on helpompi käsitellä rakentavasti. Opimme myös hyödyntämään toistemme erilaisuutta sujuvan yhteistyön takaamiseksi.

 

4. Laaditaan toimintasuunnitelma itsensä ja omien toimintatapojen kehittämiseksi

Everything DiSC Työyhteisö -profiili laatii oman vuorovaikutustyylin ja kyselyyn annettujen vastausten pohjalta kolmen kohdan toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma nostaa esiin oman tyylin  potentiaaliset kehityskohteet ja antaa vinkit oman toiminnan tehostamiseen vuorovaikutuksen näkökulmasta.

Parempi työyhteisö: Everything DiSCin hyödyt

Vuorovaikutuksella tulosta 

Hyvä vuorovaikutus nostaa organisaation suorituskykyä ja tuloksellisuutta. Everything DiSC® Työyhteisö -profiili mahdollistaa tiimin ja organisaation eri osien vuorovaikutuskulttuurin kuvaamisen. Vuorovaikutuskulttuurin osalta organisaatiot voivat poiketa toisistaan suurestikin. Tiedostamalla yhteiset ja usein kirjoittamattomat toimintamallit, voidaan organisaatiota kehittää haluttuun suuntaan.

Vahvuuksiin keskittyminen

Tutkimukset osoittavat, että työntekijät, joilla on mahdollisuus keskittyä päivittäin omiin vahvuuksiinsa, ovat todennäköisemmin sitoutuneempia työhönsä ja kertovat elämänsä olevan yleisesti ottaen laadukkaampaa. Työyhteisöprofiili tuo henkilön vahvuudet näkyväksi ja näin ollen  mahdollistaa organisaatioiden jäsenten paremman sitouttamisen kehitysprosesseihin ja muutoshankkeisiin.

 

Parhaimmillaan kollegat täydentävät toisiaan. Se on mahdollista, mutta se edellyttää erilaisista toimintatavoista johtuvien haasteiden tunnistamista, uhkien ja mahdollisuuksien tiedostamista ja avointa keskustelua toimintatapojen mukauttamisesta.

Työyhteisö kasvuun - Liity onnistujien joukkoon!

MLP on saanut olla mukana satojen asiakasorganisaatioidensa kehittämisessä työkaluratkaisujensa kautta. Tutustu millaisia kokemuksia asiakkaillamme on työkaluistamme sekä palveluistamme. 

Tervetuloa

webinaariin

jossa esitellään vuoden vaihteessa valmistunut gradu:
Luottamus ja luottamusta edistävä johtaminen terveydenhuollon ammattilaisten kokemana.

Millaisia havaintoja gradun tekemisen aikana ja valmistumisen myötä syntyi?

Anniina Ruusila esittelee gradunsa ja sen tulokset webinaarissa 2.5. klo 9-10. Lämpimästi tervetuloa linjoille mukaan kuulemaan ja kysymään aiheesta tarkemmin! Webinaari on maksuton ja tarkoitettu ensi sijaisesti MLP:n valmentajaverkostolle. 

Valmentajaverkosto palveluksessasi

Hyvä työyhteisö on kehittyvä kokonaisuus. Sen kehittämiseen on joskus parasta ottaa avuksi oman organisaation ulkopuolinen ammattilainen.  Valmentajaverkostoomme on vuosien saatossa sertifioitu yli 900 organisaatioiden kehittäjää, ja olemme osa Wileyn maailmanlaajuista valmentajaverkostoa. Meidän kauttamme löydät sertifioidut ammattilaiset organisaatiosi kehittämiseen tai voit myös liittyä mukaan heidän ammattitaitoiseen joukkoonsa.

Valmentajaverkosto: Jan Kajander

Kajander Jan

Valmentaja
Kulmia Group Oy
jan.kajander @kulmia.fi
+358 40 562 7388
Valmentajaverkosto: Hannele Haapio

Haapio Hannele

Valmentaja
BoMentis Oy
hannele.haapio @bomentis.fi
+358 40 503 3001
Valmentajaverkosto: Ira Koivu

Koivu Ira

Asiantuntija, valmentaja
Viestintätoimisto Muna vai Kana Oy
info @munavaikana.fi
+358 40 487 1118
Valmentajaverkosto: Mari Lippojoki

Lippojoki Mari

Valmentaja
Premix Oy
mari.lippojoki @premixgroup.com
+358 44 218 4400
Valmentajaverkosto: Marjut Alatalo

Alatalo Marjut

Executive Coach, CEO
WayUp Oy
marjut @wayup.fi
+358 50 344 5779
Valmentajaverkosto: Antti-Juhani Vihuri

Wihuri Antti-Juhani

Valmentaja
Mind at Work Oy
antti-juhani.wihuri @mindatwork.fi
+358 400 300 842
Valmentajaverkosto: Anu Aunola

Aunola Anu

Valmentaja
Hyria koulutus
anu.aunola @hyria.fi
+358 40 684 2722
Valmentajaverkosto: Jori Kosonen

Kosonen Jori

Valmentaja
Talent Network
jori.kosonen @talentnetwork.fi
+358 50 518 4790
Valmentajaverkosto: Sini Caven

Cavén Sini

Psykologi
Pihlajalinna
sini.caven @pihlajalinna.fi
+358 40 540 5369
Valmentajaverkosto: Sami Jalonen

Jalonen Sami

Valmentaja
Innomind
sami.jalonen @innomind.fi
+358 400 605 225