Everything DiSC® Työyhteisö -profiili

auttaa ymmärtämään itseä ja muita paremmin.

Toimiva vuorovaikutus on sitoutumisen perusta. Organisaatio, jonka henkilökunta on sitoutunutta, tekee mm. parempaa tulosta, suurempaa liikevaihtoa ja sairastaa vähemmän. Sellainen organisaatio on myös hyvä työyhteisö, joka auttaa  työntekijöitä kasvamaan. Everything DiSC Työyhteisö -profiili tukee toimivan vuorovaikutuksen kehittymistä työpaikoilla. 

Työyhteisöprofiili serti

Everything DiSC® Työyhteisö -profiili

Kysely
Everything DiSC® Työyhteisö -profiili auttaa ymmärtämään itseä ja muita paremmin.

Everything DiSC Työyhteisö -profiili on Suomen kieleen ja kulttuuriin validoitu menetelmä, joka pohjautuu adaptiiviseen testaukseen. Tällöin järjestelmä seuraa henkilön vastaustyyliä ja tarvittaessa varmistaa lisäkysymyksillä mahdollisimman luotettavan tuloksen syntymisen. Kyselyssä vastataan käyttäytymistä ja henkilön prioriteetteja mittaaviin väittämiin viisiportaisella asteikolla. Adaptiivisuudesta johtuen, kysymysten määrä riippuu henkilön antamista vastauksista. Annettujen vastausten perusteella  laaditaan konkreettinen ja helposti hyödynnettävä 20-sivuinen raportti.

Profiili
Meille työyhteisön kehittäminen on tärkeää.

Everything DiSC-analyysin tuloksena syntyvä henkilökohtainen profiili koostuu vuorovaikutustyyliä kuvaavasta DiSC-tyylistä sekä prioriteeteistä, jotka kuvaavat asioita, joihin henkilö suuntaa voimavarojaan. Lisäksi profiili antaa vinkit muiden DiSC-tyylien kanssa toimimiseen ja toimintasuunnitelman itsensä kehittämiseen. Everything DiSC Työyhteisö -profiiliin kuuluvat myös laajat liitteet, jotka tuovat lisätietoa ja vinkkejä profiilin soveltamiseen.

Profiilin purku ja valmentaminen
Everything DiSC® Johtajuus -profiili Hyvä johtajuus johtaa tuloksiinn organisaatiossa. 

Vaikka jo pelkkä profiilin tekeminen ja saaminen lisää ymmärrystä erilaisuudesta, on profiili ja DiSC-viitekehys aina hyvä käydä läpi yhdessä Everything DiSC -sertifioidun valmentajan kanssa. Näin varmistetaan, että asiat ymmärretään oikein ja profiilista viedään myös konkretiaa  profiilin tehneen arkeen. Sertifioidun valmentajan apuna on mm. tutkimusta, valmiita valmennusaineistoja, harjoituksia ja videoita, joilla asian ymmärtämistä ja arkeen viemistä voidaan helpottaa.

Profiiliin liittyvät raportit
Johtajuusprofiili-06

Henkilökohtaisen raportin tukena on syventävää tietoa antava lisäosa: Liite valmentajille. Siinä eritellään kunkin DiSC-tyylin tai niiden yhdistelmien osalta erikseen käyttäytymispiirteen voimakkuus. Lisäksi selviää miten vahvasti käyttäytymistyyleihin sidotut prioriteetit ohjaavat toimintaa. Tarpeen mukaan voidaan myös tehdä vertailuja kahden ihmisen välille (Everything DiSC Vertailuraportti) tai ryhmäraportteja halutuista ryhmistä (Everything DiSC Facilitator Report). Näiden avulla ihmisten välisen vuorovaikutuksen tarkastelu ja kehittäminen saadaan vietyä kokonaan uudelle tasolle.

1. Voi tutustua omaan toimintatyyliin

Tuloksellisen kommunikaation edellytys on oman toimintatavan tunnistaminen. Se mahdollistaa toimintatavan mukauttamisen tarpeen mukaan tilanteen vaatimalla tavalla, jolloin meillä on mahdollisuus parempaan vuorovaikutukseen ympärillämme olevien ihmisten kanssa.


2. Selviää omaan toimintatyyliin liittyvät motivaattorit ja stressitekijät

Everything DiSC Työyhteisö -profiili kuvaa henkilökohtaisia motivaattoreita ja stressitekijöitä. Siksi profiilia voidaan hyödyntää sellaisenaan mm. erilaisissa kehitys- ja esihenkilö/alais-keskusteluissa. Tämä mahdollistaa osin vaikeidenkin aiheiden käsittelyn niin, että molemmat osapuolet kokevat tulevansa ymmärretyiksi.

 

3. Saa ymmärryksen muista toimintatyyleistä

Everything DiSC Työyhteisö -profiili auttaa tunnistamaan erilaisia toimintatyylejä ja antaa vinkkejä paremman vuorovaikutussuhteen luomiseen eri tyylisten ihmisten kanssa. Kun ymmärrämme omaa ja toisten ihmisten tapaa toimia paremmin, ristiriitatilanteet vähenevät ja niitä on helpompi käsitellä rakentavasti. Opimme myös hyödyntämään toistemme erilaisuutta sujuvan yhteistyön takaamiseksi.

 

4. Laaditaan toimintasuunnitelma itsensä ja omien toimintatapojen kehittämiseksi

Everything DiSC Työyhteisö -profiili laatii oman vuorovaikutustyylin ja kyselyyn annettujen vastausten pohjalta kolmen kohdan toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma nostaa esiin oman tyylin  potentiaaliset kehityskohteet ja antaa vinkit oman toiminnan tehostamiseen vuorovaikutuksen näkökulmasta.

Parempi työyhteisö: Everything DiSCin hyödyt

Vuorovaikutuksella tulosta 

Hyvä vuorovaikutus nostaa organisaation suorituskykyä ja tuloksellisuutta. Everything DiSC® Työyhteisö -profiili mahdollistaa tiimin ja organisaation eri osien vuorovaikutuskulttuurin kuvaamisen. Vuorovaikutuskulttuurin osalta organisaatiot voivat poiketa toisistaan suurestikin. Tiedostamalla yhteiset ja usein kirjoittamattomat toimintamallit, voidaan organisaatiota kehittää haluttuun suuntaan.

Vahvuuksiin keskittyminen

Tutkimukset osoittavat, että työntekijät, joilla on mahdollisuus keskittyä päivittäin omiin vahvuuksiinsa, ovat todennäköisemmin sitoutuneempia työhönsä ja kertovat elämänsä olevan yleisesti ottaen laadukkaampaa. Työyhteisöprofiili tuo henkilön vahvuudet näkyväksi ja näin ollen  mahdollistaa organisaatioiden jäsenten paremman sitouttamisen kehitysprosesseihin ja muutoshankkeisiin.

 

Parhaimmillaan kollegat täydentävät toisiaan. Se on mahdollista, mutta se edellyttää erilaisista toimintatavoista johtuvien haasteiden tunnistamista, uhkien ja mahdollisuuksien tiedostamista ja avointa keskustelua toimintatapojen mukauttamisesta.

Työyhteisö kasvuun - Liity onnistujien joukkoon!

MLP on saanut olla mukana satojen asiakasorganisaatioidensa kehittämisessä työkaluratkaisujensa kautta. Tutustu millaisia kokemuksia asiakkaillamme on työkaluistamme sekä palveluistamme. 

Valmentajapäivä

16.8.2024

Tervetuloa käynnistämään syksyä MLP:n valmentajaverkoston kanssa  perinteiseen Valmentajapäivään 16.8.2024!

Tänä vuonna tapaamme keskustakirjasto Oodissa. Pääroolissa Valmentajapäivässä on MLP:n valmentajaverkostolaiset ajankohtaisilla puheenvuoroillaan. Keynote-puheenvuorosta vastaa Saku Tuominen.

Valmentajapäivä 2024

Valmentajaverkosto palveluksessasi

Hyvä työyhteisö on kehittyvä kokonaisuus. Sen kehittämiseen on joskus parasta ottaa avuksi oman organisaation ulkopuolinen ammattilainen.  Valmentajaverkostoomme on vuosien saatossa sertifioitu yli 900 organisaatioiden kehittäjää, ja olemme osa Wileyn maailmanlaajuista valmentajaverkostoa. Meidän kauttamme löydät sertifioidut ammattilaiset organisaatiosi kehittämiseen tai voit myös liittyä mukaan heidän ammattitaitoiseen joukkoonsa.

Valmentajaverkosto: Raisa Nissinen

Nissinen Raisa

Valmentaja
Luotain Consulting Oy
raisa.nissinen @luotain.net
+358 44 366 5030
Valmentajaverkosto: Annamaria Väli-Klemelä

Väli-Klemelä Annamaria

Henkilöstöjohtaja
Luhta Oy
annamaria.vali-klemela @luhta.fi
+358 44 371 2775
Valmentajaverkosto: Jaana Lehtonen

Lehtonen Jaana

Certified Business Coach Master
Groove Partners Oy
jaana.lehtonen @groovepartners.fi
+358 400 984 150
Valmentajaverkosto: Ritva-Liisa Niskanen

Niskanen Ritva-Liisa

Valmentaja
Human Side Oy
ritva-liisa.niskanen @humanside.fi
+358 400 499 194
Valmentajaverkosto: Marjut Alatalo

Alatalo Marjut

Executive Coach, CEO
WayUp Oy
marjut @wayup.fi
+358 50 344 5779
Valmentajaverkosto: Tiina Lehti-Lehtonen

Lehti-Lehtonen Tiina

Managing Director, Executive Coach
Max Potential Coaching Oy
tiina.lehti @maxpotential.eu
+358 40 538 7070
Valmentajaverkosto: Sami Jalonen

Jalonen Sami

Valmentaja
Innomind
sami.jalonen @innomind.fi
+358 400 605 225
Valmentajaverkosto: Tuuli Harju

Harju Tuuli

Valmentaja
Kulmia Group Oy
tuuli.harju @kulmia.fi
+358 400 512 757
Valmentajaverkosto: Tuija Hietanen

Hietanen Tuija

Valmentaja
Balentor Oy
tuija.hietanen @balentor.fi
+358 50 413 1120
Valmentajaverkosto: Ahti Kilpeläinen

Kilpeläinen Ahti

Valmentaja
Tmi Ahtico
ahti.kilpelainen @gmail.com
+358 50 324 1271