Everything DiSC® Rakentava Konflikti -profiili

 Rakentava konflikti opettaa hallitsemaan ristiriitatilanteita

Everything DiSC® Rakentava Konflikti -profiili auttaa valjastamaan ristiriidat tuottoisaksi yhteistyöksi. Se lisää itsetuntemusta ja auttaa ymmärtämään henkilökohtaista toimintatapaa konfliktitilanteissa. Rakentava konflikti on tärkeä osa tiimityötä, kun pyritään saavuttamaan yhteisiä tavoitteita.

Everything DiSC® Rakentava Konflikti -profiili  Rakentava konflikti opettaa hallitsemaan ristiriitatilanteita
Katso video

Everything DiSC® Rakentava Konflikti -profiilin avulla

Kysely
Everything DiSC® Työyhteisö -profiili auttaa ymmärtämään itseä ja muita paremmin.

Everything DiSC Rakentava Konflikti -profiili on Suomen kieleen ja kulttuuriin validoitu menetelmä, joka pohjautuu adaptiiviseen testaukseen. Tällöin järjestelmä seuraa henkilön vastaustyyliä ja tarvittaessa varmistaa lisäkysymyksillä mahdollisimman luotettavan tuloksen syntymisen. Kyselyssä vastataan käyttäytymistä ja henkilön prioriteetteja mittaaviin väittämiin viisiportaisella asteikolla. Adaptiivisuudesta johtuen, kysymysten määrä riippuu henkilön antamista vastauksista. Annettujen vastausten perusteella  laaditaan konkreettinen ja helposti hyödynnettävä 22-sivuinen raportti.

Profiili
Sertifioitu työyhteisökouluttaja on tärkeä osa yritysten toimintaa 

Everything DiSC Rakentava Konflikti -analyysin tuloksena syntyvä henkilökohtainen profiili koostuu konfliktikäyttäytymistä kuvaavasta DiSC-tyylistä sekä prioriteeteistä, jotka kuvaavat asioita, joihin henkilö suuntaa voimavarojaan konfliktissa. Lisäksi profiili antaa vinkit muiden DiSC-tyylien kanssa toimimiseen konfliktitilanteissa ja perehdyttää toimintamalliin, jonka avulla omaa konfliktikäyttäytymistä saadaan kehitettyä tuhoavasta rakentavaksi. Everything DiSC Rakentava Konflikti -profiiliin kuuluvat myös laajat liitteet, jotka tuovat lisätietoa ja vinkkejä profiilin soveltamiseen.

Profiilin purku ja valmentaminen
Johtajuusprofiili-03

Vaikka jo pelkkä profiilin tekeminen ja saaminen lisää ymmärrystä omasta ja muiden konfliktikäyttäytymisestä, on profiili ja DiSC-viitekehys aina hyvä käydä läpi yhdessä Everything DiSC -sertifioidun valmentajan kanssa. Näin varmistetaan, että asiat ymmärretään oikein ja profiilista viedään myös konkretiaa  profiilin tehneen arkeen. Voi olla hyödyllistä, että profiilin tekijä tutustuu ensin Everything DiSC -malliin ja käyttäytymistyyleihin Everything DiSC Työyhteisö -profiilin avulla ja syventää ymmärrystään konfliktikäyttäytymisestä sen jälkeen. Konfliktiprofiili toimii kuitenkin myös Everything DiSC -tuoteperheen itsenäisenä sovelluksena konfliktikyvykkyyden kehittämiseen.

Sertifioidun valmentajan apuna on mm. tutkimusta, valmiita valmennusaineistoja, harjoituksia ja videoita, joilla asian ymmärtämistä ja arkeen viemistä voidaan helpottaa.

Profiiliin liittyvät raportit
Meille työyhteisön kehittäminen on tärkeää.

Henkilökohtaisen raportin tukena on syventävää tietoa antava lisäosa: Liite valmentajille. Siinä eritellään kunkin DiSC-tyylin tai niiden yhdistelmien osalta erikseen käyttäytymispiirteen voimakkuus. Lisäksi selviää miten vahvasti käyttäytymistyyleihin sidotut prioriteetit ohjaavat toimintaa. Tarpeen mukaan voidaan myös tehdä vertailuja kahden ihmisen välille (Everything DiSC Vertailuraportti) tai ryhmäraportteja halutuista ryhmistä (Everything DiSC Facilitator Report). Näiden avulla ihmisten välisen vuorovaikutuksen tarkastelu ja kehittäminen saadaan vietyä kokonaan uudelle tasolle.

1. Tutustutaan omaan konfliktikäyttäytymiseen

Konfliktit näyttävät aina erilaisilta sen mukaan, millaisesta tilanteesta on kyse ja ketkä siinä ovat osallisena. Koska ihmisten kirjo on valtava, ei ole myöskään olemassa yhtä tapaa ratkaista ristiriitoja. Jokainen meistä voi kuitenkin tutustua itseensä sekä omiin käyttäytymistapoihinsa ja pyrkiä toimimaan konfliktitilanteissa rakentavammin. Everything DiSC Rakentava Konflikti -profiili on suunniteltu parantamaan tietoisuutta omista käyttäytymistavoista konfliktitilanteessa ja se auttaa ottamaan ensimmäiset askeleet tarpeellisissa muutoksissa. 

2. Perehdytään konfliktien käsittelyyn 

On hyvä tiedostaa, että eri ihmiset käyttäytyvät eri tavoin konfliktissa. Osa ehkä haluaa väistää tilannetta ja vetäytyy, ja osa kenties väittelee siihen asti, että saa tahtonsa läpi. Everything DiSC Rakentava Konflikti -profiili tuo näkyväksi eri tyylisten ihmisten luontaisen käytöksen konfliktitilanteissa ja kertoo, miltä tällainen käytös voi vaikuttaa ja miten se voidaan kokea. Vastaavasti konfliktiprofiili antaa myös konkreettiset vinkit rakentavaan konfliktien käsittelyyn eri tyylisten ihmisten kanssa.

3. Ymmärretään, millaista on tuhoava ja rakentava käytös konfliktissa

Konfliktissa on aina kyse mielipide-eroista, joihin liittyy vahvoja tunteita. Ne laukaisevat meissä erilaisia toimintatapoja, jotka voivat vaihdella tuhoavasta reaktiosta rakentavaan. Konfliktin ratkaisun kannalta, rakentava käytös on aina parempi. Everything DiSC Rakentava Konflikti -profiili esittelee vaistomaisia ajatuksia ja niihin liittyviä tuhoavia käyttäytymismalleja. Kun osaamme tunnistaa konfliktitilanteessa laukeavat vaistomaiset ajatuksemme, on meidän helpompi kääntää niiden synnyttämä tuhoava käytös rakentavaksi.

4. Kehitetään omaa konfliktikyvykkyyttä

Ei ole helppoa perääntyä kesken konfliktin, mutta se muuttuu helpommaksi, jos ensin tunnustamme tunteemme ja sen, miten ne voivat vaikuttaa arvostelukykyymme. Everything DiSC Rakentava Konflikti -profiili tuo esille luontaisen tapamme suhtautua konfliktin aiheuttamiin tunteisiin ja opettaa meille mallin, jonka avulla saamme uudelleen muotoiltua tuhoavaan käytökseen johtavat vaistomaiset ajatuksemme.  Uudelleen muotoilun jälkeen voimme valita toisen, rakentavamman tavan toimia konfliktitilanteissa.

Everything DiSC Rakentava Konflikti -profiilin hyödyt

Konfliktien pelkäämisestä…  

Luottamus on konfliktien hallinnan perusedellytys. Vain toisiinsa luottavat tiimin jäsenet tuntevat voivansa puhua suoraan ja innostuneesti hankalistakin asioista ja päätöksistä. Jos luottamusta ei ole ja konflikteja ei pystytä käsittelemään rakentavasti, he eivät todennäköisesti ilmaise omia mielipiteitään. Kun rakentava konflikti on käsitelty oikein, se myös vahvistaa organisaation resilienssiä ja kykyä sopeutua muutoksiin.

Kun tiimissä pelätään konflikteja:

 • Palaverit ovat pitkäveteisiä
 • Ilmapiiri sallii politikoinnin ja selän takana pelaamisen
 • Kiistat sivuutetaan riippumatta siitä miten tärkeitä ne ovat, erimielisyydet jäävät kytemään
 • Ei hyödynnetä tiimiläisten kaikkia mielipiteitä ja näkökulmia, vaarana, että jonkun näkemykset dominoivat
 • Haaskataan aikaa ja voimia teeskentelyyn ja henkilöiden välisten vastakkainasettelujen välttelyyn
 • Keskinäinen kannustus puuttuu.

…niiden rakentavaan käsittelyyn

Kun ymmärrämme toisiamme ja toistemme tapaa käyttäytyä, on luottamusta helpompi rakentaa. Everything DiSC auttaa sanoittamaan ja ymmärtämään erilaisuutta. Everything DiSC Rakentava Konflikti -profiili auttaa tunnistamaan rikkovia käyttäytymismalleja ja uudelleen muotoilemaan tavan toimia. Kun hallitsemme omaa konfliktikäytöstämme paremmin, luo se osaltaan ympärillemme psykologista turvallisuutta ja konflikteihin ei pelätä tarttua. Tiimin sisäinen rakentava konflikti voi auttaa tunnistamaan ongelmakohtia ja löytämään ratkaisuja.

Kun tiimi ei pelkää konflikteja:

 • Palaverit puhdistavat ilmaa ja ovat vilkkaita
 • Kaikkien tiimiläisten ideat uskalletaan tuoda esiin ja niitä pystytään hyödyntämään
 • Ratkaistaan todelliset ongelmat nopeasti
 • Minimoidaan politikointi ja valtapelit
 • Otetaan tärkeät asiat avoimeen käsittelyyn.

Valjasta rakentava konflikti käyttöön!

MLP on saanut olla mukana satojen asiakasorganisaatioidensa kehittämisessä työkaluratkaisujensa kautta. Tutustu millaisia kokemuksia asiakkaillamme on työkaluistamme sekä palveluistamme. 

Tervetuloa

webinaariin

jossa esitellään vuoden vaihteessa valmistunut gradu:
Luottamus ja luottamusta edistävä johtaminen terveydenhuollon ammattilaisten kokemana.

Millaisia havaintoja gradun tekemisen aikana ja valmistumisen myötä syntyi?

Anniina Ruusila esittelee gradunsa ja sen tulokset webinaarissa 2.5. klo 9-10. Lämpimästi tervetuloa linjoille mukaan kuulemaan ja kysymään aiheesta tarkemmin! Webinaari on maksuton ja tarkoitettu ensi sijaisesti MLP:n valmentajaverkostolle. 

Valmentajaverkosto palveluksessasi

Rakentava konflikti on osa tervettä ja toimivaa työyhteisöä. Työyhteisön kehittämiseen on joskus parasta ottaa avuksi oman organisaation ulkopuolinen ammattilainen. Valmentajaverkostoomme on vuosien saatossa sertifioitu yli 900 organisaatioiden kehittäjää, ja olemme osa Wileyn maailmanlaajuista valmentajaverkostoa. Meidän kauttamme löydät sertifioidut ammattilaiset organisaatiosi kehittämiseen tai liityt mukaan heidän ammattitaitoiseen joukkoonsa. 

Valmentajaverkosto: Jan Kajander

Kajander Jan

Valmentaja
Kulmia Group Oy
jan.kajander @kulmia.fi
+358 40 562 7388
Valmentajaverkosto: Marjo-Riitta Ristikangas

Ristikangas Marjo-Riitta

Valmentaja
BoMentis Oy
marjo-riitta.ristikangas @bomentis.fi
+358 40 503 3046
Valmentajaverkosto: Anna Perho

Perho Anna

Valmentaja
Blonde Ambition Oy
anna @annaperho.fi
+358 41 590 015
Valmentajaverkosto: Ira Koivu

Koivu Ira

Asiantuntija, valmentaja
Viestintätoimisto Muna vai Kana Oy
info @munavaikana.fi
+358 40 487 1118
Valmentajaverkosto: Heli Bergström

Bergström Heli

Valmentaja
Tmi Heli Bergström
heli.bergstrom @gmail.com
+358 400 272 402
Valmentajaverkosto: Pasi Lehtiniemi

Lehtiniemi Pasi

Valmentaja
Educo Valmennustalo Oy / Blanchard Finland
pasi.lehtiniemi @educo.fi
+358 50 515 1773
Valmentajaverkosto: Ahti Kilpeläinen

Kilpeläinen Ahti

Valmentaja
Tmi Ahtico
ahti.kilpelainen @gmail.com
+358 50 324 1271
Valmentajaverkosto: Jari Vuorenmaa

Vuorenmaa Jari

Valmentaja
Imaction
jari.vuorenmaa @imaction.fi
+358 40 503 0117
Valmentajaverkosto: Markku Mansikka

Mansikka Markku

Valmentaja, kouluttaja
YouLead
markkum.mansikka @gmail.com
+358 40 725 2021
Valmentajaverkosto: Eva Wathen

Wathén Eva

Valmentaja
Bravemotion Oy
eva.wathen @bravemotion.com
+358 40 675 4822