Everything DiSC®

DiSC-analyysi luo yhteisen kielen erilaisuudesta keskustelemiseen

Kehittynein DiSC-analyysi maailmassa

Everything DiSC® on tutkituin ja kehittynein DiSC-analyysi maailmassa. Se on validoitu Suomen kieleen ja kulttuuriin ja sen ylivoima perustuu sen käytettävyyteen, eli siihen, mitä hyötyä siitä on sen käyttäjälle. Kolmannen sukupolven DiSC-analyysi ei ole enää pelkkä nelikenttäprofiili, vaan kyse on sovellusperheestä, josta löytyy oma profiilinsa tiimiprofiilin lisäksi myös esim. johtajuuden ja konfliktien tarkasteluun. Voidaankin todeta, että Everything DiSCissä on kyse yhteisen kielen luomisesta, jolla voidaan keskustella henkilöiden toimintatavoista, vahvuuksista ja kehityskohteista kaikilla työelämän keskeisillä osa-alueilla.

Everything DiSCin taustoista ja tutkimuksesta

2000-luvulla kehitetty uuden sukupolven DiSC-analyysi, Everything DiSC, hyödyntää modernia psykometriikkaa, mitä edustavat esim. adaptiivinen mittausmenetelmä ja pitkälle kehittyneet algoritmit. Everything DiSC Workplace on DNV-sertifioitu henkilöstön kehittämisen työkalu ja se on sertifioitu EFPAn standardien mukaisesti. Everything DiSC -tuoteperheen koko taustatutkimus on koottu yksiin kansiin. Tutkimusraporttia voi tilata suoraan esimerkiksi Amazon-verkkokaupasta (tilaa) tai MLP:ltä. 

Everything DiSC® Työyhteisö -profiili

Everything DiSC Työyhteisö-profiili auttaa ymmärtämään ihmisten erilaisia toimintatapoja ja sen myötä itseä sekä muita paremmin. Työyhteisöprofiili koostuu vuorovaikutustyyliä kuvaavasta DiSC-tyylistä sekä prioriteeteistä, jotka kuvaavat asioita, joihin henkilö suuntaa voimavarojaan. Everything DiSC-työyhteisöprofiilin kuuluvat laajat liitteet, jotka tuovat lisätietoa ja vinkkejä profiilin soveltamiseen.

Everything DiSC-analyysi ei ole pelkästään analyysi, vaan henkilökohtainen kehityssuunnitelma.

Everything DiSC® Johtajuus -profiili 

Everything DiSC Johtajuus -profiili (Work of Leaders) on ainutlaatuinen menetelmä kehittää yksilön johtamistaitoja. Johtajuusprofiili syntyi vuosia kestäneen tutkimustyön tuloksena ja aiheen tiimoilta syntyi myös kirja: Work Of Leaders – Johtamisen parhaat käytännöt. Henkilökohtainen johtajuusprofiili koostuu vuorovaikutustapaa kuvaavasta DiSC-tyylistä sekä prioriteeteistä. Näiden lisäksi profiili vertaa henkilökohtaista johtamistyyliä johtamisen parhaisiin käytäntöihin ja piirtää siten konkreettisen näkymän kehityskohteista.

Everything DiSC Work of Leaders – johtajuusprofiili mahdollistaa oman johtamistavan vertaamisen maailman parhaisiin johtamiskäytäntöihin.

Everything DiSC® Rakentava konflikti -profiili

Everything DiSC Rakentava konflikti – profiili lisää itsetuntemusta ja auttaa ymmärtämään henkilökohtaista toimintatapaa konfliktitilanteissa. Sen avulla tiimissä voidaan hyödyntää DiSC-analyysi hyödynnetäänn tehokkaasti, edistäen konstruktiivista ja tuloksellista konfliktin käsittelyä. Se kuvaa sekä tuhoavaa että rakentavaa käyttäytymistä, opettaa hallitsemaan konfliktitilanteita ja auttaa luomaan henkilökohtaisen toimintamallin konfliktitilanteita varten.

Everything DiSC Rakentava konflikti -profiili auttaa tunnistamaan ristiriitatilanteissa syntyvät automaattiset ajatukset riittävän varhaisessa vaiheessa, jotta voimme muotoilla ajatuksemme uudelleen rakentavammiksi.

DiSC-analyysi käyttöön - sertifioidu -työkalujen käyttäjäksi

Vaikka Everything DiSC -työkalut keräävät kiitosta helppokäyttöisyydestään, on malliin ja eri profiileihin perehtyminen tärkeää sujuvan Everything DiSC-kokemuksen takaamiseksi loppukäyttäjälle.  Sertifiointivalmennus antaa käyttöoikeuden ja riittävän osaamisen Everything DiSC-profiilien hyödyntämiseen oman työn tukena.

Kehittynein DiSC-analyysi maailmassa

Sertifiointivalmennus sisältää aloitustapaamisen jälkeen kolme valmennuspäivää, esi- ja välitehtäviä sekä näyttövalmennuksen siihen liittyvine sparrauksineen. Sertifiointiprosessi jaksottuu ihannetilassa 3-5 kuukauden aikajaksolle, mutta on mahdollista suorittaa nopeamminkin. Sertifiointi voidaan suorittaa joko avoimissa valmennuksissa tai yrityskohtaisesti järjestetyissä päivissä.

Sertifioinnin myötä saa käyttöön apuvälineitä kuten EPIC-profiilituotantojärjestelmän ja MLP Akatemia -materiaalipankin, josta löytää mm. aina viimeisimmät suomenkieliset valmennusmateriaalit. Myös MLP:n henkilökunta on käytettävissä ja aina valmiina auttamaan kiperissä kysymyksissä.

Lähestyvät sertifiointivalmennukset

Everything DiSC® Catalyst

Everything DiSC Catalyst on henkilökohtainen ja täysin uudenlainen vuorovaikutusalusta, jonka avulla pääset perehtymään omiin vuorovaikutus-, johtamis-  ja tunneälytaitoihisi – ajasta ja paikasta riippumatta. Sen lisäksi, että Catalyst mahdollistaa oman kehittymisesi Everything DiSCin eri sovelluksien avulla,  pääset tutustumaan myös kollegoihisi vuorovaikutuksen näkökulmasta. Se lisää ymmärrystä ja näkemyksellisyyttä kahden ja useammankin ihmisen vuorovaikutuksesta. DiSC-analyysi tarjoaa yhteisen  näkökulman tiimissä, ja auttaa vahvistamaan tiimityöskentelyä ja parantamaan yhteistyötä eri persoonallisuuksien välillä. Catalyst-palvelu tuo tiedon ja työkalut kätevästi ulottuvillesi, jotta voit hyödyntää analyysin tuloksia maksimaalisesti.   

MLP tarjoaa tutkitut ja luotettavat työkalut, joiden avulla tiimityöskentely tuottaa tulosta.

Everything DiSC®-valmentajat palveluksessasi

Työyhteisön kehittämiseen on joskus parasta ottaa avuksi oman organisaation ulkopuolinen ammattilainen.  Valmentajaverkostoomme on vuosien saatossa sertifioitu yli 900 organisaatioiden kehittäjää, ja olemme osa Wileyn maailmanlaajuista valmentajaverkostoa. Meidän kauttamme löydät sertifioidut ammattilaiset organisaatiosi kehittämiseen tai voit myös liittyä mukaan heidän ammattitaitoiseen joukkoonsa. 

Valmentajaverkosto: Marjo-Riitta Ristikangas

Marjo-Riitta Ristikangas

Valmentaja
BoMentis Oy
marjo-riitta.ristikangas @bomentis.fi
+358 40 503 3046
Valmentajaverkosto: Pia Aalto

Pia Aalto

Johtamisvalmentaja, business coach
Aalto Coaching
pia @piaaalto.fi
+358 50 375 8857
Valmentajaverkosto: Tapani Pöllänen

Tapani Pöllänen

Valmentaja
Kulmia Group Oy
tapani.pollanen @kulmia.fi
+358 50 404 6263
Valmentajaverkosto: Sami Jalonen

Sami Jalonen

Valmentaja
Innomind
sami.jalonen @innomind.fi
+358 400 605 225
Valmentajaverkosto: Ira Koivu

Ira Koivu

Toimitusjohtaja
Viestintätoimisto Muna vai Kana Oy
info @munavaikana.fi
+358 40 487 1118
Valmentajaverkosto: Pekko Nieminen

Pekko Nieminen

Partner
Ave Group Oy
pekko.nieminen @avegroup.fi
+358 44 517 5286
Valmentajaverkosto: Jaana Lehtonen

Jaana Lehtonen

Certified Business Coach Master
Groove Partners Oy
jaana.lehtonen @groovepartners.fi
+358 400 984 150
Valmentajaverkosto: Pasi Lehtiniemi

Pasi Lehtiniemi

Valmentaja
Educo Valmennustalo Oy / Blanchard Finland
pasi.lehtiniemi @educo.fi
+358 50 515 1773
Valmentajaverkosto: Jori Kosonen

Jori Kosonen

Valmentaja
Talent Network
jori.kosonen @talentnetwork.fi
+358 50 518 4790
Heidi Moilanen

Heidi Moilanen

Valmentaja
Siemens Osakeyhtiö
heidi.moilanen @siemens.com
+358 44 525 3990

Asiakastarinat

MLP on saanut olla mukana satojen asiakasorganisaatioidensa kehittämisessä työkaluratkaisujensa kautta. Tutustu millaisia kokemuksia asiakkaillamme on työkaluistamme sekä palveluistamme.