Mittaukset ja MLP360-järjestelmä

360-arviointi ja työhyvinvoinnin mittaaminen  kuuluu kaikille!

360-arviointi auttaa oikeaan suuntaan

Organisaatioiden suurin pääoma löytyy omasta henkilöstöstä: ihmisten hyvinvoinnista, kyvystä toimia yhdessä muiden kanssa, sekä kasvupotentiaalista. 360-arviointi auttaa tunnistamaan kehityskohteita ja suuntaamaan voimavarat oikein.

 

Ympäristön muutokset haastavat työelämää monella tavalla lisäämällä mm. epätietoisuutta ja irrallisuuden tunnetta. 360-mittaus ja MLP360-mittausjärjestelmä auttavat tilannekuvan hahmottamisessa, kehityskohteiden löytämisessä ja sitä kautta työntekijöiden perustarpeiden tyydyttämisessä. Realistinen tilannekuva ja sen perusteella tunnistettavat konkreettiset tekemisen tarpeet ovat MLP:n mittauspalvelujen parasta antia. 

MLP360

360-arviointi malliraportit

MLP tarjoaa tutkitut ja luotettavat työkalut, joiden avulla tiimityöskentely tuottaa tulosta.

Johtajuus 360°

Laajaan tutkimus- ja kehitysprosessiin perustuva mittaus kuvaa esihenkilön toimintaa vision, sitouttamisen ja toimeenpanon näkökulmasta. Johtajuus 360° -mittaus on kehitetty erityisesti tukemaan kehitystyötä, kun otetaan seuraavia askeleita Everything DiSC Johtajuus -profiilin jälkeen, mutta se toimii tilannekuvan luomisessa myös itsenäisenä kokonaisuutena.

360-arviointi ja työhyvinvoinnin mittaaminen  kuuluu kaikille!

Osaava johtaja 360°

Osaava johtaja -raportti koostuu kolmesta osa-alueesta: itsensä johtaminen, olosuhteiden johtaminen ja luottamuksen rakentaminen. Tämä kysely on kehitetty mittaamaan erityisesti kehitysohjelmien myötä tapahtuvaa muutosta. Osaava johtaja -mittaus sopii toistuvaan mittaukseen, jolloin muutos saadaan näkyväksi ja pystytään helposti tarkastelemaan, mitä on saatu aikaiseksi

360-arviointi ja työhyvinvoinnin mittaaminen  kuuluu kaikille!

Joustavuus ja luottamus 360°

Joustavuus ja luottamus -raportti muodostuu kahdesta osa-alueesta: joustavuus (mukautuminen) ja luottamus (vuorovaikutus ja johdonmukaisuus). Tämä mittaus sopii erityisesti tilanteisiin, joissa organisaatiossa on jo mahdollisesti tunnistettu ongelma ja halutaan saada tilannekuva nopeasti luotua sekä muutosta aikaiseksi. Tulosten purussa voidaan hyödyntää ymmärrystä DiSCistä, mutta se ei ole edellytys mittauksen käyttämiseen.

360-arviointi ja työhyvinvoinnin mittaaminen  kuuluu kaikille!

Toimiva työyhteisö -mittaus

Toimiva työyhteisö -raportti muodostuu kahdesta osa-alueesta: sitoutuminen ja luottamus. Näissä osa-alueissa mitataan, kuinka yhtenäisesti työyhteisön jäsenet näkevät organisaationsa tarkoituksen, arvot, vision, tavoitteet, prosessit ja roolit. Sekä kuinka työyhteisön jäsenet hahmottavat sisäisen luottamuksen ja sitä tukevat arvot. Toimiva työyhteisö -kysely antaa tilannekuvan sekä työyhteisön sisäisestä luottamuksesta että sen sitoutuneisuuden asteesta.

Malliraportit eivät sisällä kaikkia sivuja. Vakioitujen kysymyspatteristojen lisäksi kyselyt voidaan toteuttaa räätälöidyillä kysymyksillä tai käyttäen asiakkaan omia malleja.

360 -arviointi - Tuloksia helposti ja nopeasti

Mittaamisessa käytettävyys ratkaisee, eli onko vastaaminen vaivatonta, tulokset ymmärrettäviä ja onko mittaamisesta todellista hyötyä. MLP:n dialogisessa mittausprosessissa on tavoitteena tunnistaa sekä vahvuuksia että kehittämiskohteita. Mittauksen omistaja sitouttaa kaikki vastaajat mittaukseen ja huolehtii siitä, että jokainen haluaa kehittää itseään ja olla mukana rakentamassa huipputiimiä. Prosessin eri vaiheissa kaikilla osapuolilla on aktiivinen rooli:

  • Mittauksen omistaja, esim. tiiminvetäjä sopii mittauksesta yksissä tuumin mittaukseen osallistuvien kanssa
  • Arvioitavat henkilöt valitsevat itse heitä arvioivat henkilöt eli vastaajat
  • Mittauksen omistaja rohkaisee osallistujia valitsemaan henkilöitä, jotka avaavat kehitysmahdollisuuksia
  • Mittauksen tuloksia seurataan aktiivisesti henkilökohtaisesta näkymästä, joka auttaa tunnistamaan kehityskohteet

 

Mittauksen valmistumista seurataan aktiivisesti ja sitä käydään läpi sekä yksilö-, rooli-, tiimi- että yksikkötasolla. Arvioitavat henkilöt tunnistavat yhden kehityskohteen kerrallaan, mistä hän on tilivelvollinen tiimilleen. Tiimi puolestaan käy läpi henkilökohtaisia kehityskohteita säännöllisesti.

MLP-research 360 thumb

360-arviointi - tulokset mobiilissa

Mittaamiseen liittyvät kyselyt saadaan sähköpostin lisäksi lähetettyä tekstiviestillä suoraan vastaajan puhelimeen. MLP360-järjestelmän käyttöliittymä tukee mobiilinäkymää, jolloin niin kyselyyn vastaaminen kuin tulosten tarkastelukin onnistuu mobiililaitteen kautta vaivattomasti. Näin ollen mittauspalvelut kulkevat kätevästi mukanasi siellä missä sinäkin.

360-arviointi auttaa oikeaan suuntaan

360-arviointi tuo tuloksia kustannustehokkaasti

MLP360 -järjestelmän kautta tehdyt mittaukset säästävät aikaa ja rahaa. Järjestelmän kautta mittauksia toteutettaessa työvaiheita vähenee ja palvelumaksut jäävät pois. Raportointi ja tulosten käsittely on joustavaa. Järjestelmä tarjoaa erilaisia yhteenveto- ja raportointinäkymiä, joista saat yhdellä silmäyksellä oleellisimmat tiedot. Kyselyn osa-alueissa pääsee porautumaan syvemmälle aina yksittäiseen kysymykseen asti. Havainnollinen onlineliittymä erittelee tilanteen myös värein ja on helppo huomata ne asiat, jotka ovat kunnossa ja ne, joissa on kehitettävää. Järjestelmän avulla mittauksen etenemistä ja tuloksia voidaan käsitellä reaaliajassa. Näin ollen mittauksista saatu tieto on käden ulottuvilla juuri silloin kuin sitä tarvitset.

Valmentajapäivä

16.8.2024

Tervetuloa käynnistämään syksyä MLP:n valmentajaverkoston kanssa  perinteiseen Valmentajapäivään 16.8.2024!

Tänä vuonna tapaamme keskustakirjasto Oodissa. Pääroolissa Valmentajapäivässä on MLP:n valmentajaverkostolaiset ajankohtaisilla puheenvuoroillaan. Keynote-puheenvuorosta vastaa Saku Tuominen.

Valmentajapäivä 2024

360-arviointi - onnistuneet asiakastarinat

MLP on saanut olla mukana satojen asiakasorganisaatioidensa kehittämisessä työkaluratkaisujensa kautta. Tutustu millaisia kokemuksia asiakkaillamme on työkaluistamme sekä palveluistamme.