Tiimin kommunikaatiokulttuuri

Tiimiraportti (Valmentajan raportti) luo kuvan tiimistä ja sen vuorovaikutuskulttuurista. Se piirtä kaikki tiimiläiset yhteen DiSC-ympyrään ja auttaa näin hahmottamaan sekä tiimin että tiimiläisten erilaisuutta.

Tiimiraportti sanoittaa erilaisuutta myös tyylien kautta. Se "purkaa" tiimin neljään eri tyyliin ja kuvaa mitä työskentely kaikissa neljässä kulttuurissa tarkoittaa.

Valmentajalle tiimiraportti on korvaamaton apu. Se auttaa rakentamaan valmennusta varten sekä pienryhmät että parit.

N227W4QLDX3152013165025a.pdf

Käytettävyyttä lisäävät valmennustyökalut

MyEverythingDiSC

MyEverythingDiSC.com on DiSC-tuoteperheen henkilökohtainen online- ja mobiilipalvelu, joka mahdollistaa mm. rajattoman vertailuraporttien tekemisen.
Lue lisää

Vertailuraportti

Vertailuraportti vie valmennuksen opit käytäntöön. Se on itsenäinen oma raporttinsa, joka perustuu kahden eri henkilön vastauksiin.
Lue lisää

Tiimiraportti

Tiimiraportti luo kuvan tiimistä ja sen vuorovaikutuskulttuurista. Se auttaa hahmottamaan sekä tiimin että tiimiläisten erilaisuutta.
Lue lisää