Tiimimalli – The Five Dysfunctions of a Team

The Five Behaviors – Tiimin viisi toimintatasoa -valmennus perustuu Patrick Lencionin luomaan tiimimalliin, jossa tiimi saavuttaa luottamuksen avulla avoimen ja tuloksellisen toimintatavan.

Luottamus

Luottamus on mahdollista vain silloin kuin tiimin jäsenet suostuvat olemaan täysin haavoittuvaisia suhteessa toisiinsa.
Tiimiläiset luottavat siihen, että tiimin jäsenten pyrkimykset ovat hyviä, eikä kenenkään tarvitse suojautua tai varoa toisiaan.

Konflikti

Kaikki tiimit tarvitsevat rakentavia konflikteja kasvaakseen. Näin siitäkin huolimatta, että suuri osa meistä koittaa niitä välttää, varsinkin työelämässä. Kun tiimiläisten välinen suhde rakentuu luottamuksen varaan, konfliktit palvelevat yhteistä hyvää. Rakentava konflikti auttaa tuottamaan parhaan ratkaisun nopeimmassa mahdollisessa ajassa.
Ilman politikointia, taktikointia tai pelaamista keskustelu on avointa ja positiivisella tavalla haastavaa.

Sitoutuminen

Toimiva tiimi sitoutuu yhteisiin päätöksiin, vaikka kaikki eivät olisikaan samaa mieltä. Tiimi on kestävä vain, jos kaikki haluavat sitoutua ja siirtyä eteenpäin. Alkuperäinen DiSC-tyyli selittää sitoutumisen eroja tehokkaasti:

D-tyyli haluaa ottaa vastuuta ja päättää nopeasti.
i-tyylin edustajille ihmissuhteet ovat tärkeitä ja siksi he saattavat olla valmiimpia sitoutumaan tilanteessa, jossa tiimihenki on vahva.
S-tyyli harkitsee päätöksiä huolella ja siksi he haluavatkin olla täysin varmoja ennen kuin sitoutuvat mihinkään.
C-tyylin edustajat eivät perusta päätöksiään tunteeseen tai intuitioon. He toimivat objektiivisen informaation varassa.

Vastuullisuus

Tehokkaat tiimit eivät karta puuttumista toisten tiimiläisten tekemisiin, mutta sekin edellyttää vahvaa keskinäistä luottamusta. Kyse ei ole toisten asioihin puuttumisesta vaan tilivelvollisuudesta.

He varmistavat, että alisuoriutujat kokevat painetta parantaa suoritustaan.
Tunnistavat mahdolliset ongelmat nopeasti kyseenalaistamalla epäröimättä toistensa lähestymistapoja.
Synnyttävät keskinäistä kunnioitusta, koska kaikilla tiimiläisillä on samat korkeat laatuvaatimukset.

Tässäkin suhteessa tiimiläiset poikkeavat toisistaan.

D-tyyli arvostaa suoruutta.
i-tyylille on tärkeää edetä myönteisessä hengessä.
S-tyyli arvostaa harkittua, mutta samalla suoraa lähestymistä.
C-tyyli haluaa totuudemukaisen, loogisen perustelun.

Tulokset

Tiimin tavoitteena on saavuttaa tuloksia. Tästä huolimatta yksilöiden etu ajaa usein tiimin tavoitteiden edelle.
Samoin, jos ”on mukava olla tämän tiimin jäsen” -asenne korostuu liikaa, tiimi alkaa elää itselleen ja se estää annettujen tavoitteiden saavuttamisen.


Tiimin viisi toimintahäiriötä – The Five Dysfunctions of a Team

Tiimimalli kuvataan tarkemmin yhdysvaltalaisen liikkeenjohdon menestyskirjailija Patrick Lencionin kirjassa Tiimin viisi toimintahäiriötä (Kustannus Päivä.)
Kirjaa on myyty maailmanlaajuisesti yli 2,5 miljoonaa kappaletta. Patrick Lencioni kuuluu Wall Street Journal -lehden mukaan maailman top 5 -businesspuhujien joukkoon.

Lisätiedot teoksesta