The Five Behaviors -tiimiprosessi

Rakenna vahva tiimikulttuuri

The Five Behaviors - Tiimin viisi toimintatasoa -prosessi ja tiimiprofiilit auttavat ymmärtämään miten huipputiimejä kehitetään ja tuetaan.

Tiimiarvioon perustuva valmennusohjelma auttaa ymmärtämään miten ryhmästä tulee aito, keskinäisen luottamuksen varassa toimiva tiimi. Yhtenäisen ja tehokkaan tiimin kehittäminen niin, että tiimiläisten persoonallisuudet ja taipumukset otetaan huomioon, vaatii työtä. Siitä saatava hyöty voi kuitenkin olla merkittävä niin organisaatiolle, tiimille kuin yksilöllekin.

Aito luottamus tuo vahvan kilpailuedun

Tiimin toimintaa tarkastellaan viiden tason avulla

 • keskinäinen luottamus
 • rakentavat konfliktit
 • yhteisiin päätöksiin sitoutuminen
 • tiimin jäsenten keskinäinen tilivelvollisuus
 • tavoitetietoisuus

The Five Behaviors™ -tuoteperhe on Wileyn ja Patrick Lencionin yhteistyön tulos.

Tiimimalli perustuu Lencionin menestyskirjaan Five Dysfunctions of a team (suom. Viisi toimintähäiriötä tiimissä), jota on myyty jo yli 2,5 miljoonaa kappaletta ja käännetty yli 30 kielelle.

Miksi?

Tiimin viisi toimintatasoa -ohjelma mittaa tiimin suoriutumista viidessä tiimityön osa-alueessa: luottamuksessa, konflikteissa, sitoutumisessa, vastuullisuudessa ja tuloksissa.

Ohjelmaan kuuluvien Everything DiSC -profiilien avulla tiimin jäsenet oppivat omastaan ja muiden käyttäytymistyyleistä. Yksilöt ymmärtävät miten heidän henkilökohtainen tyylinsä vaikuttaa tiimin yhteiseen menestymiseen.

Toimiva tiimi

 • Tekee parempia ja nopeampia päätöksiä
 • Hyödyntää kaikkien jäsentensä taitoja ja näkemyksiä
 • Ei tuhlaa voimavaroja politikointiin, sekaannuksiin ja tuhoisiin konflikteihin
 • Keskittyy oikeiden ongelmien ratkaisemiseen
 • Ei takerru epäolennaisuuksiin etsiäkseen muiden hyväksyntää
 • Luo yritykselle selkeän kilpailuedun
 • Parantaa työilmapiiriä!
 • Vuorovaikutustyökalut ja 360°-mittaukset

  Sertifioidu valmennustyökalujen käyttäjäksi

  Saat Everything DiSC® ja The Five Behaviors® -valmennustyökalut käyttöösi ottamalla osaa sertifiointivalmennukseen. Tutustu valmennuksiin ja niiden sisältöön.