Terhin blogi – Konflikti ei ole kirosanaTerhi Bisi on MLP:n partneri, joka moniosaajana antaa kasvot ja muodon valmentajien tuelle ja asiakaspalvelulle.

Terhin LinkedIn -profiiliin pääset tästä.


Nykyisen parisuhteeni alkuvuosina, tusinan vuotta takaperin, jonkin riidan päätteeksi päädyin sanomaan miehelleni: ”Täytyyhän meidän voida kertoa rehellisesti, jos olemme erimieltä asioista – niin minun kuin sinunkin.” Siihen mieheni sanoi hetken mietittyään: ”Mutta mä pelkään, että jos mä sanon, niin me erotaan.” No emme ole eronneet vaikka vuosien varrella on ollut riita jos toinenkin. Päinvastoin. Olemme oppineet olemaan eri mieltä ja ilmaisemaan sen, kun tarve vaatii. Ja tämän myötä uskon molempien voivan paremmin.

Tämä hetki nousi kuitenkin jälleen mieleeni, kun kuuntelin tuttavani työhuolia. Näissä huolissa esiintyi tuore esimies, joka on toimillaan aiheuttanut koko tiimille tukalan olon. Luottamusta esimiehen ja alaisten välillä ei ole ja näin ollen kukaan ei sano epäkohdista mitään. Ja jos joku rohkea yrittää, hänet torpataan tai asia käsitellään tavalla, mikä ei ruoki tervettä keskustelua asian ympärillä. Seurauksena kaikki päätyvät nielemään hankaluutensa, paine ihmisten sisällä kasvaa…ja veikkaanpa, että lähitulevaisuudessa jonkinlainen purkaus kyseisen tiimin sisällä on odotettavissa, ellei asialle tehdä jotain.

Terve konflikti antaa väylän tulla kuulluksi tarjoten kaikille osapuolille mahdollisuuden jakaa näkemyksensä.


Miten tällainen tilanne pääsee syntymään? Taustalla on varmasti monta tekijää, mutta yksi merkittävä asia on konfliktin pelko. Tuo pelko näkyi niin mieheni kuin tuttavani tiimiläisten käytöksessä. Työelämässä konflikteilla on huono maine ja niitä pelätään – turhaan. Konfliktin ei tarvitse tarkoittaa mitään suurielkeistä. Tavaroiden ei tarvitse lennellä tai ovien paukkua. Edes ääntä ei tarvitse korottaa. Terve konflikti antaa väylän tulla kuulluksi tarjoten kaikille osapuolille mahdollisuuden jakaa näkemyksensä. Kun mielipiteitä on useita ja päätöksiä tehtävänä, on luonnollista että päädytään ratkaisuun, joka ei ole kaikkien mielestä heille paras. Tai kompromissiin, joka miellyttää vain osin. Ihmiset voivat kuitenkin sitoutua tällaisiin päätöksiin, jos kokevat tulleensa kuulluksi ja päässeensä vaikuttamaan lopputulemaan. Tällöin konfliktista päästään jatkamaan kohti yhteistä päämäärää jollain tapaa sovussa.

Konfliktin pelko on kuitenkin melko yleistä ja tuntuu, että suureen osaan ihmisiä se on jollain tapaa kirjoitettu sisäänkin. Miksi konfliktia työelämässä vältellään, vaikka ristiriitojen kiertämisen tiedetään johtavan vain suurempiin ongelmiin? Yksi syy välttelyyn on se, että ihmiset eivät vain osaa olla erimieltä sortumatta epäterveisiin tapoihin, jotka tulevat esiin riitelyn myötä. Tällaisia tapoja ovat esimerkiksi juoruilu, aggressiivinen käytös, vetäytyminen, syyttely, liioittelu, vähättely tai itsensä puolustelu. Meillä kaikilla on varmasti jokin defensiivinen tapa suhtautua erimielisyyksiin, mitkä nousevat pintaan, ellemme tietoisesti puutu asiaan. Siksi onkin tärkeää oppia tunnistamaan itsessään ja toisissa näitä tuhoisia käytösmalleja, jotka johtavat epäterveeseen konfliktiin. Kun tunnistamme nämä mallit ja osaamme antaa niille nimet, niihin on helpompi puuttua ja pääsemme luomaan tilalle rakentavia tapoja, joilla saadaan konflikti paremmin maaliin.

Joskus tällainen tuhoisien piirteiden tunnistaminen ja myöntäminen voi olla hankalaa. Se voi helpottaa, jos siihen saa ulkopuolista apua. Pian MLP saa suomenkielisille markkinoille Everything DiSC tuoteperheeseen kuuluvan työkalun (eng. Everything DiSC Productive Conflict), jonka avulla näihin haitallisiin, automaattisiin tapoihimme reagoida päästään nopeammin käsiksi. Ja saadaan eväitä kääntää ajatusmallit rakentavammiksi. Jään innolla odottamaan ”konfliktiprofiilin” ensimmäisiä käyttökokemuksia.

Hedelmällisen konfliktin taustalla on aina haavoittuvuuteen perustuvaa luottamusta.


Odotellessamme tätä apuvälinettä, yritetään kuitenkin taklata konfliktien tuomia haasteita omin voimin. Hedelmällisen konfliktin taustalla on aina haavoittuvuuteen perustuvaa luottamusta. Sellaista luottamusta, että vaikka tiedän kipeitä asioita kaverista, niitä ei käännetä häntä vastaan hankalan paikan tullen. Tämän kaltainen luottamus vähentää erimielisyyksien pelkoa ja helpottaa hankalienkin asioiden puheeksi ottamista. No miten tällaista luottamusta sitten rakennetaan? Se onkin jo toinen keskustelu. Se ei tapahdu yhdessä yössä, mutta alkuun pääsee vaikkapa kertomalla toiselle, mitä pelkää.