Talent Vectia – onnistuneita asiakaskokemuksia

Valmennusohjelma arjen muuttamiseen

Talent Vectia toteutti valmennusohjelman Sanofille. Tavoitteena oli luoda lisää onnistuneita asiakaskokemuksia. Sanofi on yksi maailman suurimmista lääkealan yrityksistä. Tavoitteidensa tueksi Sanofi käynnisti muutama vuosi sitten Suomessa mittavan valmennusohjelman, jolla haluttiin muuttaa arkea.

Valmennusohjelma ei kohdistunut vain lääke-edustajiin,  myös esimiehet olivat vahvasti mukana. Sanofilla nähtiin, että että johtaminen muuttuu  henkilökohtaisempaan suuntaan. Tarvittiin valmentavaa otetta ja coaching-taitoja, katseen kohdistamista yksilöiden kehittämiseen.

Kehittämiskohteet esiin DiSC:in avulla

Jotta yksilön kehitys olisi mahdollista, pitää ensin kirkastaa, mitä kehitetään.  Jokaisen tulee ymmärtää, miten arjessa toimitaan ja miten sidosryhmiin voi vaikuttaa. Jotta kaikki ymmärtävät yhteisen tavoitteen ja oman roolinsa siinä,  tulee jokaisen ymmärtää henkilökohtainen tapansa toimia.

–  Arki muuttuu kehittämällä yksilöiden toimintaa asiakastapaamisissa, -tapahtumissa ja seminaareissa, toteaa osastonjohtaja Ari Simonen Sanofilta. DiSC:n mahdollistama itseymmärrys auttoi sopeuttamaan omaa toimintaa tilanteen vaatimalla tavalla.

Kun kyse on ammattilaisen henkilökohtaisesta kasvusta ja mitattavista tuloksista, ohjelman tulee olla riittävän henkilökohtainen. Pelkkä valmennuksessa istuminen ei tuota toivottuja tuloksia. Todellinen muutos tehdään keskellä arkea soveltaen opittua työhön, tiivistää Talent Vectian senior partner Jori Kosonen.

Talent Vectia