SKV

SKV Kiinteistönvälitys – hyvä ihmistuntemus auttaa löytämään sen oikean kodin

SKV Kiinteistönvälityksellä ymmärretään sekä oman henkilöstön että asiakkaiden erilaisuutta. DiSCit auttavat löytämään yhteisen kielen – ja sitä kautta uusia koteja asiakkaille.

Tänä päivänä kiinteistönvälittäjä saa lähes kaikki myytävän asunnon tiedot käyttöönsä erilaisista rekistereistä poimimalla. Välittäjän työssä on kuitenkin yksi seikka, jota eivät järjestelmät pysty hoitamaan puolestamme: ihmistuntemus. Siksi SKV Kiinteistönvälitys tarjoaa henkilöstölleen DiSC-koulutusta monessa muodossa.

Ensin SKV otti käyttöön Everything DiSC Workplace -työyhteisöprofiilin, jonka avulla yrityksessä päästiin pukemaan sanoiksi ja tekemään näkyväksi työyhteisön jäsenten erilaisuutta ja käyttäytymistä. Työyhteisöprofiililla kartoitettiin esimerkiksi sitä, millaisiin työtehtäviin yrityksen työntekijät sopivat parhaiten ja millaisessa työpisteessä kukin voisi päästä parhaaseen työsuoritukseensa. Työyhteisöprofiili parantaa yhteisöjen välistä vuorovaikutusta ja henkilöstön sitoutumista – ja sitä kautta yritysten tulosta.

Kun työyhteisön jäsenten erilaisuus oli tunnistettu vuorovaikutusprofiilien avulla, SKV ryhtyi tunnistamaan ostajien ja myyjien erilaisuutta. ”En tietenkään halua tehdä turhaa työtä vaan onnistua työssäni. Kun kauppa syntyy, sekä minä että asiakas olemme tyytyväisiä”, SKV:n eteläisen Suomen aluejohtaja, LKV Pirkko Paatelo toteaa. Paatelo on myös valtuutettu Everything DiSC® -valmentaja ja toimii SKV:n koulutusvastaavana. Hän viittaa turhalla työllä siihen, kuinka merkittävässä roolissa asiakkaan ja myyjän tyylien tunnistaminen on kaupan syntymisen kannalta; kun arvuuttelu vähenee, tehokkuus kasvaa.

Katso Pirkko Paatelon haastattelu siitä, kuinka SKV hyödyntää Everything DiSC® -profiileita.

Digiaikana henkilökohtaisen tapaamisen merkitys korostuu

Pirkko Paatelo tietää, että yhteisen sävelen löytyminen vaatii asiakkaan tuntemista. Verkko on muuttanut kiinteistönvälitysalan markkinointia ja viestintää niin, että nyt asiakkaat etsivät sekä asuntoja että heille sopivia välittäjiä netistä. Mitä suurempi osa kanssakäymisestä tapahtuu verkossa, sitä merkityksellisempään rooliin nousee kasvokkaisessa tapaamisessa onnistuminen. Ennen asiakastapaamista Paatelo miettiikin tarkasti, minkälaisen ihmisen kanssa hänellä on tapaaminen. Hän kokee onnistuneensa asiakkaan kohtaamisessa, jos asiakas löytää heti ensimmäisellä tapaamisella oikeantyyppisen myyjän.

 ”Kiinteistönvälittäjän täytyy tunnistaa asiakkaan tyyli ja ostohalu ja kartoittaa todella tarkasti ne kriteerit, joilla asiakas on tekemässä päätöstään. Välittäjä kuuntelee asiakasta tarkalla korvalla ja rekisteröi niin tiedonhalun, puheen vilkkauden kuin äänensävynkin ymmärtääkseen asiakasta.” Paatelo kokee, että juuri asiakkaan tyylin tunnistamisessa DiSCit ovat olleet suuri apu.

Pirkko Paatelo kertoo, että SKV:n kiinteistönvälittäjät ovat olleet todella kiinnostuneita DiSCeistä. Firman bootcampeilla DiSC-päivien ohjelma on ollut ylivoimaisesti suosituinta antia, ja SKV:llä treenataan asiakastilanteita työkavereiden kesken eri tyylisten asiakkaiden ja myyjien rooleja kokeillen ja vaihdellen. ”Työntekijöillämme on selvä halu tutustua sekä itseensä että asiakkaisiin”, Paatelo kertoo.

DiSCien avulla kestävää yhteistyötä töissä ja kotona

Pirkko Paatelo kertoo, että profiilien tunnistaminen auttaa myymään paitsi koteja myös omia mielipiteitä. Taidosta on hyötyä työelämän palavereissa, kehityskeskusteluissa ja työhaastatteluissa, ja hauskaa kyllä, aivan samat taidot sujuvoittavat asioita myös arkielämässä.

”Kuinka lainkaan on avioliitto kestänyt näin kauan ilman että olen tiennyt puolisoni profiilia”, Paatelo naurahtaa. Kun toisen tyyliä ja erilaisuutta ymmärtää, erilaisuuden pystyy näkemään rikkautena. Jatkossa toista voikin arvostaa juuri niistä syistä, jotka aiemmin ärsyttivät.

”Kun saavuttaa sen todellisen yhteyden toiseen niin onhan se aivan makea tunne”, Pirkko Paatelo toteaa.

DiSCit ovat muuttaneet työskentelyä oikeaan suuntaan

Kestävän avioliiton lisäksi Pirkko Paatelo on kiitollinen yhteistyöstä MLP:n kanssa. Hän pitää MLP:n henkilöstöä asiantuntevana ja yhteistyötä siksi mahtavana. Paatelo arvostaa erityisesti sitä, että on saanut MLP:ltä avun aina saman tien, mikä tuntui hänestä merkitykselliseltä erityisesti yhteistyön alkutaipaleella, jolloin asiat olivat vielä uusia.

”DiSCien avulla saavutamme parempaa asiakastyytyväisyyttä. MLP ja DiSCit vaikuttavat meidän firman työskentelyyn todella paljon.  MLP on sellainen kumppani meille, etten oikein osaisi enää olla ilman”, hän päättää.