Sertifioinnit

Sertifioinnin avulla saat tutkitut valmennustyökalut käyttöösi. 

Tutkitut valmennustyökalut käyttöön

Sertifiointi on tarkoitettu kaikille henkilöstön kehittäjille, valmentajille, tiiminvetäjille ja esihenkilöille, jotka kokevat vuorovaikutuksen ja sen kehittämisen tärkeäksi työssään. Sertifioinnin avulla saat käyttöösi MLP:n tutkitut ja luotettavat valmennustyökalut, joiden avulla työyhteisön kehittäminen ja valmentaminen on tuloksellista ja mitattavaa – ja ennen kaikkea pohjautuu tutkittuun tietoon.

 Valmentajavalmennus koostuu valmennuspäivistä sekä niitä tukevista sisällöistä kuten välitehtävistä sekä näyttövalmennuksesta. Sertifioinnin myötä saat ja osaat hyödyntää Everything DiSC ja/tai The Five Behaviors työkaluja työsi tukena. Sertifioinnin jälkeen käytössäsi ovat monipuoliset materiaalit MLP:n materiaalipankissa sekä ehtymätön tukemme työkaluihimme ja palveluihimme liittyen. 

Sertifiointiprosessi - Valmennustyökalut käyttöösi

Sertifioituminen auttaa sinua tarjoamaan laadukkaampia palveluita asiakkaillesi ja työyhteisöillesi.

Kun päätös sertifioinnista on syntynyt, voit valita, haluatko sisällyttää sertifiointiisi pelkästään Everything DiSC -tuoteperheen vai otatko mukaan myös The Five Behaviors -tiimiprofiilin. Riippumatta valinnastasi, sertifioinnin ensimmäiset sisällöt ovat samat.  Valmennuspäivien pituudet vaihtelevat moduulien mukaan puolesta päivästä vajaaseen päivään.

Sertifioinnit avuksi työyhteisön kehittämiseen

Sertifiointiprosessi jaksottuu ihannetilassa 3-5 kuukauden aikajaksolle, mutta on mahdollista suorittaa nopeamminkin. Sertifiointi voidaan suorittaa joko avoimissa valmennuksissa tai yrityskohtaisesti järjestetyissä päivissä. Kysy organisaatiokohtaisista sertifioinneistamme lisää.

Valmennustyökalut ja niiden käyttäjäksi sertifioituminen - Pakolliset moduulit

Sertifiointi aloitetaan aina yhdessä sovitulla aloituspalaverilla, jossa käydään läpi juuri sinun sertifiointipolkusi – siihen liittyvät päivämäärät ja tehtävät.  Lue alta lisää valmennuspäivien sisällöistä.

pysty3

Everything DiSC® -valmentajavalmennuksen ensimmäinen päivä luo perustan koko sertifiointiprosessille. Päivän aikana käsitellään Everything DiSC® -mallin taustaa ja teoriaa sekä puretaan  auki Työyhteisöprofiilin sisältö.

Päivän aikana tutustutaan myös Everything DiSC® Työyhteisö -profiilin prioriteetteihin, tuoteperheen raportteihin, MLP Akatemia -sisältöpankkiin sekä MyEverythingDiSC-palveluun.

 

Kesto: 5 h

 

Sisältö

 • Everything DiSC®-mallin taustat, teoria ja tutkimus
 • Everything DiSC-tyylit ja -prioriteetit
 • Motivaattorit ja stressitekijät
 • Henkilökohtainen profiili ja vertailuraportit
 • MLP Akatemia - verkko-oppimisympäristö ja valmennusaineistot
 • MyEverythingDiSC.com-onlinepalvelu
Sertifioitu työyhteisökouluttaja on tärkeä osa yritysten toimintaa 

Valmennuksen tulee aina olla prosessi, joka mahdollistaa opitun kertaamisen ja vie muutoksen käytäntöön. Toisessa päivässä käydään läpi yksi tapa rakentaa Everything DiSC -valmennuksesta vaikuttava prosessi, joka kehittää tiimin yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Päivän aikana syvennetään myös omaa ymmärrystä Everything DiSCin soveltamiseen liittyen.

 

Kesto: 5 h

 

Sisältö

 • Profiilista prosessiksi
 • Valmennuksen ja valmennusprosessin rakentaminen
 • Luottamus ja sen rakentaminen
 • Konfliktit ja erilaisuus
 • Palautekeskustelu
pysty2

Näyttövalmennuksella tuetaan opitun viemistä käytäntöön. Näyttövalmennuksen aikana sertifioituva valmentaja purkaa Everything DiSC® Työyhteisö -profiilit osallistujille (4 profiilia sisältyy sertifioinnin hintaan). Näyttövalmennukset suunnitellaan ja rakennetaan vastaamaan tiimin tavoitteisiin, ja valmennus pidetään välittömästi valmennusmoduulien jälkeen.

 

Kesto: puoli päivää

 

Sisältö

Sertifiointiprosessin päätteeksi jokainen osallistuja suorittaa näyttövalmennuksen vapaavalintaiselle tiimille. Valmennuksen jälkeen MLP:n valmentaja antaa palautteen valmennuksesta.

 

Palautteessa arvioidaan:

 • Valmennuksen rakenne ja tavoite
 • Teoriaosuus
 • Profiilien purku ja Liite valmentajille -osuus
 • Harjoitteet

Valinnaiset ja vaihtoehtoiset moduulit

 Sertifioinnin kiinteiden moduulien lisäksi voit valita käytäväksi osioksi Everything DiSC -sertifioinnissa joko Everything DiSC Johtajuus -profiilin tai Everything DiSC Rakentava Konflikti -profiilin. Tai jatkaa The Five Behaviors -moduulien pariin valitessasi sen täydentämään Everything DiSCiä. Halutessasi voit myös myöhemmin  täydentää sertifiointiasi näillä valinnaisilla moduuleilla (hinnoitellaan erikseen). 

Parempi työyhteisö: Everything DiSCin hyödyt

Everything DiSC® Johtajuus - profiili (Work of Leaders) kuvaa omaa johtamistyyliä ja vertaa sitä parhaisiin johtamiskäytäntöihin. Päivän aikana käsitellään sitä, miten Johtajuusprofiilia voidaan käyttää strategisen johtamisen tukena.

 

Kesto: 5 h

 

Sisältö

 • Everything DiSC® Johtajuus -profiilin (Work of Leaders) rakenne ja sisältö
 • Johtamisen prioriteetit (mihin voimavarat suunnataan)
 • VST-malli (visio, sitoutuminen, toteutus)
 • Oma johtaminen vs. johtamisen parhaat käytännöt
 • Oman johtajuuden kehittäminen
360-arviointi ja työhyvinvoinnin mittaaminen  kuuluu kaikille!

Valmennuspäivän aikana käydään konfliktiprofiilin rakenne ja tavoite läpi. Tämän lisäksi luodaan osallistujille ymmärrys siitä, mitä konfliktiprofiilin avulla voidaan tehdä. Everything DiSC® Rakentava Konflikti -profiili sanoittaa erilaisuutta tilanteissa, joissa tunteet ovat voimakkaita.

 

Kesto: 3,5 h

 

Sisältö

 • Everything DiSC® Rakentava Konflikti -profiilin rakenne ja sisältö
 • Mikä on konflikti?
 • Eri tyylien käyttäytyminen konfliktitilanteessa
 • Tuhoavat reaktiot
 • Vaistomaisten ajatusten tunnistaminen
 • Reaktion muuttaminen
 • Toiminnan mukauttaminen ja rakentava käyttäytyminen
Everything DiSC® Johtajuus -profiili Hyvä johtajuus johtaa tuloksiinn organisaatiossa. 

Tiimin viisi toimintatasoa (The Five Behaviors®) on tiimiarvioon perustuva valmennusohjelma, joka auttaa rakentamaan tiimejä, joiden jäsenillä on vahva keskinäinen luottamus ja psykologinen turvallisuus. Hyvän tiimin rakentaminen vaatii työtä. Siitä saatava hyöty on kuitenkin merkittävä niin organisaatiolle, tiimille kuin yksilöllekin.

 

Kesto: Valmennus koostuu kahdesta valmennusmoduulista, joista ensimmäisen kesto on 5 h ja toisen 3 h.

 

Sisältö

 • Patrick Lencionin viisiportainen tiiiminkehitysmalli
 • Erilaisuuden ymmärtäminen ja hyödyntäminen Everything DiSC® -mallin mukaan
 • Tiimin nykytila ja tiimikulttuuri
 • Henkilökohtaisen raportin tulkinta
 • Valmennustyökalut ja profiilivaihtoehdot
 • Eri valmennusprosessit ja prosessien vaiheet: luottamus, konfliktit, sitoutuminen, tilivelvollisuus, tulostietoisuus

Apunasi sertifioinnin jälkeen

MLP Akatemia

Sertifiointisi alussa saat pääsyn MLP Akatemiaan. Se on materiaalipankki, josta löydät niin sertifiointisi aikana käytettävät valmennusmateriaalit kuin myöhemmin omassa työssäsi hyödynnettäviä materiaaleja aina Everything DiSCin tutkimustaustasta uusimpiin suomenkielisiin valmennus- ja markkinointimateriaaleihin. MLP Akatemia sisältyy sertifiointisi hintaan ensimmäisen vuoden ajaksi, jonka jälkeen se muuttuu vuosimaksulliseksi halutessasi jatkaa sen käyttöä. 

Sertifioitu työyhteisökouluttaja on tärkeä osa yritysten toimintaa 

EPIC -profiilituotantojärjestelmä

EPIC -profiilituotantojärjestelmä on käytännöllinen työkalu, jonka saat käyttöösi sertifioinnin myötä. EPIC toimii verkon välityksellä ja sen kautta voit hallinnoida omaa profiilituotantoasi 24/7. Saat mm. lähetettyä profiililinkit vastattavaksi, tulostettua ja lähetettyä valmiita profiileita sekä tehtyä vertailu- ja ryhmäraportteja. Perehdytämme käyttäjät järjestelmän toimintaan ja olemme käytön tukena tarvittaessa myös sen jälkeen. EPICin avulla Everything DiSC – ja The Five Behaviors -profiileita on helppo tehdä ja hallinnoida!
Sertifioitu työyhteisökouluttaja on tärkeä osa yritysten toimintaa 

Työyhteisön apuna

360-mittaukset

Organisaatioiden suurin pääoma löytyy omasta henkilöstöstä: ihmisten hyvinvoinnista, kyvystä toimia yhdessä muiden kanssa, sekä kasvupotentiaalista. 360-arviointi auttaa tunnistamaan kehityskohteita ja suuntaamaan voimavarat oikein.

 

MLP:n 360-mittausten käyttö ei edellytä sertifiointia. Sovi kanssamme aika MLP360-järjestelmän esittelyyn ja aloita mittaaminen vaikka jo tänään!


360-arviointi auttaa oikeaan suuntaan

Valmennustyökalut osaajien käytössä - Valmentajaverkosto apunasi

Työyhteisön kehittämiseen on joskus parasta ottaa avuksi oman organisaation ulkopuolinen ammattilainen.  Valmentajaverkostoomme on vuosien saatossa sertifioitu yli 900 organisaatioiden kehittäjää, ja olemme osa Wileyn maailmanlaajuista valmentajaverkostoa. Meidän kauttamme löydät sertifioidut ammattilaiset organisaatiosi kehittämiseen tai voit myös liittyä mukaan heidän ammattitaitoiseen joukkoonsa. Valmentajaverkostomme koostuu sertifioituneista valmentajista, joilla on käytössään joko Everything DiSC- tai The Five Behaviors -valmennustyökalut – tai molemmat. 

Valmentajaverkosto: Timo Kanninen

Timo Kanninen

Valmentaja
Sales Factor Consulting SFC Oy
timo.kanninen @salesfactor.fi
+358 44 362 2273
Valmentajaverkosto: Ritva-Liisa Niskanen

Ritva-Liisa Niskanen

Valmentaja
Human Side Oy
ritva-liisa.niskanen @humanside.fi
+358 400 499 194
Valmentajaverkosto: Ira Koivu

Ira Koivu

Toimitusjohtaja
Viestintätoimisto Muna vai Kana Oy
info @munavaikana.fi
+358 40 487 1118
Valmentajaverkosto: Pauliina Männistö

Pauliina Männistö

Valmentaja
Kulmia Group Oy
pauliina.mannisto @kulmia.fi
+358 40 754 1232
Valmentajaverkosto: Marja-Leena Joukainen

Marja-Leena Joukainen

Valmentaja
Tulosmarkat Oy
ml.joukainen @tulosmarkat.fi
+358 400 650 464
Valmentajaverkosto: Jori Kosonen

Jori Kosonen

Valmentaja
Talent Network
jori.kosonen @talentnetwork.fi
+358 50 518 4790
Valmentajaverkosto: Mari Lippojoki

Mari Lippojoki

Valmentaja
Premix Oy
mari.lippojoki @premixgroup.com
+358 44 218 4400
Valmentajaverkosto: Sari Tuura

Sari Tuura

Valmentaja
Eezy Flow Oy
sari.tuura @eezy.fi
+358 45 275 6692
Heidi Moilanen

Heidi Moilanen

Valmentaja
Siemens Osakeyhtiö
heidi.moilanen @siemens.com
+358 44 525 3990
Valmentajaverkosto: Matti Sipilä

Matti Sipilä

Valmentaja
Kulmia Group Oy
matti.sipila @kulmia.fi
+358 40 506 6361