The Five Behaviors -Tiimin viisi toimintatasoa on tiimiarvioon perustuva valmennusohjelma, joka auttaa rakentamaan tiimejä, joiden jäsenillä on vahva keskinäinen luottamus ja psykologinen turvallisuus. Yhtenäisen ja tuotteliaan tiimin kehittäminen vaatii työtä. Siitä saatava hyöty voi kuitenkin olla merkittävä niin organisaatiolle, tiimille kuin yksilöllekin.

Kesto: yksi työpäivä

Sisältö

  • Patrick Lencionin viisiportainen tiiiminkehitysmalli
  • Erilaisuuden ymmärtäminen ja hyödyntäminen Everything DiSC -mallin mukaan
  • Tiimin nykytila ja tiimikulttuuri
  • Henkilökohtaisen raportin tulkinta
  • Valmennustyökalut ja profiilivaihtoehdot
  • Eri valmennusprosessit ja prosessien vaiheet: luottamus, konfliktit, sitoutuminen, tilivelvollisuus, tulostietoisuus