Everything DiSC Work of Leaders -johtajuusprofiili kuvaa omaa johtamistyyliä ja mahdollistaa sen vertaamisen parhaisiin johtamiskäytäntöihin.

Kesto: puoli päivää

Sisältö

  • Everything DiSC -johtajuusprofiilin (Work of Leaders) rakenne ja sisältö
  • Johtamisen prioriteetit (mihin voimavarat suunnataan)
  • 18 parasta johtamisen käytäntöä
  • Oma toiminta vs. parhaat käytännöt
  • Oman johtajuuden kehittäminen
  • Johtamiskulttuuri
  • Johtamistaidot vision luomisen, sitoutumisen ja toteutuksen osalta