Miten teillä kehitetään tiimejä?

Tiimien kehittäminen on jatkuva prosessi, jonka tavoitteena on luottamuksen ja psykologisen turvallisuuden rakentuminen.

Tiimit, joiden jäsenet voivat luottaa toisiinsa, haastavat toisiaan, ottavat riskejä ja tekevät virheitä, ovat tavanomaisia tiimejä suorituskykyisempiä. Tiimiprosessin tärkein tekijä on kommunikaatio, joka synnyttää luottamusta ja vahvistaa konfliktikyvykkyyttä.

Tiimiprosessin kivijalat

Vuorovaikutus ja DiSC-profiili

Vuorovaikutus

Kommunikaatio luo yhteyttä. Se edellyttää kohtaamista ja läsnäoloa. Yhteyden vahvistuessa, myös luottamus kasvaa. Ja menestys rakennetaan luottamuksen varaan.

Rakenna aitoa luottamusta

Luottamuksen merkitys kasvaa. Kyse on aidosta, haavoittuvuuteen perustuvasta luottamuksesta, mikä mahdollistaa psykologisen turvallisuuden.

Katso kuinka Telialla itseohjautuvaa organisaatiota rakennetaan

760412357-1a906af0d2cc7955a12a843a96e05aabcfe369131a51bbd1082cbb5c46eebae0-d

Katso kuinka Telialla itseohjautuvaa organisaatiota rakennetaan

Työtä tehdään yhä useammin yhdessä

Yksin on vaikea pärjätä ajassa, jossa tietoa on koko ajan enemmän ja osaamisvaatimukset ovat valtavat. Yhdessä tekemisen merkitys lisääntyy myös siirryttäessä kohti hajautettuja toimintamalleja. Yritykset toimivat yhä laajemmin ja monimuotoisemmin.  Sama koskee itseohjautuvuutta, mikä ei suinkaan tarkoita itse tekemistä, vaan tiimien yhä suurempaa kokonaisvastuullisuutta.

Haavoittuvuuteen perustuva luottamus

Tämän takia tiimityö on kasvattanut suosiotaan jo pitkään. Yhteistyöhön käytetään 50 % enemmän aikaa kuin mitä 20 vuotta sitten.  Siksi myös luottamuksen merkitys on viime aikoina kasvanut voimakkaasti. Kyse on aidosta, haavoittuvuuteen perustuvasta luottamuksesta eli juuri siitä psykologisesta turvallisuudesta, minkä Google nimesi tärkeimmäksi yksittäiseksi tekijäksi tiimin suorituskyvyn näkökulmasta.

Vahva tiimikulttuuri

Millainen on vahva tiimikulttuuri, mistä sen tunnistaa? Tiimit, joiden jäsenet voivat luottaa toisiinsa, haastavat toisiaan, ottavat riskejä ja tekevät virheitä, ovat tavanomaisia tiimejä suorituskykyisempiä. Kyse on luottamuksesta ja psykologisesta turvallisuudesta, joita voidaan vahvistaa. Keskeisiä teemoja ovat kommunikaatio, luottamus ja konfliktikyvykkyys, mutta kaikki riippuu lopulta kommunikaatiosta, joka synnyttää luottamusta ja vahvistaa konfliktikyvykkyyttä. Aito kommunikaatio edellyttää kohtaamista ja läsnäoloa Siinä missä ryhmä on joukko ihmisiä, joilla jokaisella on oma agenda, tiimiläiset kokevat kuuluvansa yhteen ja tekevänsä töitä yhteisen mission eteen. Kommunikaatio luo Read more…