Profiilit

henkiloprofiilit

Mitä ovat henkilöprofiilit?

 

 • Profiilit havainnollistavat erilaisia käyttäytymistyylejä ja toimivat konkreettisina työkaluina ihmisten välisiä vuorovaikutussuhteita käsiteltäessä.
 • Ne vahvistavat valmennuksen henkilökohtaisuutta ja luovat edellytykset todelliselle muutokselle.
 • Everything DiSC ja The Five Behaviors -profiilit ovat Suomen oloihin validoituja, tieteellisesti tutkittuja henkilöprofiileja.

DiSC-tyyli - Everything DiSC -työyhteisöprofiili

 • Tämä profiili määrittelee henkilökohtaisen DiSC-tyylisi ja -prioriteettisi
 • Käyttäytymistä kuvataan neljän pääulottuvuuden kautta.
  • D = hallitseva
  • i = vaikuttava
  • S = vakaa
  • C = tunnontarkka

  Lisäksi testistä selviävät henkilön kahdeksan prioriteettiä, eli ne asiat, joihin vastaaja suuntaa voimavaransa.

 • Tiedon avulla löydät sanat työyhteisön erilaisuudelle –  käyttäytymistyyleille ja vuorovaikutukselle

Johtajuusprofiili - Work of Leaders

Antaa konkreettisia neuvoja tapaasi toimia vaativissa johtotilanteessa erilaisten ihmisten kanssa.

 • Vision luominen ja jalkauttaminen
 • Sitouttaminen
 • Toimeenpanokyky

Johtajuus-profiiliin tutustut myös Everything DiSC -sertifioinnissa!

Tiimiprofiili - The Five Behaviors

Profiilia varten koko tiimi vastaa testeihin.
The Five Behaviors -profiilissa selviää

 • kuinka yksilö kokee luottamuksen, konfliktit, sitoutumisen, tilivelvollisuuden ja tulokset verrattuna muiden tiimiläisten näkemyksiin.

Profiiliin ja valmennusprosessiin kuuluvat liitteet:

 • Tiimin kooste
 • Five Behaviors -parivertailuraportti
 • Tiimin kehittymisraportti seurantaa varten
MLP