Profiilit

Mitä ovat henkilöprofiilit?

 

 • Profiilit havainnollistavat erilaisia käyttäytymistyylejä ja toimivat konkreettisina työkaluina ihmisten välisiä vuorovaikutussuhteita käsiteltäessä.
 • Ne vahvistavat valmennuksen henkilökohtaisuutta ja luovat edellytykset todelliselle muutokselle.
 • Everything DiSC ja The Five Behaviors -profiilit ovat Suomen oloihin validoituja, tieteellisesti tutkittuja henkilöprofiileja.

Työyhteisöprofiili - Everything DiSC Workplace

 • Työyhteisöprofiili määrittelee henkilökohtaisen DiSC-tyylin ja -prioriteetit.
 • Everything DiSC on kehittynein DiSC-tyyppinen henkilöprofiili maailmassa. Se mittaa luontaista toimintatapaa kahdeksalla akselilla ja, jossa vastaaja saa kysymyksiä sen perusteella, miten hän vastaa. Se luotettavuus on poikkeuksellisen korkea.
 • Käyttäytymistä kuvataan neljän pääulottuvuuden kautta: D = hallitseva, i = vaikuttava, S = vakaa ja C = tunnontarkka.
 • Lisäksi profiili kuvaa kahdeksaa prioriteettiä, eli niitä asiat, joihin vastaaja suuntaa voimavaransa.
 • Everything DiSC Workplace -työyhteisöprofiili luo pohjan vahvalle tiimikulttuurille, joka hyödyntää erilaisuuden voimaa.

Rakentava konflikti profiili - Everything DiSC Productive Conflict

Joka työpaikalla on konflikteja. Konflikti-profiili auttaa tunnistamaan ja hillitsemään työilmapiiriä tuhoavaa käyttäytymistä ristiriitatilanteissa. Tiedon avulla

 • opit kääntämään konfliktit tuottavaksi energiaksi jokaisen DiSC-tyylin osalta.
 • Lisäksi löydät kommunikaatio-strategian, joka helpottaa viestintää konfliktitilanteissa.
 • Huom: arviointikyselyn ja profiilin kieli on englanti

Johtajuusprofiili - Everything DiSC Work of Leaders

 • Johtajuusprofiili määrittelee henkilökohtaisen johtamistyylin.
 • Profiili mahdollistaa henkilökohtaisen johtamistavan vertaamisen maailman parhaisiin johtamistyyleihin.
 • Henkilökohtaisen toimintatyylin ja prioriteettien lisäksi profiili kuvaa 18 johtamisen keskeistä käyttäytymismallia ja osoittaa niiden kehityssuunnat.
 • Johtajuusprofiili on kuuden vuoden kehitystyön tulos, joka jakaa johtamisen kolmeen pääalueeseen:  vision luominen, sitoutumisen saaminen ja toimeenpanon varmistaminen.
 • Everything DiSC Work of Leaders -johtajuusprofiilia voi hyödyntää niin coachauksessa, esimiesvalmennuksessa kuin yrityksen strategiatyöskentelyssäkin.

Tiimiprofiili - The Five Behaviors

 • Tiimiprofiili kuvaa ainutlaatuisella tavalla tiimiläisten keskinäisiä suhteita.
 • The Five Behaviors -profiili kertoo, kuinka tiimiläinen kokee luottamuksen, konfliktit, sitoutumisen, tilivelvollisuuden ja tulokset
 • Profiiliin ja valmennusprosessiin kuuluvat raportit:
  • Henkilökohtainen profiili
  • Tiimikooste
  • Parivertailuraportit (kaksi erillistä versiota)
  • Tiimin kehittymisraportti seurantaa varten
 • Jokainen tiimiläinen vastaa itsenäisesti (vastaukset anonyymejä)

Englanninkieliset profiilit

Alla esiteltävät profiilit saatavilla vain englanninkielisinä

Everything DiSC® Management

 • Tämä profiili on tarkoitettu esimiehille, jotta he oppisivat tunnistamaan paremmin johtamiensa työntekijöiden käyttäytymistyylit.
 • Tunnistamisen ja tiedostamisen avulla oman käyttäytymisen mukauttaminen tulee helpommaksi delegointi-, motivointi- ja kehittämistilanteissa.
 • Huom: arviointikyselyn ja profiilin kieli on englanti

Everything DiSC® Sales

Tunne asiakkaasi, luo parempia asiakaskokemuksia!

 • Sales-profiili auttaa ymmärtämään oman tyylisi myyjänä ja mukauttamaan toimintaasi asiakkaan tarpeiden ja DiSC-tyylin mukaan.
 • Huom: arviointikyselyn ja profiilin kieli on englanti

Everything DiSC 363® for Leaders

Tässä kattava ja havainnollinen tapa tutkia, arvioida ja kehittää taitojasi johtajana!

 • Profiilin mukana saat kolme erilaista strategiaa, joilla voit parantaa tehokkuuttasi johtajana.
 • Profiili perustuu laaja-alaiseen arviointiin, johon osallistuu vastaajia vertais-, että alaisryhmistäsi, mutta myös asiakkaistasi.
 • Huom: arviointikyselyn ja profiilin kieli on englanti
MLP