Työhyvinvointi- ja 360°-mittaukset

Organisaatioiden suurin pääoma löytyy omasta henkilöstöstä: ihmisten hyvinvoinnista, kyvystä toimia yhdessä muiden kanssa, sekä kasvupotentiaalista. Tätä kaikkea voi mitata, ylläpitää ja kehittää.

Realistinen tilannekuva ja sen perusteella tunnistettavat konkreettiset tekemisen tarpeet ovat MLP:n mittauspalvelujen parasta antia. Mallimme ohjaa tavoitteiden asettamiseen ja välittömien korjaustoimien tekemiseen. Seurantamittaukset tuovat onnistumisen näkyväksi.

Print

Mittauksen lähtökohdat

 

Selkeä käsitys siitä, miten palautemittauksia hyödynnetään.

Oleellisten asioiden mittaaminen (esim. sitoutuminen ja keskinäinen luottamus).

Mittaustulosten ammattimainen ja rehellinen käsittely.

Konkreettisten toimenpiteiden määrittäminen ja seuranta.

Jatkuvan mittauskulttuurin luominen.

Käytettävyys

Käytettävyys ratkaisee, eli onko vastaaminen vaivatonta, tulokset ymmärrettäviä ja onko mittaamisesta todellista hyötyä.

Vastaaminen: Linkkien lähettäminen mahdollista sähköpostin lisäksi myös tekstiviestillä.

Ymmärrettävyys: Selkeän kokonaiskuvan syntyminen.

Hyödynnettävyys: Yksittäisten kehitysalueiden tunnistaminen.

Raportti 1

Tutustu valmiisiin vaihtoehtoihin

Johtajuus 360°

Laajaan tutkimus- ja kehitysprosessiin perustuva mittaus kuvaa esimiehen toimintaa vision, sitouttamisen ja toimeenpanon näkökulmasta.

Osaava Esimies 360°

Raportti koostuu kolmesta osa-alueesta: itsensä johtaminen, olosuhteiden johtaminen ja luottamuksen rakentaminen.

Joustavuus ja luottamus 360°

Raportti muodostuu kahdesta osa‐alueesta: joustavuus (mukautuminen) ja luottamus (vuorovaikutus ja johdonmukaisuus).

Toimiva työyhteisö -raportti

Raportti muodostuu kahdesta osa‐alueesta: sitoutuminen (mm. arvot, visio, tavoitteet ja roolit) ja luottamus (vuorovaikutus ja johdonmukaisuus).

Malliraportit eivät sisällä kaikkia sivuja. Vakioitujen kysymyspatteristojen lisäksi kyselyt voidaan toteuttaa räätälöidyillä kysymyksillä tai käyttäen asiakkaan omia malleja.

Selkeät tulokset

Esimerkki Osaava Esimies 360° -mittauksesta. Raportti sisältää niin haluttaessa myös vapaata kommentointia ja  tilastollisia muuttajia.

360b

Mittauksen toteutus

  1. Raportin valinta (tarvittavat tarkennukset)
  2. Vastaajien tietojen kerääminen (kuka arvioi ketä)
  3. Tekniset varmistukset (kaikilla puhelin tai sähköposti)
  4. Sähköposti/tekstiviesti- ja vastaussivuston ohjeet
  5. Riittävä sisäinen viestintä
  6. Mittaaminen ja viivyttelijöiden patistelu
  7. PDF-raporttien toimittaminen tilaajalle

Mitä hyötyä?

...on valtavasta määrästä dataa, jos mikään ei muutu? The Five Behaviors -tiimiprosessi on tehokas menetelmä kehittää tiimejä.

Perehdytysvalmennukset

MLP Research -palveluiden käyttäjille järjestetään perehdytysvalmennuksia, joiden aikana tutustutaan koko palautemittausprosessiin ideasta purkuun ja tulosten hyödyntämiseen.

Kysy lisää