Seminaari opetusalan ammattilaisille

Vuorovaikutuksen merkitys työelämässä

Aika: 3.12.2020 (to) klo 14-15

Online-seminaarissa mukana Ahti Kilpeläinen ja Anne Kamaja.

Sekä Ahti että Anne ovat tehneet työuransa Nordeassa ja ovat kokeneet käytännössä lähes kaiken, mitä työelämä voi tarjota. Nordea on ollut vuosien ajan yksi suosituimmista kaupallisen alan työnantajista.

Miksi kannattaa tulla?

Workshop on sinua varten, joka mietit kuinka hyvin pystyt vastaamaan työelämän odotuksiin.

Huom!

20 ensimmäiselle mahdollisuus tehdä alkuperäinen Everything DiSC -analyysi (arvo 200 € + alv). Everything DiSC on Wileyn suosituin henkilöarvioinnin työkalu, jota käytetään huipputiimien rakentamisessa.

AnneKamaja_2

Anne Kamaja

Training and Development Consultant: valmentava johtaminen, muutosjohtaminen, henkilöstön kehittäminen ja esimiestyö, sekä oppilaitosyhteistyö.

Ahti Kilpeläinen_500L_v2 copy

Ahti Kilpeläinen

Senior Leadership Consultant: myynnin johtaminen, valmentava johtaminen, henkilöstön kehittäminen, säästäminen ja sijoittaminen, sekä oppilaitosyhteistyö.

Wileyn alkuperäinen DiSC-analyysi

Everything DiSC® Workplace -työyhteisöprofiili on alkuperäinen ja kehittynein DiSC-analyysi maailmassa.

Se on validoitu Suomen kieleen ja kulttuuriin ja sen ylivoima perustuu sen käytettävyyteen, eli siihen, mitä hyötyä siitä on sen käyttäjälle. Analyysin perusteella tehdyt toimintatyylikuvaukset ovat konkreettisia ja ne antavat suoria ohjeita siitä, miten toimintaa tulisi mukauttaa tilanteen mukaan.

Everything DiSC Workplace (UK) on saanut DNV-GL sertifioinnin (täyttää EFPA:n kriteerit – European Federation of Psychologists’ Association).

 

 

”Näen tosi paljon DiSCillä ja oppilaitosyhteistyöllä mahdollisuuksia. Työelämä on entistä enemmän myyntityötä ja vuorovaikutusta. DiSC auttaa menestymään työelämässä”.

– Ahti Kilpeläinen, Nordea –

Johtavat tiimi- ja vuorovaikutustyökalut koulutusalan pioneerilta

Everything-DiSC

Huipputiimin rakentaminen

Huipputiimi ei synny itsekseen, vaan sen eteen pitää tehdä töitä. Kyse ei ole vain tiedoista ja taidoista, vaan halusta jakaa ja tehdä yhteiseksi. 

Haluatko auttaa rakentamaan huipputiimejä?

Everything DiSC® on alkuperäinen ja kehittynein DiSC-analyysi maailmassa. Se on validoitu Suomen kieleen ja kulttuuriin ja sen ylivoima perustuu sen käytettävyyteen, eli siihen, mitä hyötyä siitä on sen käyttäjälle.

5behaviours-black

Psykologinen turvallisuus

The Five Behaviors – Tiimin viisi toimintatasoa -prosessi ja tiimiprofiilit auttavat ymmärtämään miten huipputiimejä kehitetään ja tuetaan.

Haluatko luoda psykologista turvallisuutta?

Tiimiarvioon perustuva valmennusohjelma auttaa ymmärtämään miten ryhmästä tulee aito, keskinäisen luottamuksen varassa toimiva tiimi, jossa tiimiläisten henkilökohtaiset taipumukset ja vahvuudet otetaan huomioon.

Wiley_Wordmark_black

Ammattilaisten valitsema vuorovaikutustyökalu

Everything DiSCin tapa kuvata näkyvää käyttäytymistä herättää vahvaa luottamusta yrityselämässä.

Everything DiSCiä käyttävät niin organisaatioiden sisäiset kehittäjät, kouluttajat kuin ammattivalmentajatkin. Sitä käytetään eri työyhteisöissä ja organisaation kaikilla tasoilla riippumatta henkilöiden asemasta tai tehtävästä.

”Toimiva kommunikaatio edellyttää yhteistä kieltä. Yhteinen kieli auttaa ymmärtämään toistemme tapaa ajatella ja toimia. Se mahdollistaa yhdessä tekemisen”.

– Anu Siika-aho, Mehiläinen –

Ilmoittaudu tässä

Vuorovaikutusseminaari opetusalan ammattilaisille (to) 3.12. klo 14-15 (online).