Tämä on Everything DiSC -sertifioinnin kolmas osa. Jos olet sertifioitunut jo aiemmin, voit täydentään osaamistasi valitsemalla pelkästään tämän osion.

6.3. Everything DiSC® -johtajuusprofiili (WOL)

17.4. Everything DiSC® -johtajuusprofiili (WOL)

15.5. Everything DiSC® -johtajuusprofiili (WOL)

26.6. Everything DiSC® -johtajuusprofiili (WOL)

4.9. Everything DiSC® -johtajuusprofiili (WOL)


Valmentajat

Kuva
Nimi
Yritys
Erikoistumisalueet
www
Happy Dreams
Vuorovaikutusvalmennukset , valmentava esimiestyö ja johtaminen, tiimityön kehittäminen, laadukas asiakaskohtaaminen, mentorointi
ACD Consulting
Liiketoiminnan kehitys, Johtaminen, Vuorovaikutus
Mehiläinen Työelämäpalvelut
Tiimien vuorovaikutus- ja muutosvalmennus, johdon ja esimiesten tuki, työhyvinvoinnin teemat, työkykyjohtaminen
Kulmia Group
Strategian rakentaminen ja kirkastaminen, johtoryhmä- ja hallitustyöskentely, kasvu- ja muutosohjelmat  
Mantec Ab / ManTecCon Oy
Johtamisjärjestelmät & johtamisen kehittäminen, Lean-johtaminen, Operational Excellence
MASTERMENTOR Tmi
Milestone Coaching & Consulting Oy
Kuudentoista vuoden kokemus yritystoiminnan kehittämisestä. Erityisosaamisena strateginen kulttuurin kehittäminen mm. Visio- ja strategiaprosessi, arvoprosessit, luottamukseen perustuvan johtoryhmätyöskentelyn ja esimiestoiminnan kehittäminen. Haastavien muutoshankkeiden läpivienti liiketoiminnan murroskohdissa (fuusiot, yt- tilanteet).
Golden Gate Consulting Oy
Yj Consulting
Ydinosaaminen: Esimiesvalmennukset, henkilöjohtaminen, vuorovaikutus- ja myyntivalmennukset
Yritysvalmennus Esa Parikka
Organisaatioiden haastavat muutosvalmennukset
Hoo Moilanen
Organisaatiokulttuuri, myynti ja myyntikulttuuri, asiakaspalvelu, esimiestyö, johtoryhmien kehittäminen, palvelukulttuurin kehittäminen
Accountability Valmennus Oy
Erikoisalamme on Vastuunoton kulttuuri (Accountability). Autamme johtajia, johtoryhmiä, esimiehiä, tiimejä ja organisaatioita onnistumaan.
Tmi Heli Bergström
Organisaatioiden kehittäminen sekä johdon coaching, konsultointi, valmentaminen ja mentorointi
Cocreate Oy
Muutoksen johtaminen, myynnin johtaminen, myynnin järkevöittäminen, johtajuuden kehittäminen, tiimien toiminnan tehostaminen ja vuorovaikutustaidot.
Oy Optimal Human Capital Ab
Organisaatioiden inhimillisen pääoman optimointi, johtaminen ja kehittäminen; asiakaspalvelun, myynnin ja asiakkuuksien johtaminen ja kehittäminen
Muna vai Kana Oy
Viestintä, vuorovaikutus, muutosjohtaminen
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu
Terveydenhuolto ja sen johtaminen. Opetus ja ohjaus. Projektisuunnittelu, -johtaminen ja rahoituksen hakeminen.
Kulmia Group
Liiketoiminnan ja myynnin kehitysohjelmat, toimintamallien ja prosessien kehittäminen (Lean), asiakassegmentointi
Imaction
Valmennan ihmisiä sekä johtamaan itseään että vaikuttamaan muihin asioiden ja projektien eteenpäin viemiseksi. Autan myös tiimejä ja työyhteisöjä kehittämään toimintaansa ja saamaan tuloksia aikaan sujuvammalla yhteistyöllä.
JaOi Valmennus Oy
Toimialavapaasti useat eri kohderyhmät (esimiehet, johtoryhmät, myyjät, asiantuntijat). Erilaiset uudistumis- ja muutostilanteet – ja näissä esimiesten, johdon ja henkilöstön valmentaminen sekä sparraaminen
Otherways/Toisintekijät Oy
Konsultointi, johtaminen, elämänhallinta, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kehittäminen.
Milestone Coaching and Consulting Oy
Brown Sales Partner Oy
Myyntivalmennukset, vuorovaikutustaidot, tiimivalmennukset, asiakaskokemus
ProOPPS Oy
Johtamis-, vuorovaikutus- ja viestintätaidot; ammatillinen brändi ja maine; lähettiläänä, muutosagenttina vaikuttaminen, myös sosiaalisessa mediassa
Biisoni Group Oy
Rekrytointi ja rekrytoinnin kehittäminen
Leaders House Oy
Johtamisen kehittäminen
Kaiku Helsinki Oy
Johtamisen viestintä, johtoryhmätyöskentely, strategian viestintä ja toimeenpano, vuorovaikutus ja esiintymistaidot
Ramboll Management Consulting Oy
Johtoryhmien ja esimiestyön kehittäminen, jaetun / hajautetun johtajuuden eli vastuun kantamisen ja työyhteisötaitojen sisäistäminen, yksilöiden ja ryhmien työnohjaaminen sekä työnohjaajien kouluttaminen
TCD Consulting and Research Oy
Strategisen ja tiedolla johtamisen hankkeet, johtamisen ja hyvinvoinnin tutkimukset, johtamisen valmennukset sekä akateemisten töiden ohjaus.
Ave Group Oy
Johtamisen ja johtamisjärjestelmien kehittäminen, vuorovaikutusvalmennus, tiimien toiminnan tehostaminen, muutosvalmennus ja henkilökohtainen sparraaminen.
Nordea
Asiakaskohtaamis- ja myyntivalmennukset
Camp Consulting
Yritysjohto, esimiehet ja johtoryhmät, organisaation muutostilanteet, strategiset prosessit ja henkilöstön sitouttaminen.
Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu
Asiakaskokemuksen kehittäminen, myynti ja asiakaspalvelu, työyhteisötaidot
Vantaan kaupunki
Johtamis-, esimies- ja työyhteisövalmennukset sekä coaching
Florire Oy
Johdon ja johtoryhmien coaching, luova ongelmanratkaisu, johtamisen kehittäminen, kasvu ihmisenä, konfliktien ratkaisu  
Dereco Oy
Muutosjohtaminen, johtaminen, esimiestaidot, tiimien toiminnan kehittäminen, coaching, strategian jalkauttaminen
Kasvuyhtiö Loicca Oy
Muutosjohtaminen, kansainväliset kulttuurimuotoilut ja kasvuhankkeet
HR4
Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen
Camp Consulting Oy
Henkilöstökyselyt ja asiakastutkimukset, rekrytointi ja suorahaku, DiSC-tuoteperhe
Nordea
myynnin johtaminen, johtaminen, asiakaskohtaaminen
Lygge
Ketterä ja itseohjautuva organisaatio, merkityksellisen tekemisen kulttuuri, tiimivalmennukset, johtoryhmävalmennukset, muutoksen  ja uudistumisen johtaminen
Rema Partners Oy
Myynti, esimiestyö, asiakaspalvelu, vuorovaikutustaidot.
Tulosmarkat Oy
Johtoryhmä- ja esimiesvalmennukset, yritystoiminnan kehittäminen eri osa-alueilla.
Mandare Oy
Johdon konsultointi, asennejohtaminen, kehittämisprojektit.
Pro-Source Oy
Osaamisen hankinta, Osaamisen johtaminen, Johtoryhmä sparraus
Muutostoimisto Flow Oy
Liiketoiminnan ja organisaation muutokset, Johtaminen ja esimiestyö, Asiakaskokemus, Yrityskulttuuri
Bavion Oy
Johtaminen, esimiestyö, muutoksien läpivienti, strategian- ja arvojen arkeen viennit
Valmennuskaarre
Vuorovaikutusvalmennukset, myyntitaidot, luottamuksen rakentaminen, esimiesvalmiuksien lisääminen
Oicon Oy
Tiimin yhteistyö, Ongelmatilanteiden käsittely, Haastavat organisaatiomuutokset
Pasikon Oy, Tulevaisuuden polut Oy, Hyvinvointivalmennus Hälsa Oy
Johdon ja esimiesten valmennukset, liiketoiminnan kehittäminen, myynnin valmennukset, coaching
Ave Group Oy
Johtoryhmän ja hallitustyöskentelyn kehittäminen, organisaation muutos ja transformaatio, vuorovaikutustaidot  
Pomon Enkelit
Monipaikkaiset, monimuotoiset ja muutoksessa elävät organisaatiot. Sertifioitu coach, vahva oma johtamiskokemus sekä henkilöstön ja johtamisen kehittämiskokemus
FCG Konsultointi Oy
Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen, tiimien toiminnan tehostaminen, organisaatioiden muutostyön tukeminen, coaching.
Valmennus Oy Liitos
Johtamis- ja yrityskulttuurin kehittäminen
Human Side Oy
Johtoryhmien ja esimiestyön kehittäminen
Valmennus Mielessä Oy
Työyhteisön sisäinen vuorovaikutus, myyntityö ja asiakkaan kohtaaminen, esimiestaidot ja vaikuttaminen, sekä yksilöllisen kehityksen tukeminen.
Management Institute of Finland MIF
esimiestyö, työnohjaus, vuorovaikutustaidot
Mehiläinen Oy
Esimies- ja työyhteisövalmennukset
Savon ammattiopisto
Yritykset ja yhteisöt
Vastuu Valmennus Oy
Strategian arkipäivään vienti, johtamisen ja esimiestyön kehittäminen, itsensä johtamisen taitojen vahvistaminen, tiimityön kehittäminen, ratkaisumyynnin taitojen vahvistaminen
Framilla Finland Oy
Johtoryhmävalmennukset, strategia ja viestintä
Kulmia Group
Strategian käytäntöön vienti, johdon ja esimiesten sitouttaminen uuden kulttuurin rakentajiksi, myynnin ja asiakaspalvelun valmennukset, treenit aidoissa asiakas- ja johtamistilanteissa
KM Future
Monen vuoden kokemus muutoksen toteuttamisesta ja strategisten tavoitteiden toimeenpanosta. Luottamukseen perustuvan johtoryhmätyön ja valmentavan esimiestyön kehittäminen.  Asiakkaan kohtaamisen ja myynnin kehittäminen.
Camp Consulting
Organisaatioiden kehittäminen, johdon ja myynnin kehittäminen, johtoryhmätason suorahaut
Lead Way Oy
Muutoksen johtaminen, myynnin johtaminen, johtajuuden kehittäminen, tiimien toiminnan tehostaminen ja vuorovaikutustaidot
True Diamonds Oy
Delivering Trust through solution focused leadership
Telia Finland Oyj
Johtoryhmävalmennukset, tiimivalmennukset ja muutosjohtaminen.
Kulmia Group
Strategian arkeen vienti; myynnin, johdon ja asiakaspalvelun mallien rakentaminen; johdon ja esimiesten valmennukset
Pro Growth Consulting Oy
Asiakkuuksien johtaminen, Johtamisen kehittäminen, Myynnin johtaminen ja myyntivalmennus
Q.motion Oy
Vuorovaikutustaitojen kehittäminen, pelkojen kohtaamisen taitojen ja kyvykkyyden kehittäminen sekä luottamuksen rakentamisen taitojen valmentaminen ja fasilitointi tiimeissä.