Tämä on Everything DiSC -sertifioinnin ensimmäinen osa. Valitse valmennuspäivä ja ilmoittaudu mukaan.

24.2. Everything DiSC® -työyhteisöprofiili ja profiilin purku

Aloituswebinaari: 17.2.2020 klo 10-11 Sertifiointi-prosessi

20.3. Everything DiSC® -työyhteisöprofiili ja profiilin purku

Aloituswebinaari: 6.3.2020 klo 10-11 Sertifiointi-prosessi

4.5. Everything DiSC® -työyhteisöprofiili ja profiilin purku

Aloituswebinaari: 27.4.2020 klo 10-11 Sertifiointi-prosessi

12.6. Everything DiSC® -työyhteisöprofiili ja profiilin purku

Aloituswebinaari: 5.6.2020 klo 10-11 Sertifiointi-prosessi


Valmentajat

Kuva
Nimi
Yritys
Erikoistumisalueet
www
Nordea Pankki Suomi Oyj, Training & Development FI
Esimies- ja myynninjohtovalmennukset, myyntivalmennukset
Rema Partners Oy
Happy Dreams
Vuorovaikutusvalmennukset , valmentava esimiestyö ja johtaminen, tiimityön kehittäminen, laadukas asiakaskohtaaminen, mentorointi
Rema Partners Oy
Esimiestyön johtamisen kehittäminen, myyntiprosessit ja myynnin kehittäminen, asioiden arkeen vieminen pysyvästi
ACD Consulting
Liiketoiminnan kehitys, Johtaminen, Vuorovaikutus
Mehiläinen Työelämäpalvelut
Tiimien vuorovaikutus- ja muutosvalmennus, johdon ja esimiesten tuki, työhyvinvoinnin teemat, työkykyjohtaminen
Kulmia Group
Strategian rakentaminen ja kirkastaminen, johtoryhmä- ja hallitustyöskentely, kasvu- ja muutosohjelmat  
Mantec Ab / ManTecCon Oy
Johtamisjärjestelmät & johtamisen kehittäminen, Lean-johtaminen, Operational Excellence
ATC - Ari Teräs Consulting Oy
Myynti ja myynnin johtaminen, johdon sparraus (pkt)
MASTERMENTOR Tmi
Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus
Milestone Coaching & Consulting Oy
Kuudentoista vuoden kokemus yritystoiminnan kehittämisestä. Erityisosaamisena strateginen kulttuurin kehittäminen mm. Visio- ja strategiaprosessi, arvoprosessit, luottamukseen perustuvan johtoryhmätyöskentelyn ja esimiestoiminnan kehittäminen. Haastavien muutoshankkeiden läpivienti liiketoiminnan murroskohdissa (fuusiot, yt- tilanteet).
Golden Gate Consulting Oy
Yj Consulting
Ydinosaaminen: Esimiesvalmennukset, henkilöjohtaminen, vuorovaikutus- ja myyntivalmennukset
Lakkakorpi Consulting Oy
Myynnin ja asiakaspalvelun sekä niiden johtamisen kokenut ja innostava valmentaja.
Yritysvalmennus Esa Parikka
Organisaatioiden haastavat muutosvalmennukset
Konsultointi Kolmiapila Oy
Sales fly
Myynti- ja asiakaspalveluvalmennukset, myyntihenkilöstön rekrytointi
Hoo Moilanen
Organisaatiokulttuuri, myynti ja myyntikulttuuri, asiakaspalvelu, esimiestyö, johtoryhmien kehittäminen, palvelukulttuurin kehittäminen
Actional Oy
Sparrausta strategian jalkautukseen myyntitoiminnassa.
Valmennuskumppani Oy
Johtamisen, työyhteisöjen ja myynnin kehittäminen. Coaching-ohjelmat johdolle, avainhenkilöille, ryhmille ja tiimeille.
Accountability Valmennus Oy
Erikoisalamme on Vastuunoton kulttuuri (Accountability). Autamme johtajia, johtoryhmiä, esimiehiä, tiimejä ja organisaatioita onnistumaan.
Tmi Heli Bergström
Organisaatioiden kehittäminen sekä johdon coaching, konsultointi, valmentaminen ja mentorointi
Cocreate Oy
Muutoksen johtaminen, myynnin johtaminen, myynnin järkevöittäminen, johtajuuden kehittäminen, tiimien toiminnan tehostaminen ja vuorovaikutustaidot.
Oy Optimal Human Capital Ab
Organisaatioiden inhimillisen pääoman optimointi, johtaminen ja kehittäminen; asiakaspalvelun, myynnin ja asiakkuuksien johtaminen ja kehittäminen
Muna vai Kana Oy
Viestintä, vuorovaikutus, muutosjohtaminen
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu
Terveydenhuolto ja sen johtaminen. Opetus ja ohjaus. Projektisuunnittelu, -johtaminen ja rahoituksen hakeminen.
Tutkimus ja yhteiskehittely, rakentava vuorovaikutus (NVC), ratkaisukeskeisyys, Ihminen tavattavissa -mentorointi.
KISSCONSULTING OY
Johtaminen (johtoryhmät, esimiestyö, projektikulttuuri, 360-mittaukset), kohtaamiset (myynti, palvelu, vuorovaikutus, tiimit), voimavarat (luovuus, ideakulttuuri, ajankäyttö), valmennusta ja teatteria yhdistävät työyhteisöiloittelut
Opiframe
Tiimivalmennukset, työnhakuvalmennukset, ratkaisukeskeinen myynti, asiakaskohtaaminen, liiketoiminnan kehittäminen
Kulmia Group
Liiketoiminnan ja myynnin kehitysohjelmat, toimintamallien ja prosessien kehittäminen (Lean), asiakassegmentointi
Imaction
Valmennan ihmisiä sekä johtamaan itseään että vaikuttamaan muihin asioiden ja projektien eteenpäin viemiseksi. Autan myös tiimejä ja työyhteisöjä kehittämään toimintaansa ja saamaan tuloksia aikaan sujuvammalla yhteistyöllä.
JaOi Valmennus Oy
Toimialavapaasti useat eri kohderyhmät (esimiehet, johtoryhmät, myyjät, asiantuntijat). Erilaiset uudistumis- ja muutostilanteet – ja näissä esimiesten, johdon ja henkilöstön valmentaminen sekä sparraaminen
Otherways/Toisintekijät Oy
Konsultointi, johtaminen, elämänhallinta, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kehittäminen.
Milestone Coaching and Consulting Oy
Confiar
Muutosjohtamisen, johtamisen, myynnin ja vuorovaikuttamisen vahvaa asiantuntijuutta
Brown Sales Partner Oy
Myyntivalmennukset, vuorovaikutustaidot, tiimivalmennukset, asiakaskokemus
ProOPPS Oy
Johtamis-, vuorovaikutus- ja viestintätaidot; ammatillinen brändi ja maine; lähettiläänä, muutosagenttina vaikuttaminen, myös sosiaalisessa mediassa
Biisoni Group Oy
Rekrytointi ja rekrytoinnin kehittäminen
Talent Vectia
Leaders House Oy
Johtamisen kehittäminen
KoJoKa
Esimies-, ryhmädynamiikka- ja myynnin valmennukset (DiSC), suorahaku ja uudelleensijoitukset.
Kaiku Helsinki Oy
Johtamisen viestintä, johtoryhmätyöskentely, strategian viestintä ja toimeenpano, vuorovaikutus ja esiintymistaidot
Naikon Oy
Myynnin valmennus, yrittäjyys, liiketoiminnan kehittäminen
Ramboll Management Consulting Oy
Johtoryhmien ja esimiestyön kehittäminen, jaetun / hajautetun johtajuuden eli vastuun kantamisen ja työyhteisötaitojen sisäistäminen, yksilöiden ja ryhmien työnohjaaminen sekä työnohjaajien kouluttaminen
Jyväskylän kaupunki
Työyhteisö- ja yksilövalmennukset, yrittäjyyskasvatus, oppilaitosjohtaminen, seurakuntajohtaminen
Sovelto
Erityisosaaminen johtaminen, johtoryhmätyö sekä myynnin johtaminen, mutta myös kaikki ruohonjuuritason tekeminen.
Ave Group Oy
Johtamisen ja johtamisjärjestelmien kehittäminen, vuorovaikutusvalmennus, tiimien toiminnan tehostaminen, muutosvalmennus ja henkilökohtainen sparraaminen.
Algu Oy
Kehollinen tietoisuus ja viestintä, työhyvinvointi.
Nordea
Asiakaskohtaamis- ja myyntivalmennukset
Hilti (Suomi) Oy
Camp Consulting
Yritysjohto, esimiehet ja johtoryhmät, organisaation muutostilanteet, strategiset prosessit ja henkilöstön sitouttaminen.
Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu
Asiakaskokemuksen kehittäminen, myynti ja asiakaspalvelu, työyhteisötaidot
Vantaan kaupunki
Johtamis-, esimies- ja työyhteisövalmennukset sekä coaching
HRM Partners Oy
Henkilöstötuottavuus, työyhteisövalmennus, uran ja työn muutostilanteet, coaching.
Management Institute of Finland
Johtamisen ja myynnin valmennukset ja työyhteisöjen kehittäminen
Florire Oy
Johdon ja johtoryhmien coaching, luova ongelmanratkaisu, johtamisen kehittäminen, kasvu ihmisenä, konfliktien ratkaisu  
Nordea
ACC coach (ICF Certified), Senior Recruiter
Dereco Oy
Muutosjohtaminen, johtaminen, esimiestaidot, tiimien toiminnan kehittäminen, coaching, strategian jalkauttaminen
Nordea Pankki Suomi Oyj, Savings & Wealth Offerings
Erilaisten valmennusten suunnittelu ja toteutus, valmentajien valmentaminen, johtaminen
Kasvuyhtiö Loicca Oy
Muutosjohtaminen, kansainväliset kulttuurimuotoilut ja kasvuhankkeet
Nordea Pankki Suomi Oyj, Training & Development FI
Asiakaskohtaamis- ja myyntivalmennukset
HR4
Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen
Camp Consulting Oy
Henkilöstökyselyt ja asiakastutkimukset, rekrytointi ja suorahaku, DiSC-tuoteperhe
AEL Oy
Esimies- ja työyhteisövalmennukset sekä business coaching
Ålandsbanken
Itsensä johtaminen, myynnin johtaminen, muutosjohtaminen, esimiestaidot
Nordea
myynnin johtaminen, johtaminen, asiakaskohtaaminen
Milestone Coaching & Consulting Oy
Tunteiden käsittely ja empatia, parisuhdetyö
Lygge
Ketterä ja itseohjautuva organisaatio, merkityksellisen tekemisen kulttuuri, tiimivalmennukset, johtoryhmävalmennukset, muutoksen  ja uudistumisen johtaminen
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Tiimi-, työyhteisö-, ja uravalmennukset, sekä coaching.
Rema Partners Oy
Myynti, esimiestyö, asiakaspalvelu, vuorovaikutustaidot.
Monet Konstit
Tulosmarkat Oy
Johtoryhmä- ja esimiesvalmennukset, yritystoiminnan kehittäminen eri osa-alueilla.
Nordea Pankki Suomi Oyj, Training & Development FI
Myyntivalmennukset, vuorovaikutus
Mandare Oy
Johdon konsultointi, asennejohtaminen, kehittämisprojektit.
Pro-Source Oy
Osaamisen hankinta, Osaamisen johtaminen, Johtoryhmä sparraus
Muutostoimisto Flow Oy
Liiketoiminnan ja organisaation muutokset, Johtaminen ja esimiestyö, Asiakaskokemus, Yrityskulttuuri
Bavion Oy
Johtaminen, esimiestyö, muutoksien läpivienti, strategian- ja arvojen arkeen viennit
Valmennuskaarre
Vuorovaikutusvalmennukset, myyntitaidot, luottamuksen rakentaminen, esimiesvalmiuksien lisääminen
Algu Oy
Älykkäät johtamisjärjestelmät, itseohjautuva organisaatio, itsensä johtaminen, johdon ja esimiesten coaching
Projnik
projektihallinta, johtaminen ja hyveet, yritysvastuu
Rastor Oy Espoo
Vuorovaikutustaidot työelämässä, myyjien valmentaminen
IWELLO
Kotimaisilla ja kansainvälisillä toimialoilla esimies-, myynti- ja vuorovaikutusvalmennukset, itsensä johtamisen valmennukset
Oicon Oy
Tiimin yhteistyö, Ongelmatilanteiden käsittely, Haastavat organisaatiomuutokset
Pasikon Oy, Tulevaisuuden polut Oy, Hyvinvointivalmennus Hälsa Oy
Johdon ja esimiesten valmennukset, liiketoiminnan kehittäminen, myynnin valmennukset, coaching
Sovelto Oyj
Johtajuus / leadership, projektijohtaminen, esimiestyö, liiketoiminnan johtaminen
Valmennuskumppani Pekka Raitala
Johtoryhmätyöskentely, strategian rakentaminen ja käytännön toteutus, johtaminen, myynti- ja esimiesvalmennus
Ave Group Oy
Johtoryhmän ja hallitustyöskentelyn kehittäminen, organisaation muutos ja transformaatio, vuorovaikutustaidot  
Pomon Enkelit
Monipaikkaiset, monimuotoiset ja muutoksessa elävät organisaatiot. Sertifioitu coach, vahva oma johtamiskokemus sekä henkilöstön ja johtamisen kehittämiskokemus
Ikaalisten Matkatoimisto Oy
Vuorovaikutustaitojen kehittäminen, esimiestyön, tiimien ja työyhteisöjen kehittäminen, muutosjohtaminen, työnohjaukset
Luotain Consulting Oy
Arvostava vuorovaikutus, valmentava johtajuus, johdon työnohjaaja MasterCSLE, työnohjaaja STOry, Mindfulness-ohjaajakoulutus
FCG Konsultointi Oy
Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen, tiimien toiminnan tehostaminen, organisaatioiden muutostyön tukeminen, coaching.
AEL Oy
Elinkeinoelämä, palveluliiketoimintateollisuus
Valmennus Oy Liitos
Johtamis- ja yrityskulttuurin kehittäminen
Human Side Oy
Johtoryhmien ja esimiestyön kehittäminen
Valmennus Mielessä Oy
Työyhteisön sisäinen vuorovaikutus, myyntityö ja asiakkaan kohtaaminen, esimiestaidot ja vaikuttaminen, sekä yksilöllisen kehityksen tukeminen.
Rastor Oy Kuopio
Yksilövalmennukset ja -sparraukset, tiimivalmennukset, työyhteisöviestintä
Management Institute of Finland MIF
esimiestyö, työnohjaus, vuorovaikutustaidot
True Potential Oy
Coaching (PCC), valmennus, konsultointi
Mehiläinen Oy
Esimies- ja työyhteisövalmennukset
OP Keskus
Savon ammattiopisto
Yritykset ja yhteisöt
Sedu Seinäjoki
Kartoitukset ja henkilöarvioinnit
Plusmore Oy
Innovaatiosetelituottaja Ely-keskuksen Analyysi- ja Konsultointipalvelujen sertifioitu konsultti
Suomen Tiimitaidot Ky
Myyntivalmennukset, Lean, 5S, johtaminen, esimiestyö, sparraus, coaching, neuvottelutaidot, työhyvinvointi, varhainen puuttuminen, yrittäminen ja ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot
Vastuu Valmennus Oy
Strategian arkipäivään vienti, johtamisen ja esimiestyön kehittäminen, itsensä johtamisen taitojen vahvistaminen, tiimityön kehittäminen, ratkaisumyynnin taitojen vahvistaminen
Framilla Finland Oy
Johtoryhmävalmennukset, strategia ja viestintä
Kulmia Group
Strategian käytäntöön vienti, johdon ja esimiesten sitouttaminen uuden kulttuurin rakentajiksi, myynnin ja asiakaspalvelun valmennukset, treenit aidoissa asiakas- ja johtamistilanteissa
KM Future
Monen vuoden kokemus muutoksen toteuttamisesta ja strategisten tavoitteiden toimeenpanosta. Luottamukseen perustuvan johtoryhmätyön ja valmentavan esimiestyön kehittäminen.  Asiakkaan kohtaamisen ja myynnin kehittäminen.
Nordea Pankki Suomi Oyj, Training & Development FI
Asiakaskohtaamisen, myynnin ja myynnin johtamisen valmennukset
Blab Business Laboratorio Oy
Konsultointi, yrityskulttuurin muotoilu, johtaminen ja myynti.
Camp Consulting
Organisaatioiden kehittäminen, johdon ja myynnin kehittäminen, johtoryhmätason suorahaut
Lead Way Oy
Muutoksen johtaminen, myynnin johtaminen, johtajuuden kehittäminen, tiimien toiminnan tehostaminen ja vuorovaikutustaidot
MAX Potential Coaching & Consulting
Change Management; Coaching, Consulting, Interim Management
Sales Factor Consulting SFC Oy
Auto- ja konekaupan toimiala, myynti- jälkimarkkinointi- ja asiakaspalveluvalmennukset
True Diamonds Oy
Delivering Trust through solution focused leadership
Würth Oy
BizBoost
Telia Finland Oyj
Johtoryhmävalmennukset, tiimivalmennukset ja muutosjohtaminen.
Balentor Oy
Johtaminen, esimiestehtävät, strateginen johtaminen, myynti ja markkinointi.
Kulmia Group
Strategian arkeen vienti; myynnin, johdon ja asiakaspalvelun mallien rakentaminen; johdon ja esimiesten valmennukset
Väärtti
Työhyvinvoinnin kehittäjien valmennus, työyhteisön osaamisen kehittäminen, osaamisen johtaminen Perspektiivinen dialogi, mentorointi, urakehittäminen (myös Skypen kautta)
Pro Growth Consulting Oy
Asiakkuuksien johtaminen, Johtamisen kehittäminen, Myynnin johtaminen ja myyntivalmennus
Q.motion Oy
Vuorovaikutustaitojen kehittäminen, pelkojen kohtaamisen taitojen ja kyvykkyyden kehittäminen sekä luottamuksen rakentamisen taitojen valmentaminen ja fasilitointi tiimeissä.