Tämä on Everything DiSC -sertifioinnin toinen osa.  Ilmoittaudu valmennuspäivään!

7.2. Everything DiSC® -prosessi ja valmentaminen

13.3. Everything DiSC® -prosessi ja valmentaminen

24.4. Everything DiSC® -prosessi ja valmentaminen

29.5. Everything DiSC® -prosessi ja valmentaminen

14.8. Everything DiSC® -prosessi ja valmentaminen


Valmentajat

Kuva
Nimi
Yritys
Erikoistumisalueet
www
Happy Dreams
Vuorovaikutusvalmennukset , valmentava esimiestyö ja johtaminen, tiimityön kehittäminen, laadukas asiakaskohtaaminen, mentorointi
Mehiläinen Työelämäpalvelut
Tiimien vuorovaikutus- ja muutosvalmennus, johdon ja esimiesten tuki, työhyvinvoinnin teemat, työkykyjohtaminen
Milestone Coaching & Consulting Oy
Kuudentoista vuoden kokemus yritystoiminnan kehittämisestä. Erityisosaamisena strateginen kulttuurin kehittäminen mm. Visio- ja strategiaprosessi, arvoprosessit, luottamukseen perustuvan johtoryhmätyöskentelyn ja esimiestoiminnan kehittäminen. Haastavien muutoshankkeiden läpivienti liiketoiminnan murroskohdissa (fuusiot, yt- tilanteet).
Muna vai Kana Oy
Viestintä, vuorovaikutus, muutosjohtaminen
Imaction
Valmennan ihmisiä sekä johtamaan itseään että vaikuttamaan muihin asioiden ja projektien eteenpäin viemiseksi. Autan myös tiimejä ja työyhteisöjä kehittämään toimintaansa ja saamaan tuloksia aikaan sujuvammalla yhteistyöllä.
Biisoni Group Oy
Rekrytointi ja rekrytoinnin kehittäminen
Nordea
Asiakaskohtaamis- ja myyntivalmennukset
Camp Consulting
Yritysjohto, esimiehet ja johtoryhmät, organisaation muutostilanteet, strategiset prosessit ja henkilöstön sitouttaminen.
HRM Partners Oy
Henkilöstötuottavuus, työyhteisövalmennus, uran ja työn muutostilanteet, coaching.
HR4
Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen
Nordea
myynnin johtaminen, johtaminen, asiakaskohtaaminen
Lygge
Ketterä ja itseohjautuva organisaatio, merkityksellisen tekemisen kulttuuri, tiimivalmennukset, johtoryhmävalmennukset, muutoksen  ja uudistumisen johtaminen
Rema Partners Oy
Myynti, esimiestyö, asiakaspalvelu, vuorovaikutustaidot.
Pasikon Oy, Tulevaisuuden polut Oy, Hyvinvointivalmennus Hälsa Oy
Johdon ja esimiesten valmennukset, liiketoiminnan kehittäminen, myynnin valmennukset, coaching
Pomon Enkelit
Monipaikkaiset, monimuotoiset ja muutoksessa elävät organisaatiot. Sertifioitu coach, vahva oma johtamiskokemus sekä henkilöstön ja johtamisen kehittämiskokemus
FCG Konsultointi Oy
Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen, tiimien toiminnan tehostaminen, organisaatioiden muutostyön tukeminen, coaching.
Human Side Oy
Johtoryhmien ja esimiestyön kehittäminen
Valmennus Mielessä Oy
Työyhteisön sisäinen vuorovaikutus, myyntityö ja asiakkaan kohtaaminen, esimiestaidot ja vaikuttaminen, sekä yksilöllisen kehityksen tukeminen.
Management Institute of Finland MIF
esimiestyö, työnohjaus, vuorovaikutustaidot
True Potential Oy
Coaching (PCC), valmennus, konsultointi
Vastuu Valmennus Oy
Strategian arkipäivään vienti, johtamisen ja esimiestyön kehittäminen, itsensä johtamisen taitojen vahvistaminen, tiimityön kehittäminen, ratkaisumyynnin taitojen vahvistaminen
Framilla Finland Oy
Johtoryhmävalmennukset, strategia ja viestintä
KM Future
Monen vuoden kokemus muutoksen toteuttamisesta ja strategisten tavoitteiden toimeenpanosta. Luottamukseen perustuvan johtoryhmätyön ja valmentavan esimiestyön kehittäminen.  Asiakkaan kohtaamisen ja myynnin kehittäminen.