Tämä on Everything DiSC -sertifioinnin jälkeinen optio, johon voit osallistua halutessasi. Lue sisältökuvaus.

Tällä hetkellä valmennuskalenterissa ei ole hakemaasi koulutusta. Koulutus voidaan toteuttaa tilauksesta.

Ole hyvä, tiedustele asiaa asiakaspalvelustamme s-postilla tai puh. +35898811778.


Ota yhteyttä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Valmentajat

Kuva
Nimi
Yritys
Erikoistumisalueet
www
Nordea Pankki Suomi Oyj, Training & Development FI
Esimies- ja myynninjohtovalmennukset, myyntivalmennukset
Rema Partners Oy
Happy Dreams
Vuorovaikutusvalmennukset , valmentava esimiestyö ja johtaminen, tiimityön kehittäminen, laadukas asiakaskohtaaminen, mentorointi
Rema Partners Oy
Esimiestyön johtamisen kehittäminen, myyntiprosessit ja myynnin kehittäminen, asioiden arkeen vieminen pysyvästi
ACD Consulting
Liiketoiminnan kehitys, Johtaminen, Vuorovaikutus
Kulmia Group
Strategian rakentaminen ja kirkastaminen, johtoryhmä- ja hallitustyöskentely, kasvu- ja muutosohjelmat  
Mantec Ab / ManTecCon Oy
Johtamisjärjestelmät & johtamisen kehittäminen, Lean-johtaminen, Operational Excellence
MASTERMENTOR Tmi
Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus
Yj Consulting
Ydinosaaminen: Esimiesvalmennukset, henkilöjohtaminen, vuorovaikutus- ja myyntivalmennukset
Yritysvalmennus Esa Parikka
Organisaatioiden haastavat muutosvalmennukset
Konsultointi Kolmiapila Oy
Hoo Moilanen
Organisaatiokulttuuri, myynti ja myyntikulttuuri, asiakaspalvelu, esimiestyö, johtoryhmien kehittäminen, palvelukulttuurin kehittäminen
Actional Oy
Sparrausta strategian jalkautukseen myyntitoiminnassa.
Accountability Valmennus Oy
Erikoisalamme on Vastuunoton kulttuuri (Accountability). Autamme johtajia, johtoryhmiä, esimiehiä, tiimejä ja organisaatioita onnistumaan.
Opiframe
Tiimivalmennukset, työnhakuvalmennukset, ratkaisukeskeinen myynti, asiakaskohtaaminen, liiketoiminnan kehittäminen
Kulmia Group
Liiketoiminnan ja myynnin kehitysohjelmat, toimintamallien ja prosessien kehittäminen (Lean), asiakassegmentointi
JaOi Valmennus Oy
Toimialavapaasti useat eri kohderyhmät (esimiehet, johtoryhmät, myyjät, asiantuntijat). Erilaiset uudistumis- ja muutostilanteet – ja näissä esimiesten, johdon ja henkilöstön valmentaminen sekä sparraaminen
Milestone Coaching and Consulting Oy
Brown Sales Partner Oy
Myyntivalmennukset, vuorovaikutustaidot, tiimivalmennukset, asiakaskokemus
Talent Vectia
Leaders House Oy
Johtamisen kehittäminen
KoJoKa
Esimies-, ryhmädynamiikka- ja myynnin valmennukset (DiSC), suorahaku ja uudelleensijoitukset.
Kaiku Helsinki Oy
Johtamisen viestintä, johtoryhmätyöskentely, strategian viestintä ja toimeenpano, vuorovaikutus ja esiintymistaidot
Sovelto
Erityisosaaminen johtaminen, johtoryhmätyö sekä myynnin johtaminen, mutta myös kaikki ruohonjuuritason tekeminen.
Algu Oy
Kehollinen tietoisuus ja viestintä, työhyvinvointi.
Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu
Asiakaskokemuksen kehittäminen, myynti ja asiakaspalvelu, työyhteisötaidot
Management Institute of Finland
Johtamisen ja myynnin valmennukset ja työyhteisöjen kehittäminen
Florire Oy
Johdon ja johtoryhmien coaching, luova ongelmanratkaisu, johtamisen kehittäminen, kasvu ihmisenä, konfliktien ratkaisu  
Nordea
ACC coach (ICF Certified), Senior Recruiter
Dereco Oy
Muutosjohtaminen, johtaminen, esimiestaidot, tiimien toiminnan kehittäminen, coaching, strategian jalkauttaminen
Nordea Pankki Suomi Oyj, Savings & Wealth Offerings
Erilaisten valmennusten suunnittelu ja toteutus, valmentajien valmentaminen, johtaminen
Camp Consulting Oy
Henkilöstökyselyt ja asiakastutkimukset, rekrytointi ja suorahaku, DiSC-tuoteperhe
AEL Oy
Esimies- ja työyhteisövalmennukset sekä business coaching
Ålandsbanken
Itsensä johtaminen, myynnin johtaminen, muutosjohtaminen, esimiestaidot
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Tiimi-, työyhteisö-, ja uravalmennukset, sekä coaching.
Monet Konstit
Tulosmarkat Oy
Johtoryhmä- ja esimiesvalmennukset, yritystoiminnan kehittäminen eri osa-alueilla.
Nordea Pankki Suomi Oyj, Training & Development FI
Myyntivalmennukset, vuorovaikutus
Mandare Oy
Johdon konsultointi, asennejohtaminen, kehittämisprojektit.
Pro-Source Oy
Osaamisen hankinta, Osaamisen johtaminen, Johtoryhmä sparraus
Muutostoimisto Flow Oy
Liiketoiminnan ja organisaation muutokset, Johtaminen ja esimiestyö, Asiakaskokemus, Yrityskulttuuri
Bavion Oy
Johtaminen, esimiestyö, muutoksien läpivienti, strategian- ja arvojen arkeen viennit
Valmennuskaarre
Vuorovaikutusvalmennukset, myyntitaidot, luottamuksen rakentaminen, esimiesvalmiuksien lisääminen
Algu Oy
Älykkäät johtamisjärjestelmät, itseohjautuva organisaatio, itsensä johtaminen, johdon ja esimiesten coaching
Projnik
projektihallinta, johtaminen ja hyveet, yritysvastuu
IWELLO
Kotimaisilla ja kansainvälisillä toimialoilla esimies-, myynti- ja vuorovaikutusvalmennukset, itsensä johtamisen valmennukset
Oicon Oy
Tiimin yhteistyö, Ongelmatilanteiden käsittely, Haastavat organisaatiomuutokset
Pasikon Oy, Tulevaisuuden polut Oy, Hyvinvointivalmennus Hälsa Oy
Johdon ja esimiesten valmennukset, liiketoiminnan kehittäminen, myynnin valmennukset, coaching
Valmennuskumppani Pekka Raitala
Johtoryhmätyöskentely, strategian rakentaminen ja käytännön toteutus, johtaminen, myynti- ja esimiesvalmennus
Ikaalisten Matkatoimisto Oy
Vuorovaikutustaitojen kehittäminen, esimiestyön, tiimien ja työyhteisöjen kehittäminen, muutosjohtaminen, työnohjaukset
Profound Talent Search Finland Oy
AEL Oy
Elinkeinoelämä, palveluliiketoimintateollisuus
OP Keskus
Savon ammattiopisto
Yritykset ja yhteisöt
Plusmore Oy
Innovaatiosetelituottaja Ely-keskuksen Analyysi- ja Konsultointipalvelujen sertifioitu konsultti
Suomen Tiimitaidot Ky
Myyntivalmennukset, Lean, 5S, johtaminen, esimiestyö, sparraus, coaching, neuvottelutaidot, työhyvinvointi, varhainen puuttuminen, yrittäminen ja ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot
Kulmia Group
Strategian käytäntöön vienti, johdon ja esimiesten sitouttaminen uuden kulttuurin rakentajiksi, myynnin ja asiakaspalvelun valmennukset, treenit aidoissa asiakas- ja johtamistilanteissa
Camp Consulting
Organisaatioiden kehittäminen, johdon ja myynnin kehittäminen, johtoryhmätason suorahaut
Lead Way Oy
Muutoksen johtaminen, myynnin johtaminen, johtajuuden kehittäminen, tiimien toiminnan tehostaminen ja vuorovaikutustaidot
MAX Potential Coaching & Consulting
Change Management; Coaching, Consulting, Interim Management
BizBoost
Kulmia Group
Strategian arkeen vienti; myynnin, johdon ja asiakaspalvelun mallien rakentaminen; johdon ja esimiesten valmennukset
Q.motion Oy
Vuorovaikutustaitojen kehittäminen, pelkojen kohtaamisen taitojen ja kyvykkyyden kehittäminen sekä luottamuksen rakentamisen taitojen valmentaminen ja fasilitointi tiimeissä.