Mahdollistamme vahvan tiimikulttuuriin

Olemme auttaneet vuodesta 1999 lähtien organisaatiokehittäjiä luomaan vahvoja tiimikulttuureita.

 • Sertifioimme valmentajia ja työyhteisökehittäjiä käyttämään Everything DiSC®  ja The Five Behaviors of a Cohesive Team™ -henkilöprofiileja ja -valmennusratkaisuja.
 • Toteutamme työyhteisöjen 360°-mittauksia.
 • Tuemme yrityksiä ja organisaatioita tiimikulttuurien rakentamisessa

Wileyn auktorisoima partneri - Everything DiSC ja The Five Behaviors of a Cohesive Team

MLP Modular Learning Processes Oy on ainoa yritys Suomessa, joka sertifioi Everything DiSC ja The Five Behaviors of a Cohesive Team -valmennusratkaisujen käyttäjiksi.

 • MLP Verkostoon kuuluu yli 500 organisaationkehittäjää.
 • Olemme osa Wileyn maailmanlaajuista valmentajaverkostoa.

Edustamamme valmennusratkaisut ovat tehokas tapa luoda yhteinen kieli, jolla keskustella työntekijöiden erilaisuudesta, vahvuuksista ja heikkouksista. Vuorovaikutustaitoja kehittämällä voidaan tutkitusti parantaa työntekijöiden tuloksellisuutta ja työyhteisön hyvinvointia. Henkilöarvioinnin työkaluja on tarjolla paljon ja niiden luonne ja laatu vaihtelevat suuresti. Laki yksityisyyden suojasta (13§) säätelee henkilöarvioinnissa käytettävien työkalujen käyttöä. MLP:n edustamilla henkilöprofiileilla on laaja tutkimustausta ja ne täyttävät yksityisyyden suojan.

Fakta

 • Alkuperäinen DiSC®-mittausmenetelmä luotiin jo yli 40 vuotta sitten. Sen oikeudet omistaa John Wiley & Sons, Inc. Suomessa alkuperäistä DiSC-tuoteperheetä edustaa MLP Modular Learning Processes Oy.
 • Lainmukaisuus. MLP noudattaa henkilö- ja soveltuvuusarviointitesteissään niistä säädettyä lakia. Käytännössä se tarkoittaa työkalujen validointia.
 • Käytettävyys tarkoittaa sitä, että tuotteet pitää pystyä liittämään mihin tahansa työelämän vaiheeseen Rekrytoinnista mentorointiin™, niin että niistä on todellista hyötyä.
 • Kansainvälisyys.  MLP:n päämies John Wiley & Sons, Inc. toimii maailmanlaajuisesti. DiSC-tutkimustuloksia voidaan soveltaa vain alkuperäisen DiSC Classic® ja Everything DiSC® -tuoteperheiden työkaluihin.
 • Validointi
  • Kuinka luotettava (reliability) menetelmä on?
   • Vakaus – menetelmän kyky välittää samoja mittaustuloksia eri ajanjaksona
   • Sisäinen johdonmukaisuus –  niiden kysymysten korrelaatio, joiden on tarkoitus mitata samaa asiaan. Mittarina Cronbachin Alpha.
  • Kuinka pätevä (validity) menetelmä on? (Menetelmän tarkkuus.)
  • Mitä enemmän menetelmä mittaa sitä, mitä sen pitää mitata, sitä pätevämpi menetelmä on.
   • Sisäiset korrelaatiot  – rakenteellinen luotettavuus
   • MDS  Multi Dimensional Scaling – ulottuvuuksien samanaikainen, visuaalinen tarkastelu
   • Faktorianalyysi – mitkä termit korreloivat hyvin keskenään – muodostavat faktorin

Päätoimipisteemme sijaitsee kätevien kulkuyhteyksien äärellä Vantaan Aviapoliksessa. Savonlinnasta käsin hoituu osa asiakaspalvelua ja taloushallintoa. MLP Modular Learning Processes Oy Äyritie 8 A, 5. kerros 01510 Vantaa Valmentajavalmennukset järjestetään yleensä Äyritiellä.

Verkkolaskut

MLP Modular Learning Processes Oy, Y-tunnus 1733718‐7 Verkkolaskuosoite: 003717337187 Operaattori: Maventa (003721291126) Välittäjätunnus pankkiverkosta lähetettäessä: DABAFIHH* *Käyttäkää tätä välittäjätunnusta mikäli käytössänne olevasta verkkolaskutusohjelmasta ei voi lähettää laskuja suoraan Maventan välittäjätunnukselle.

Laskujen vastaanotto sähköpostilla

Tuija Hirvonen tuija.hirvonen@mlp.fi

Laskujen vastaanotto postitse

MLP Modular Learning Processes Oy Äyritie 8 A, 01510 Vantaa

MLP