MLP Modular Learning Processes Oy

Toimipisteet

Päätoimipisteemme sijaitsee kätevien kulkuyhteyksien äärellä Vantaan Aviapoliksessa. Savonlinnasta käsin hoituu osa asiakaspalvelua ja taloushallintoa.

MLP Modular Learning Processes Oy

Äyritie 12 C (Gate 8)

01510, Vantaa

Valmentajavalmennukset järjestetään Vantaalla.

Autamme rakentamaan huipputiimejä

MLP tarjoaa yritysvalmentajille, organisaatioille ja oppilaitoksille parhaat työkalut johtamisen ja tiimityöskentelyn kehittämiseen sekä konfliktikyvykkyyden vahvistamiseen.

Edustamamme valmennusratkaisut ovat tehokas tapa luoda yhteinen kieli, jolla keskustella tiimiläisten erilaisuudesta, vahvuuksista ja kehityskohteista.

Vuorovaikutustaitoja kehittämällä voidaan tutkitusti parantaa työntekijöiden tuloksellisuutta ja työyhteisön hyvinvointia.

Wileyn auktorisoima partneri - Everything DiSC® ja The Five Behaviors®

MLP Modular Learning Processes Oy on ainoa yritys Suomessa, joka sertifioi Everything DiSC ja The Five Behaviors -valmennusratkaisujen käyttäjiksi.

  • MLP Verkostoon kuuluu yli 500 organisaationkehittäjää.
  • Olemme osa Wileyn maailmanlaajuista valmentajaverkostoa.

Henkilöarvioinnin työkaluja on tarjolla paljon ja niiden luonne ja laatu vaihtelevat suuresti. Laki yksityisyyden suojasta (13§) säätelee henkilöarvioinnissa käytettävien työkalujen käyttöä. MLP:n edustamilla henkilöprofiileilla on laaja tutkimustausta ja ne täyttävät yksityisyyden suojan.

Faktasivu

Äyritie 12 C, 01510 Vantaa

Email: info@mlp.fi

Kotisivut: www.mlp.fi

Toimitusjohtaja: Terhi Bisi, 0440 556 376, terhi.bisi@mlp.fi

Luottoluokitus: AAA

Henkilöstö: Suomessa viisi työntekijää. MLP on osa Wileyn globaalia valmentajaverkostoa (Wiley & Sons, Inc.)

Laatujärjestelmä: Laatukeskuksen Laadunpeili sertifikaatti

Toiminnan kuvaus: Henkilöstön, esimiestyön ja tiimityön & työhyvinvoinnin kehittäjä


 

MLP on Suomen ainoa Everything DiSC ja The Five Behaviors of a Cohesive Team -valmennusratkaisuiden sertifioija ja kouluttaja.

MLP on sertifioinut jo yli 700 organisaation kehittää käyttämään alkuperäisen DiSC-tuoteperheen ratkaisuja.

Maailmanlaajuisesti sertifioituneita valmentajia on tällä hetkellä noin 70 maassa.

Laki yksityisyyden suojasta (13§) säätelee henkilöarvioinnissa käytettävien työkalujen laatua. MLP:n henkilöprofiloinnin työkalut on tarkoitettu kehittämisen tueksi. Niillä on laaja tutkimustausta ja ne täyttävät yksityisyyden suojan vaateet.

 


 

Alkuperäinen. DiSC®-mittausmenetelmä luotiin jo yli 50 vuotta sitten. Sen oikeudet omistaa John Wiley & Sons, Inc., joka on johtava tiedon kustantaja maailmassa.

Lainmukaisuus. Vaikka MLP:n työkalut on tarkoitettu kehittämisen tueksi, täyttävät ne lain määrittelemät luotettavuuskriteerit. Käytännössä se tarkoittaa työkalujen validointia ja käyttäjien ammattitaidon varmistamista sertifioinnin keinoin.

Käytettävyys. Tuotteet pitää pystyä liittämään mihin tahansa työelämän vaiheeseen Rekrytoinnista mentorointiin™, niin että niistä on todellista hyötyä.

Kansainvälisyys. MLP:n päämies John Wiley & Sons, Inc. toimii maailmanlaajuisesti. Tutkimustuloksia voidaan soveltaa vain alkuperäisen DiSC Classic® ja Everything DiSC® -tuoteperheiden työkaluihin.

Validointi. Tutkitaan kuinka luotettava (reliability) ja pätevä (validity) menetelmä on.