Mehiläinen

Toimiva vuorovaikutus ennaltaehkäisee työyhteisökonflikteja

Mehiläinen Työelämäpalvelut päätti ottaa käyttöön Everything DiSC -vuorovaikutustyökalut osaksi työhyvinvointia edistäviä palveluitansa. Keväällä 2017 joukko Mehiläisen työterveyspsykologeja sertifioitui käyttämään alkuperäisiä DiSC-profiileja. Mukana valmennuksessa oli myös Mehiläinen Jyväskylän työterveyspsykologi

Hyvä vuorovaikutus työpsykologian näkökulmasta

”Toimivassa työyhteisössä vuorovaikutus on suoraa, avointa ja vastavuoroista. Ei sanelua, eikä hiljaista hyväksyntää. Työyhteisöissä pitäisi enemmän pohtia ihmisten välisten kohtaamisten tavoitetta, merkitystä ja toteutumista”, Anu aloittaa.

”Verkkokeskusteluissa voidaan olla jopa äärimmäisen suoria. Ongelmat syntyvät, kun face-to-face -kohtaamisissa jätetään sanomatta paljon – jopa liikaa, ettei toinen loukkaantuisi. Konflikteja vältellään äärimmäisyyteen asti.

Toinen ongelma syntyy siitä, kun asiat puetaan puheen tasolla liian hienoksi. Ydin jää sanomatta tai kuulijalle ymmärtämättä.”

Katso Anu Siika-Ahon haastattelu vuorovaikutuksen merkityksellisyydestä.

Toisesta oppimista ihmistasolla

Työterveyspsykologit tekevät työpaikkaselvityksiä. Anu Siika-ahon mukaan usein työyhteisöongelmien top-3:sta löytyvät edelleen toimimaton viestintä, palautekulttuuri ja toimintakäytänteiden epäselvyys ja/tai muutokset.

Esimerkki toimintakäytänteiden epäselvyydestä voi olla palaverikäytännöissä; miten palaveriin valmistaudutaan, miten palaverissa puhutaan, kuka puhuu, miten palaverin tuloksista tiedotetaan ja kenelle?

”Moni työyhteiskonflikti vältettäisiin, jos ehdittäisiin puhumaan myös siitä, millaisia ollaan. Mitä ollaan ja mitä tehdään, siitä kyllä puhutaan. Tämähän on ollut alun perin ehkä yksi kehityskeskustelujen tarkoitus, mutta asiakeskeisissä kulttuureissa siitä ollaan luisteltu pois ja tämän päivän muutosvauhdissa kehityskeskustelut saattavat olla liian harvoin. Toisesta oppiminen ihmistasolla on tärkeää jokaisessa työyhteisössä jatkuvana toimintana.”

Vuorovaikutustyylien sanoitus kyseenalaistaa tottumukset

Vastuullisen vuorovaikutuksen periaate nousee usein esille Anun puheessa. ”On harhaa, etteivät suomalaiset osaisi olla vuorovaikutuksessa. Monen työyhteisön vuorovaikutuskulttuureissa vain tuppaa olemaan niin, että nopeat ajattelijat ja puhujat jyräävät hitaammat. Verbaalisesti hitaammatkin osaavat vuorovaikuttaa, he vain luontaisesti tekevät sen eri tavoin. Erilaisuuden ymmärtäminen ja erilaisten tyylien sanoittaminen helpottaa vastuullista vuorovaikutusta, tunnen oman tyylini ja tiedän riittävästi toisten tyyleistä, jolloin voin helpottaa keskusteluyhteyden löytymistä.

”Tykkään siitä, että DiSC tekee vuorovaikutustavat näkyviksi, hallitsevat D-tyypit tajuavat, että C-ihmiset voivat oikeasti jäädä pureskelemaa sanottuja asioita. D:t ymmärtävät palata C-tyyppien kommentteihin syventymisen jälkeen. Kahdenvälisissä konflikteissa DiSCin sanasto avaa nopeasti silmät omalle ja toisen käyttäytymistyylille.”