Luottamusseminaarista uusia näkökulmia tiimien kehittämiseen

MLP:n valmentajaverkoston Luottamusseminaari järjestettiin 24.5. Tapahtuma keräsi paikalle runsaat kolmekymmentä yritysvalmentajaa ja HR-ammattilaista, jotka halusivat perehtyä luottamuksen kehittämiseen tiimeissä.

 

”Hyminäkulttuuri” torppaa kehityksen

 

”Mitä tapahtuisi, jos puhuisimme aina totta?”, kysyi MLP:n toimitusjohtaja Sami Jalonen aloituspuheessaan. Loppuisiko ”solidaarinen hyminä”, kun ihmiset oppisivat kohtaamaan ristiriitoja?

 

Tietojohtamisen professori Kirsimarja Blomqvist uskoo, että juuri näin kävisi ― kunhan pohjalla on riittävästi luottamusta. Keynote-puheenvuoron pitänyt Blomqvist on tutkinut aihetta jo yli 20 vuotta. Iltapäiväseminaarissa hän puhui luottamuksesta tiimien rakentamisen ja johtamisen näkökulmasta.

 

”Luottamus on kykyä ja halua ottaa riski ja asettua alttiiksi”, määritteli Blomqvist puheenvuoronsa aluksi. Hänen mukaansa suomalaisten tapa pitää lupauksensa on hyvä lähtökohta luottamuksen rakentamiselle, mutta ei vielä yksinään riittävä. Tarvitaan tunnepohjainen yhteys, joka luo turvallisuutta. Sen varassa myös uskalletaan haastaa toisia ja rikkoa ”vaarallinen hyminä”. Silloin työn lopputuloskin on monin verroin parempi.

 

Rakenna luottamusta ja menesty

 

Aihe on ajankohtainen, sillä digitalisaatio, etätyö ja alati muuttuvat tiimit haastavat luottamuksen rakentamisen. Samalla ne kuitenkin luovat uusia mahdollisuuksia tehdä kansainvälistä yhteistyötä ja menestyä. ”Suomessa on paljon erityisosaamista ja voisimme menestyä asiantuntijatyössä maailmanlaajuisesti”, painotti Blomqvist, kunhan luottamuksen rakentamiseen tiimeissä käytettäisiin tarpeeksi aikaa ja energiaa.

 

Miten luottamusta sitten voi kehittää? Koska usein ihmisten erilaisuus tuo haasteita luottamuksen syntymiseen, Blomqvist tarjosi esityksessään keinoja yhteisymmärryksen parantamiseen.

 

 

 

Case Sovelto: parempi keskusteluyhteys Five Behaviorsin avulla

 

Seminaarissa kuultiin myös case-esimerkki Sovelton johtoryhmän Five Behaviors -prosessista. Yritys käy tällä hetkellä läpi 20-vuotisen historiansa suurinta muutosta, sillä sen toimintavat ja -ympäristö sekä liiketoimintamalli ovat uusiutuneet. Selvitäkseen muutoksesta laajennettu johtoryhmä halusi kehittää omaa tiimityötään.

 

Sovelton konsultti ja johtoryhmän jäsen Pasi Lehtiniemi kertoi, että luottamuksen rakentaminen on edellyttänyt syvälle henkilökohtaisiin asioihin menemistä. Se on vaatinut kivuliaidenkin asioiden myöntämistä muille tiimiläisille. ”Pitkäkestoinen lähestymistapa on välttämätön ja ulkoinen fasilitaattori on hyvä olla”, sanoi Lehtiniemi.

 

 

Sovelton Five Behaviors -taival alkoi elokuussa 2017, ja jatkuu edelleen. Tähän mennessä Sovelton tiimi on käsitellyt luottamuksen, konfliktien ja tilivelvollisuuden teemoja. Yleisöä kiinnosti tietää, mitä tuloksia prosessilla on saavutettu. ”Parempi keskusteluyhteys ja toisista välittäminen. Emme väistele konflikteja ja kokouksemme ovat avoimempia”, totesi Lehtiniemi.

 

Tiimin tarpeet määrittelevät sopivan valmennustyökalun

 

Päivän ohjelman täydensi Ave Groupin valmentaja Pekko Niemisen esitys Everything DiSC– ja Five Behaviors -työkalujen eroista. 20 vuotta yritysvalmentajana toiminut Nieminen muistutti, että työkalut ovat toinen toisiaan tukevia, eivät poissulkevia.

 

”DiSC sanoittaa erilaisia toimintatapoja ja toimii työyhteisöissä ja organisaation kaikilla tasoilla riippumatta henkilöiden asemasta ja tehtävästä. Five Behaviors katsoo laajempaa kokonaisuutta ja lähestyy sitä ryhmän näkökulmasta. Se tuo esille erilaisissa tiimeissä ilmenevän politikoinnin ja muiden toimintahäiriöiden syyt sekä antaa keinoja niiden korjaamiseksi”, tiivisti Nieminen.

 

 

 

Lue lisää Five Behaviors -tiimivalmennuksesta

Tutustu Everything DiSC -työkaluihin