Case: Columbia

Muistatko mitä tapahtui 1.2.2003? Kaksi viikkoa aikaisemmin avaruuteen lähetetty varuussukkula Columbia räjähti tuolloin lennollaan takaisin maahan. Räjähdyksen seurauksena ei menetetty pelkästään sukkulaa, jonka laskeutumisen oli määrä sujua rutiininomaisesti, olihan kyseessä jo sukkulan 28. lento. Myös sukkulan seitsemän henkinen miehistö sai surmansa tuossa katastrofaalisessa onnettomuudessa. Onnettomuustutkinnassa kävi ilmi, että sukkulan laukaisun yhteydessä sen siipi vahingoittui, joka myöhemmin johti sukkulan tuhoutumiseen.

Olisiko onnettomuus voitu estää? Jälkikäteen tehtyjen arvioiden mukaan se olisi ollut mahdollista, joskin vaikeaa. NASAn insinööri Rodney Rocha huomasi, että heti lennon alussa tapahtui jotain poikkeavaa, mutta olisi tarvinnut väitteensä tueksi tarkempia satelliittikuvia. Hän kertoi havainnostaan esimiehelleen, mutta turhaan. Kun Rochalle tuli uusi tilaisuus kertoa näkemyksestään, ei hän yksinkertaisesti pystynyt avaamaan enää suutaan. NASAn tiimikulttuuri ei silloin sitä mahdollistanut.

Tiimi vai ryhmä

On valitettava totuus, että niin moni tiimi ei oikeasti ole tiimi, vaan ryhmä. Tiimin ja ryhmän erottaa siitä, että tiimin jäsenet tarvitset toisiaan onnistuakseen, kun taas ryhmän jäsenet kokoontuvat yhteen vain jakaakseen informaatiota. Ryhmästä ei saa tiimiä opettamalla sille tiimirooleja tai erilaisia menetelmiä. Ryhmästä tulee tiimi vain aidon luottamuksen ja psykologisen turvallisuuden kautta.

Psykologinen turvallisuus, jota mm. Google on viime aikoina ansiokkaasti pitänyt esillä, voidaan määritellä usealla eri tavalla. Tässä sillä tarkoitetaan poikkeuksellisen syvää tiimin sisäistä luottamusta. Se mahdollistaa sen, että tiimiläiset voivat joka tilanteessa luottaa siihen, että kaikilla tiimin jäsenillä on hyvä tahto toisiaan kohtaan – tapahtuipa sitten mitä tahansa. Se mahdollistaa sen, että voimme oikeasti olla eri mieltä, voimme väitellä ja puolustaa vahvasti näkemyksiämme ja kaiken sen jälkeen olla samalla puolella.

Kohti aitoa tiimiä

Liiketoiminnan keskiössä ovat erilaiset prosessit. Puhutaan liiketoiminnan prosessoinnista, eli yrityksen järjestämisestä tarkoitukseen sopivalla tavalla. Prosesseja on matkan varrella tunnistettu paljon, on ydinprosesseja ja tukiprosesseja. Mutta tiimiin itseensä kohdistuvia prosesseja on harvassa. Tiimiläiset ovat kyllä kiinteä osa erilaisia prosesseja, mutta tiimiläisten ja itse tiimin prosessointi on vielä lähtökuopissaan.

Työelämä muuttuu juuri nyt kovalla vauhdilla. Ensi vuonna vähintään 50 % maailman työväestöstä on milleniaaleja ja se näkyy tavassamme tehdä töitä entistä vahvemmin. Käytännössä se tarkoittaa, että viimeistenkin käskyttävien johtajien on aika vaihtaa johtamistyylinsä tiimiläisten tukemiseen, kehittämiseen ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen. Samalla muuttuu myös yhdessä tekeminen. Työryhmät eivät enää tuota haluttua tulosta, vaan tarvitaan jotain enemmän. Ja se jotain on haavoittuvuuden, konfliktikyvykkyyden ja luottamuksen varaan rakentuvat tiimit.

Tiimiprosessi tarkoittaa kokonaisvaltaista matkaa rekrytoinnista aina tiimin hajoamiseen tai tiimistä irtautumiseen saakka. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että tiimin jäsenet ovat osa prosessia, joka tähtää heidän henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kehittymiseensä. Ja että kehittyminen perustuu suunnitelmaan, jota toteutetaan määrätietoisesti samalla tavalla kuin esimerkiksi asiakasprosessia. Tiimiprosessi ei ole tukiprosessi tai vapaaehtoinen kehitysohjelma, vaan sen tulee olla aivan liiketoiminnan ytimessä. Tiimiprosessia ei voi pistää tauolle, vaan sen tulee jatkua olosuhteista riippumatta.

Lue koko artikkeli Projektilehdestä (1/2020).

Projektilehti

Everything DiSC ja The Five Behaviors -valmennustyökalut