Vahvista konfliktikyvykkyyttä

Huipputiimin jäsenet ovat aina samalla puolella

Konflliktikyvykkyys on taito, jonka jokainen voi oppia.

Hyvin toimivan tiimin perustaitoihin kuuluu kyky ratkaista ongelmia kaikissa tilanteissa. Siitäkin huolimatta, että se edellyttäisi vahvaa argumentaatiota, väittelyä tai konfliktia. Se on mahdollista, jos tiimiläiset kokevat tekevänsä jotain merkityksellistä, heillä on yhteinen päämäärä ja missio. Konfliktissa on kyse mielipide-eroista, joihin liittyy vahvoja tunteita.

Konfliktikyvykkyys luo etumatkaa ennen kaikkea silloin, kun haasteet ovat suuria ja voitettavaa on paljon.

Konflikteja on kahdenlaisia. On tuhoavia konflikteja ja rakentavia konflikteja. Jos annamme automaattiajatusten ohjata meitä, ajaudumme usein ei toivottuun tuhoavaan konfliktiin. Näin ei tarvitse olla, vaan voimme edelleen olla samalla puolella, vaikka olisimmekin eri mieltä. Samalla puolella oleminen mahdollistaa yhdessä iskemisen, mitä myös konflikti-sana alunperin tarkoittaa. 

Vuorovaikutus ja DiSC-profiili

Vuorovaikutus

Kommunikaatio luo yhteyttä. Se edellyttää kohtaamista ja läsnäoloa. Yhteyden vahvistuessa, myös luottamus kasvaa. Ja menestys rakennetaan luottamuksen varaan.

Rakenna aitoa luottamusta

Luottamuksen merkitys kasvaa. Kyse on aidosta, haavoittuvuuteen perustuvasta luottamuksesta, mikä mahdollistaa psykologisen turvallisuuden.

Lue asiakkaidemme menestystarinoita!

Mehiläinen

Mehiläinen Toimiva vuorovaikutus ennaltaehkäisee työyhteisökonflikteja Mehiläinen Työelämäpalvelut päätti ottaa käyttöön

Lue lisää »
SKV

SKV SKV Kiinteistönvälitys – hyvä ihmistuntemus auttaa löytämään sen oikean

Lue lisää »