Kyse ei ole vain työkalujen luotettavuudesta, vaan siitä, miten tuloksia kuvataan ja käytetään.

Kiinnostus henkilöarvioinnin työkaluja kohtaan on viime aikoina kasvanut reippaasti. Yhtäältä se kertoo siitä, että toimintaa halutaan kehittää, toisaalta siitä, että ihminen on nousemassa toiminnan keskiöön. Ja hyvä niin, sillä aito yhdessä tekeminen on monesti puuttuva osanen pyrittäessä hyvästä parhaaksi. Tiimistä on suhteellisen helppo tehdä hyvä. Mutta hyvästä tiimistä tulee paras vain kovan työn kautta.

Kehittämisen apuna käytetään usein henkilöarvioinnin työkaluja. Näin siksi, että sitä kautta saadaan tietoa ja ymmärrystä persoonasta ja käyttäytymisestä. Henkilöarvioinnin työkalut voidaankin jakaa toiminnan kehittämisen näkökulmasta karkeasti kahteen luokkaan. Persoonallisuutta kuvaavat työkalut tukevat paremmin yksilön kehittämistä, kun taas näkyvää käyttäytymistä kuvaavat työkalut kuvaavat paremmin työyhteisön kehittämistä. Kyse ei ole vain työkalujen luotettavuudesta, vaan siitä, miten tuloksia kuvataan ja käytetään. Käytettävyys ratkaisee.

Käytettävyys ratkaisee

Everything DiSCin varaan voidaan rakentaa prosesseja, joilla erilaisuutta voidaan sanoittaa ymmärrettävästi ja käytännönläheisesti luotettavuudesta tinkimättä.

Alkuperäinen Everything DiSC on vuorovaikutustyökalujen tuoteperhe, joka kuvaa näkyvää käyttäytymistä. Sen vahvuus on ennen kaikkea käytettävyydessä. Päämiehemme Wileyn sanoja lainatakseni, kyse on profiilista, joka on yksinkertainen, mutta ei yksinkertaistava (John Wiley & Sons, Inc. on johtava akateemisen maailman kustantaja). Siinä on sen vahvuus ja siksi se erottuu joukosta käytettävyytensä puolesta. Siinä missä persoonallisuutta kuvaavien työkalujen avulla voidaan kuvata esimerkiksi ajattelutyylejä tai persoonallisuuden ydinpiirteitä, Everything DiSC -työkaluperhe kuvaa tehokkaasti vuorovaikutusta. Everything DiSCin varaan voidaan rakentaa prosesseja, joilla erilaisuutta voidaan sanoittaa ymmärrettävästi ja käytännönläheisesti luotettavuudesta tinkimättä.

Haluatko käyttöösi vuorovaikutustyökalut, jotka ovat luotettavia ja joiden käytettävyys on hyvä?

Kyse ei viime kädessä kuitenkaan ole profiileista. Ne eivät itsessään tuo suurtakaan helpotusta työelämän keskeisimpiin kysymyksiin. Profiileista on hyötyä vasta sitten, kun niitä voidaan käyttää keskellä kiireistä arkea. Profiilien tai niiden varaan rakennettujen prosessien tulee auttaa tiimiläisiä, esimiehiä ja käytännössä ketä tahansa mukauttamaan omaa toimintaansa nopeasti ja tehokkaasti tilanteen vaatimalla tavalla. Se on mahdollista silloin, kun profiilit rakennetaan alusta alkaen palvelemaan tiimiläisiä ja esimiehiä niin, että profiilit voidaan ottaa osaksi päivittäistä toimintaa. Ja tästä alkuperäisessä Everything DiSC -tuoteperheessä on kyse.