Jukka Soininen

Jukka Soininen

TCD Consulting and Research Oy

jukka.soininen@tcdcon.com

+358 45 256 5908

tcdcon.com

TCD Consulting and Research Oy on dynaaminen ja kehittyvä tietojohtamisen yritys. TCD:n toiminnassa integroituu muun muassa ohjelmistokehitystyö organisaation johtamisen ja työkulttuurin kehittämiseen. Tästä loistava esimerkki on tietovarastoon pohjautuva TCD STRATEGY TOOLS -ohjelmisto, joka sisältää strategisen johtamisen eri osa-alueet johtoryhmän strategiatyön valmennuksesta strategian jalkauttamiseen koko henkilöstölle hyödyntäen TCD STRATEGY TOOLS -ohjelmistoa. Hyödynnämme TCD:n omien validien tuotteidemme lisäksi muun muassa MLP:n tuotteita erilaisissa valmennustilaisuuksissa.

TCD tekee laaja-alaista yhteistyötä eri toimialoja edustavien organisaatioiden kanssa, esimerkkeinä Jyväskylän yliopisto ja Business Finland Oy.

  • johtoryhmä- ja tiimityöskentelyn kehittäminen
  • strategia ja tiedolla johtaminen
  • hyvinvointijohtaminen

Jukka on osaava, luova ja avoin henkilö. Hän saa ihmiset toimimaan tavoitteellisesti oli kysymys sitten strategisesta kehittämistyöstä tai ryhmädynamiikkaan liittyvistä asioista. Suosittelen Jukkaa lämpimästi kehitysprojekteihin ja valmennustuokioihin, jotka liittyvät esimerkiksi strategiatyön ja henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämiseen. .

– Aluepäällikkö Jalmari Heikkonen, Työterveyslaitos, TTL –

TTL


Jukalla on vahva osaaminen tutkimusperusteiseen, mutta käytännönläheiseen kehittämistoimintaan. Hän pystyy nopeasti hahmottamaan taustalla olevat syyt ja esittämään mahdollisia ratkaisuja esille nousseisiin haasteisiin. Suosittelen Jukkaa hankkeisiin tai valmennustuokioihin, jossa kehitetään henkilöstön työhyvinvointia sekä selvitetään johtamiseen liittyviä haasteita ja etsitään niihin ratkaisuja.

– Johtaja Arto Sihvonen, Lieksan kaupunki – 

Lieksan kaupunki

Sertifikaatit