Everything DiSC -johtajuusprofiili

Vertaa omaa johtamistapaasi parhaisiin johtamiskäytäntöihin

Everything DiSC® Work of Leaders -johtajuusprofiili on ainutlaatuinen menetelmä kehittää yksilön johtamistaitoja. Se mahdollistaa oman johtamistavan vertaamisen maailman parhaisiin johtamiskäytäntöihin. Johtaminen ja sen analysointi on ollut jo pitkään akateemisen kustannustoiminnan pioneerin Wileyn ydinosaamista. Work of Leaders -johtajuusprofiili syntyi vuosia kestäneen tutkimustyön tuloksena.

 • Sopii kaikille esimiehille tehtävästä riippumatta – johtaja on se, jolla on seuraajia.
 • Toimii hyvin kaikilla organisaation tasoilla.
 • On Wileyn kuuden vuoden kehitys- ja tutkimustyön tulos.
 • Johtajuusprofiili koostuu kolmesta tärkeästä osa-alueesta

  Hyvä johtaminen on harjoituksen tulos. Kukaan ei synny johtajaksi. Se edellyttää sekä oman että toisten toimintatapojen tiedostamista. Vasta sen jälkeen johtaja kykenee mukauttamaan omaan toimintaansa tilanteen vaatimalla tavalla.

  Toimintatyylit

  Jokaisella johtajalla on oma tapansa toimia, toimintatyyli.

  Prioriteetit

  Jokainen johtaja pitää eri asioita tärkeinä ja kiinnittää huomionsa itselleen merkityksellisiin asioihin.

  Tapa johtaa

  Jokainen johtaja hyödyntää eri tavalla johtamisen parhaita käytäntöjä.

  VST-malli - Tapa johtaa

  Lähtökohtana oma toimintatyyli

  Henkilökohtainen johtajuusprofiili koostuu vuorovaikutustapaa kuvaavasta DiSC-tyylistä sekä prioriteeteistä, jotka kuvaavat niitä asioita, joita pidämme tärkeänä ja joihin suuntaamme johtajina voimavarojamme. DiSC-tyyli kuvaa toimintatapaamme yleensä, kun taas prioriteetit kuvaavat tarkemmin toimintaamme juuri tiiminvetäjänä, esimiehenä tai johtajana. Näiden lisäksi profiili vertaa henkilökohtaista johtamistyyliä johtamisen parhaisiin käytäntöihin ja piirtää siten konkreettisen näkymän kehityskohteista.

  Johtajuusprofiili haastaa kysymään

  • Mikä on oma johtamistyylini?
  • Millainen vaikutus toimintatavoillani on muihin ihmisiin?
  • Missä asioissa voin kehittyä?
  • Osaanko mukauttaa johtamistyyliäni tilanteen mukaan?

  Käytettävyyttä lisäävät valmennustyökalut

  MyEverythingDiSC

  MyEverythingDiSC.com on DiSC-tuoteperheen henkilökohtainen online- ja mobiilipalvelu, joka mahdollistaa mm. rajattoman vertailuraporttien tekemisen.

  Vertailuraportti

  Vertailuraportti vie valmennuksen opit käytäntöön. Se on itsenäinen oma raporttinsa, joka perustuu kahden eri henkilön vastauksiin.

  Tiimiraportti

  Tiimiraportti luo kuvan tiimistä ja sen vuorovaikutuskulttuurista. Se auttaa hahmottamaan sekä tiimin että tiimiläisten erilaisuutta.

  Sertifioidu valmennustyökalujen käyttäjäksi

   

  Saat Everything DiSC® ja The Five Behaviors® -valmennustyökalut käyttöösi ottamalla osaa sertifiointivalmennukseen. Tutustu valmennuksiin ja niiden sisältöön.

  DiSC-sertifioitivalmennukset