Mediassa on käyty keskustelua väriprofiileihin ja mm. Idiootit ympärilläni -kirjaan liittyen.

Olemme kiteyttäneet seuraaviin neljään pääkohtaan, mistä Everything DiSC -analyysissa on kyse. Sitä ei ole tarkoitettu persoonallisuuden tai kyvykkyyksien määrittämiseen, vaan ennen kaikkea luomaan yhteinen kieli keskustella ihmisten erilaisuudesta ja siitä, miten voisimme yhdessä saavuttaa yhteiset tavoitteemme paremmin. Samalla voidaan toki myös todeta, että Everything DiSC on yhdellä sanalla sanottuna paras DiSC-tyyppinen profiili maailmassa.

1.- Everything DiSC -profiilin asema markkinoilla

Everything DiSC on kaikkein kehittynein ja tutkituin DISC-tyyppinen vuorovaikutusprofiili maailmassa. Everything DiSC -profiilia käytetään sanoittamaan erilaisuutta ja luomaan yhteistä kieltä keskustella esim. tiimitoiminnasta, rakentavista konflikteista ja johtamisesta. Sen oikeudet omistaa Wiley, joka on yli 200 vuotta vanha akateemisen kustannusalan pioneeri. Everything DiSC -profiilia käytetään myös Suomessa laaja-alaisesti eri toimialojen organisaatioissa. Referenssiorganisaatioita on löydettävissä mm. MLP:n kotisivuilta www.mlp.fi.

2.- Tutkimus- ja kehitystyö

Nykyinen kolmannen sukupolven Everything DiSC tuli markkinoille 2008. Sen tutkimus- ja kehitystyöstä on vastannut Wiley ja sitä ennen Inscape Publishing, joka on nykyään Wileyn täysin omistama tytäryhtiö. Mark Scullardin (Ph.D.) johdolla tehty tutkimus- ja kehitystyö on dokumentoitu ja julkaistu Everything DiSC -manuaalissa, joka on saatavilla esim. Amazonista (Everything DiSC Manual).  Manuaalista käy ilmi mm. ne tieteelliset tutkimukset, joilla Wiley on osoittanut Everything DiSC -mallin pätevyyden. Manuaalissa kuvataan laajasti myös Everything DiSC -analyysin suhdetta psykologien kehittämiin The Five Factor of Personality ja The Californian Psychological Inventory -standardeihin.

3.- Tausta

On totta, että myös Everything DiSC-analyysin juuret ovat Marstonissa. Tulee kuitenkin muistaa, että Marstonilla oli itsellään vain vähän kiinnostusta temperamenttien teoreettiseen konseptointiin, joten hän ei koskaan luonut psykologista testimenetelmää, jolla olisi mitannut kehittämäänsä mallia. Marston ei myöskään käyttänyt ideaansa ihmisten luokittelemiseen. Voidaankin todeta, että DISC-tyyppisten työkalujen kehitystyö alkoi vasta 1950-luvulla. Sen jälkeen markkinoille on tuotu lukuisa määrä eri profiileita, jotka pääosin perustuvat 1960-luvulla luotuun kyselymalliin. Muista poiketen Everything DiSCin tutkimus- ja kehitystyö on tehty 2000-luvulla.

4.- Everything DiSC ei ole väriprofiili

Everything DiSC hyödyntää uusinta psykometriikkaa. Täysin uusi kyselymalli hyödyntää adaptiivista mittausmenetelmää ja kehittyneitä algoritmeja kuvaamaan käyttäytymistä. Everything DiSC ei enää ole nelikenttäprofiili, vaan käyttäytymistä kuvataan kahdeksalla skaalalla ja circumplex-mallilla (DiSC-ympyrä), joka on merkittävästi tarkempi ja samalla myös käytettävyydeltään ylivoimainen verrattuna esim. nelikenttäprofiileihin. Everything DiSCin tutkimus- ja kehitystyössä pääpaino on ollut yhteistyösuhteiden ja kommunikaation kehittämisessä. Wileyn tutkimus ei tue käyttäytymismallien yhteyttä väriteorioihin, siksi Everything DiSC -ei käytä värejä muuhun kuin visuaaliseen havainnointiin.

 

Jos sinulla on mitä tahansa kysyttävää aiheen tiimoilta, niin pistä vain viestiä tulemaan.

 

Sami Jalonen
toimitusjohtaja
MLP