Huumoriin luottava vauhtinainen näkee työelämän tapahtumien takana ihmisen

Tässä juttusarjassa tutustutaan Suomen Everything DiSC ja The Five Behaviors -valmentajiin.

 

Rastor Kuopion asiakasratkaisupäällikkö Sanna-Liisa Kiiskisellä oli mainostoimisto- ja graafisen teollisuuden tausta hänen aloittaessaan Suomalaisen Kirjakaupan myymäläpäällikkönä 1990-luvun puolessa välissä.

 

”Silloisessa esimiesroolissani olisi ollut hyvä tajuta miksi kaikki eivät pysy vauhdissani. Näin jälkikäteen ymmärrän, että osalle annoin liian suurpiirteisiä ohjeita, kun olisi pitänyt ennakoida ja luoda turvallisempia toimintaraameja. Mutta sitähän en ymmärtänyt ennen kuin tutustuin DiSCiin.”

 

Sanna-Liisa kertoo olevansa DiSC-tyyliltään iD. Esimiestyön haasteet ja pohdinnat jättivät kuitenkin kipinän henkilöstönkehittämiseen ja ura johti Rastorille 2009. Sertifioitunut Everything DiSC -valmentaja hän ollut vuodesta 2011 lähtien.

 

Sanna-Liisa avaa DiSCillä aikuisoppijoiden perspektiiviä

 

Rastor on valtakunnallinen työelämän aikuiskouluttaja. Asiakasratkaisupäällikön työhön kuuluu eritoten koulutusten suunnittelu vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Mutta kun Sanna-Liisa valmentaa, hänen ominta tonttiaan ovat viestintäkoulutukset sekä ja DiSC-valmennukset. ”Monipuolinen työkokemukseni auttaa ymmärtämään organisaatioiden tilanteita, mutta on työ- ja organisaatiopsykologian opinnoistakin ollut hyötyä.”

 

DiSC -arviointi ja profiilien purkaminen on sisällytetty useimpiin Rastorin aikuisten työelämän näyttötutkintoihin. Onko koskaan tullut vastaan tilannetta, että joku ei haluaisi keskustella DiSC-profiilista avoimesti ryhmässä? ”Ei, sellaista tilannetta en ole vielä kohdannut”, toteaa Sanna-Liisa. Haasteellisimmaksi purkutilanteeksi omaan profiiliinsa nähden hän mainitsee asiantuntijayhteisön, jonka kaikki jäsenet olivat tarkkuutta arvostavia C-tyyppejä.

 

Valmennusfilosofia

 

”Yhteisten pelisääntöjen sopiminen, huumorin käyttö ja parityöskentely turvallisen parin kanssa auttaa herkkienkin asioiden avaamisessa. DiSC -jutuissa on myös tärkeää korostaa, ettei tässä arvoteta ketään, eikä nosteta yhtä tyyppiä toista paremmaksi. Meillä on vain erilaisia taipumuksia työtehtäviin. DiSCin avulla ne taipumukset tehdään näkyviksi ja sanoitetaan”, vinkkaa Sanna-Liisa.

 

Työelämän lisäkoulutuksissa avainsanana pyörii usein muutos eri muodoissaan. ”Valmentamiskohtaamisissa motivoi sen oivalluttaminen, että emme voi muuttaa toista, vain itseämme. Käänteisesti tämä tarkoittaa sitä, että kyllä minua pännii, jos päivän päätteeksi kuulen valmennettavan lausahtavan Minähän en tästä muuksi muutu tai Kyllähän minä, mutta kun ei nuo muut miksikään muutu…

 

Rohkeutta jupinakulttuurin kehittämiseen

 

Suomalaisen esimiehen osaamisessa hän haluaisi korostaa kyvykkyyttä kysyä enemmän, taitoa nähdä ja rohkeutta puuttua. ”Jupinakulttuuri nyt vain on osa suomalaista työelämää. Keskustelukulttuurin avaamisessa tarvitaan pidättyvyyden murtamista ja työelämän nuoren sukupolven kasvattamista avoimiksi vuorovaikuttajiksi”, sanoo Sanna-Liisa. Omaksi ohjenuorakseen savolainen Sanna-Liisa nostaa nostaa mottotrion: 1) Tee asioista yksinkertaisia, 2) Älä ajattele liian monimutkaisesti, 3) Tartu toimeen, äläkä mieti.

 

Lue lisää Rastorista http://www.rastor.fi/tietoa-meista

Everything DiSC -sertifioinnista https://mlp.fi/everything-disc-koulutukset/