Everything DiSC® -sertifiointi

Aloittaminen ja valmennuksiin ilmoittautuminen

DiSC-valmentajavalmennus on prosessi, joka koostuu sekä valmennuspäivistä että niitä tukevista sisällöistä. Näitä ovat mm. webinaarit ja harjoitukset. Valmennuspäiviä on yhteensä 3, joista kaksi ensimmäistä ovat kokopäivän valmennuksia ja loput kaksi puolen päivän valmennuksia. Lisäksi prosessin lopussa kukin tekee näyttövalmennuksen valitsemalleen neljän hengen ryhmälle.

Sertifiointiin kuuluu seuraavat neljä moduulia (aloita ensimmäisestä)

1- Everything DiSC -työyhteisöprofiili ja profiilin purku

2- Everything DiSC -prosessi ja valmentaminen

3- Everything DiSC -johtajuusprofiili (WOL)

4- Everything DiSC -konfliktiprofiili

5- Näyttövalmennus

 

Syventävät valmennukset (optio)

 • Toimiva työyhteisö ja 360°-mittaukset
 • DiSC ja myynti
 • DiSC ja palautekeskustelu

 

Everything DiSC -työyhteisöprofiili ja profiilin purku

Osa 1

Kesto: yksi työpäivä

Sisältö:

 • Alkuperäisen DiSC®-mallin taustat, teoria ja tutkimus
 • DiSC-tyylit ja -prioriteetit
 • Everything DiSC -malli
 • Motivaattorit ja stressitekijät
 • Henkilökohtainen profiili ja vertailuraportit
 • eDiSC-oppimisympäristö ja valmennusaineistot
 • MyEverythingDiSC.com-onlinepalvelu
 • Tiimivalmennuksen aineistot ja rakentaminen
 • Onnistuneen valmennuksen malli

 

Everything DiSC -prosessi ja valmentaminen

Osa 2

Kesto: yksi työpäivä

Sisältö:

 • Työntekijän odotukset tutkimusten valossa
 • Profiilista prosessiksi
 • Valmennuksen ja valmennusprosessin rakentaminen
 • Luottamus ja sen rakentaminen
 • Konfliktit ja erilaisuus
 • Tilannesidonnainen johtaminen erityylisten ihmisten kanssa
 • Palautekulttuuri
 • Tiiminvetäjänä ja esimiehenä kasvaminen

 

Everything DiSC -johtajuusprofiil (WOL)

Osa 3

Kesto: puoli päivää

Sisältö:

 • Everything DiSC -johtajuusprofiilin (Work of Leaders) rakenne ja sisältö
 • Johtamisen prioriteetit (mihin voimavarat suunnataan)
 • 18 parasta johtamisen käytäntöä
 • Oma toiminta vs. parhaat käytännöt
 • Oman johtajuuden kehittäminen
 • Johtamiskulttuuri
 • Johtamistaidot vision luomisen, sitoutumisen ja toteutuksen osalta

 

Everything DiSC -konfliktiprofiili

Osa 4

Kesto: puoli päivää

Sisältö:

• Everything DiSC -konfliktiprofiilin rakenne ja sisältö
• Mikä on konfliktit?
• DiSC-tyylisi konfliktitilanteessa
• Eri tyylien käyttäytyminen konfliktitilanteessa
• DiSC ja konflikti
• Tuhoavat reaktiot
• Vaistomaisten ajatusten tunnistaminen
• Reaktion muuttaminen
• Toiminnan mukauttaminen ja rakentava käyttäytyminen

 

Näyttövalmennus

Osa 5

Sertifiointiprosessin päätteeksi jokainen osallistuja suorittaa näyttövalmennuksen. Tiimivalmennus arvioidaan. 

Kesto: puoli päivää 

Sisältö

 • Valmennuksen rakentaminen
 • Valmennusaineistot
 • Profiilien purku
 • Perusharjoitukset
 • Soveltavat harjoitukset

Syventävät valmennukset (optio)

Toimiva työyhteisö ja 360°-mittaukset

Organisaatioiden suurin pääoma löytyy omasta henkilöstöstä: ihmisten hyvinvoinnista, kyvystä toimia yhdessä muiden kanssa, sekä kasvupotentiaalista. Tätä kaikkea voi mitata, ylläpitää ja kehittää.

Kesto: puoli päivää

Sisältö:

 • Palautemittauksen hyödyntäminen tiimin ja esimiestoiminnan kehittämistä
 • Erilaiset tarpeet, erilaiset mittarit
 • Sitoutumisen ja luottamuksen mittaaminen
 • Tulosten tulkinta ja hyödyntäminen
 • Mittaustulosten käsittely tiimiläisten kanssa
 • Toimenpiteet palautteen perusteella
 • Palautemittauksen käytännön toteuttaminen
 • Mittausprosessi ja sen hallinta

 

DiSC ja myynti

Koulutus auttaa  ymmärtämään myynti- ja ostotapahtuman keskeisimpiä muuttujia: asiakkaan ostomotiiveja, tiedontarvetta, etenemistahtia, referenssien merkitystä, päätöksenteon etenemistä ja vuorovaikutuksen sopeutustarvetta.

Kesto: puoli päivää

Sisältö:

 • Henkilökohtainen myyntityö osana myyntiprosessia
 • Omat vahvuudet myyjänä
 • Asiakkaiden erilaisuus myynnin suunnittelun lähtökohtana
 • Asiakkaan ostomotiivit
 • Oman käyttäytymisen sopeuttaminen
 • Myynnin 7 askelta
 • Omat asiakkaani: miten rakennan luottamuksellisen asiakassuhteen
 • Myyntitiimin yhteenpelaaminen
 • Menestyvän myyjän ominaisuudet ja henkilökohtainen toimintasuunnitelma

 

DiSC ja palautekeskustelu

Palaute on olennain osa yksilön ja tiimin kehittymiselle. Valmennus luo ymmärrystä, miten palautteenannosta päästään palautekeskusteluun ja miten saada palautekeskustelut osaksi tiimin arkipäivää.

Kesto: puoli päivää

Sisältö:

 • Mitä on palaute?
 • Miksi palaute on niin tärkeää?
 • Kenelle kuuluu antaa palautetta?
 • Miten antaa palautetta eri DiSC – tyyleille?
 • Palautteenannosta palautekeskusteluun
 • Palautekeskustelun malli
 • Harjoittelemalla mestariksi

Sertifiointikokemus

 • Koulutukset järjestetään MLP:n tiloissa Vantaan Äyritiellä, tarvittaessa tilaajan omissa tiloissa (ryhmä).
 • Ilmoittautumisen jälken saat vahvistusviestin ja lisäohjeita sähköpostiisi. Asiakaspalvelumme pitää sinuun yhteyttä sertifiointiprossin ajan.
 • Kaikkiin Äyritien koulutuksiin sisältyy ihana aamiainen, lounas ja iltapäiväkahvi Fazer Vivace -ravintolassa tai koulutustilassa.
 • Muista ilmoittaa erityisruokavaliostasi ilmoittautumisen yhteydessä!

Kysymyksiä valmennuksista?

Ota yhteyttä!

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
MLP