Everything DiSC on alkuperäisen DiSC-analyysin 3. sukupolvi

Everything DiSC® on alkuperäinen ja kehittynein DiSC-analyysi maailmassa. Se on validoitu Suomen kieleen ja kulttuuriin ja sen ylivoima perustuu sen käytettävyyteen, eli siihen, mitä hyötyä siitä on sen käyttäjälle.

Analyysin perusteella tehdyt toimintatyylikuvaukset ovat konkreettisia ja ne antavat suoria ohjeita siitä, miten toimintaa tulisi mukauttaa tilanteen mukaan.

Mikä on DiSC®

DiSC®-malli on yksinkertainen ja tehokas tapa sanoittaa erilaisuutta. Mallia käytetään ihmisten välisen kommunikaation kehittämisessä. Yksinkertaisimmillaan se kuvaa neljää käyttäytymisen perustyyliä:

  • D – hallitseva
  • i – vaikuttava
  • S – vakaa
  • C – tunnontarkka

Mikä on DiSC®-analyysi?

DiSCin pitkä historia

Alkuperäistä DiSCiä on tutkittu jo yli 50 vuoden ajan. Ensimmäinen DiSC-analyysi näki päivän valon jo 1970-luvulla. Silloinen malli osoittautui varsin tehokkaaksi tavaksi kuvata erilaisia toimintatyylejä. Monet markkinoilla olevat nelikenttäanalyysit hyödyntävät edelleen DISCin varhaisimpia malleja.

Seuraava kehitysaskel nähtiin 1994. Silloin julkaistu DiSC® Classic vei mallin seuraavalle tasolle sekä luotettavuutensa että käytettävyytensä puolesta.

Uusimman sukupolven DiSC-analyysissä ei enää ole kyse vain neljästä tyylistä tai väreistä, vaan tutkimusmenetelmien kehittyessä myös DiSC-analyysi on kehittynyt merkittävästi.

Miksi ja miten käytämme Everything DiSC -profiileita

Anu Siika-Aho, Mehiläinen

Pirkko Paatelo, SKV

Kokonainen sovellusperhe

Kolmannen sukupolven DiSC ei ole enää pelkkä nelikenttäprofiili, vaan kyse on sovellusperheestä, josta löytyy oma profiilinsa tiimiprofiilin lisäksi myös esim. johtajuuden ja konfliktientarkasteluun.

Voidaankin todeta, että Everything DiSCissä on kyse yhteisen kielen luomisesta, jolla voidaan keskustella henkilöiden toimintatavoista, vahvuuksista ja kehityskohteista kaikilla työelämän keskeisillä osa-alueilla.

Sitä käytetään eri työyhteisöissä ja organisaation kaikilla tasoilla riippumatta henkilöiden asemasta tai tehtävästä.

Moderni työkalu

2000-luvulla kehitetty Everything DiSC -tuoteperhe hyödyntää modernia psykometriikkaa, mitä edustavat esim. adaptiivinen mittausmenetelmä ja pitkälle kehittyneet algoritmit. Mallin suosio perustuu sen helppoon ja nopeaan omaksuttavuuteen.

Myös Everything DiSCin käytettävyys on huippuluokkaa. Tästä esimerkkinä esim. kahden henkilön välille tehtävät vertailuraportit, ryhmäkoosteet ja henkilökohtainen MyEverythingDiSC online- liittymä, mikä mahdollista opitun viemisen arkeen ja verkostoitumisen.

Käytettävyyttä lisäävät valmennustyökalut

MyEverythingDiSC

MyEverythingDiSC.com on DiSC-tuoteperheen henkilökohtainen online- ja mobiilipalvelu, joka mahdollistaa mm. rajattoman vertailuraporttien tekemisen.
Lue lisää

Vertailuraportti

Vertailuraportti vie valmennuksen opit käytäntöön. Se on itsenäinen oma raporttinsa, joka perustuu kahden eri henkilön vastauksiin.
Lue lisää

Tiimiraportti

Tiimiraportti luo kuvan tiimistä ja sen vuorovaikutuskulttuurista. Se auttaa hahmottamaan sekä tiimin että tiimiläisten erilaisuutta.
Lue lisää

Luotettavuus ja käytettävyys

Lue lisää tutkimuksesta ja taustoista tässä.

Adaptiivinen mittausmenetelmä

Kolmannen sukupolven DiSC-analyysi perustuu adaptiiviseen mittausmenetelmään. Järjestelmä seuraa henkilön vastaustyyliä ja tarvittaessa varmistaa lisäkysymyksillä mahdollisimman luotettavan tuloksen syntymisen.

DiSC-tyyli ja prioriteetit

Henkilökohtainen profiili koostuu vuorovaikutustyyliä kuvaavasta DiSC-tyylistä sekä prioriteeteistä, jotka kuvaavat asioita, joihin henkilö suuntaa voimavarojaan. Vastausten perusteella laaditaan konkreettinen ja helposti hyödynnettävä 20-sivuinen raportti.

Syvällisempää ymmärrystä ja käytettävyyttä

Everything DiSC-työyhteisöprofiilin kuuluvat laajat liitteet, jotka tuovat lisätietoa ja vinkkejä profiilin soveltamiseen.

Henkilökohtaisen raportin tukena on syventävää tietoa antava lisäosa. Siinä eritellään kunkin DiSC-tyylin tai niiden yhdistelmien osalta erikseen käyttäytymispiirteen voimakkuus. Lisäksi selviää miten vahvasti käyttäytymistyyleihin sidotut prioriteetit ohjaavat toimintaa.

Kysy lisää