Everything DiSC on alkuperäisen DiSC-analyysin 3. sukupolvi

Everything DiSC® Workplace -työyhteisöprofiili on alkuperäinen ja kehittynein DiSC-analyysi maailmassa. Se on validoitu Suomen kieleen ja kulttuuriin ja sen ylivoima perustuu sen käytettävyyteen, eli siihen, mitä hyötyä siitä on sen käyttäjälle.

Analyysin perusteella tehdyt toimintatyylikuvaukset ovat konkreettisia ja ne antavat suoria ohjeita siitä, miten toimintaa tulisi mukauttaa tilanteen mukaan.

Everything DiSC Workplace -työyhteisöprofiili

Everything DiSCin tapa kuvata näkyvää käyttäytymistä herättää vahvaa luottamusta yrityselämässä. Everything DiSCiä käyttävät niin organisaatioiden sisäiset kehittäjät, kouluttajat kuin ammattivalmentajatkin. Sitä käytetään eri työyhteisöissä ja organisaation kaikilla tasoilla riippumatta henkilöiden asemasta tai tehtävästä.

Everything DiSC Workplace -työyhteisöprofiili on DiSC-analyysin kolmas ja uusin sukupolvi. Kyse ei enää ole 24 kysymyksen pakkovalintatestistä, vaan uuden ajan mittausmenetelmiä hyödyntävästä profiiliperheestä, joka sanoittaa erilaisuutta tehokkaasti.

Everything DiSC® Workplace -työyhteisöprofiili on alkuperäinen ja kehittynein DiSC-analyysi maailmassa. Se on validoitu Suomen kieleen ja kulttuuriin ja sen ylivoima perustuu sen käytettävyyteen, eli siihen, mitä hyötyä siitä on sen käyttäjälle.

Lataa malliprofiili tästä!

Miksi ja miten käytämme Everything DiSC -profiileita

Anu Siika-Aho, Mehiläinen

Pirkko Paatelo, SKV

Luotettavuus ja käytettävyys

Adaptiivinen mittausmenetelmä

Kolmannen sukupolven DiSC-analyysi perustuu adaptiiviseen mittausmenetelmään. Järjestelmä seuraa henkilön vastaustyyliä ja tarvittaessa varmistaa lisäkysymyksillä mahdollisimman luotettavan tuloksen syntymisen.

DiSC-tyyli ja prioriteetit

Henkilökohtainen profiili koostuu vuorovaikutustyyliä kuvaavasta DiSC-tyylistä sekä prioriteeteistä, jotka kuvaavat asioita, joihin henkilö suuntaa voimavarojaan. Vastausten perusteella laaditaan konkreettinen ja helposti hyödynnettävä 20-sivuinen raportti.

Syvällisempää ymmärrystä ja käytettävyyttä

Everything DiSC-työyhteisöprofiilin kuuluvat laajat liitteet, jotka tuovat lisätietoa ja vinkkejä profiilin soveltamiseen.

Henkilökohtaisen raportin tukena on syventävää tietoa antava lisäosa. Siinä eritellään kunkin DiSC-tyylin tai niiden yhdistelmien osalta erikseen käyttäytymispiirteen voimakkuus. Lisäksi selviää miten vahvasti käyttäytymistyyleihin sidotut prioriteetit ohjaavat toimintaa.

Käytettävyyttä lisäävät valmennustyökalut

MyEverythingDiSC

MyEverythingDiSC.com on DiSC-tuoteperheen henkilökohtainen online- ja mobiilipalvelu, joka mahdollistaa mm. rajattoman vertailuraporttien tekemisen.
Lue lisää

Vertailuraportti

Vertailuraportti vie valmennuksen opit käytäntöön. Se on itsenäinen oma raporttinsa, joka perustuu kahden eri henkilön vastauksiin.
Lue lisää

Tiimiraportti

Tiimiraportti luo kuvan tiimistä ja sen vuorovaikutuskulttuurista. Se auttaa hahmottamaan sekä tiimin että tiimiläisten erilaisuutta.
Lue lisää

Sertifioidu valmennustyökalujen käyttäjäksi

 

Saat Everything DiSC® ja The Five Behaviors® -valmennustyökalut käyttöösi ottamalla osaa sertifiointivalmennukseen. Tutustu valmennuksiin ja niiden sisältöön.

Kysy lisää