Vuorovaikutus

Vuorovaikutus ja DiSC-profiili

Kommunikaatio luo yhteyttä. Se edellyttää kohtaamista ja läsnäoloa. Yhteyden vahvistuessa, myös luottamus kasvaa. Ja menestys rakennetaan luottamuksen varaan.