Vuorovaikutus

Vuorovaikutus ja DiSC-profiili

Kommunikaatio luo yhteyttä. Se edellyttää kohtaamista ja läsnäoloa. Yhteyden vahvistuessa, myös luottamus kasvaa. Ja menestys rakennetaan luottamuksen varaan.

Rakenna aitoa luottamusta

Luottamuksen merkitys kasvaa. Kyse on aidosta, haavoittuvuuteen perustuvasta luottamuksesta, mikä mahdollistaa psykologisen turvallisuuden.

Vahvista konfliktikyvykkyyttä

Hyvin toimivan tiimin perustaitoihin kuuluu kyky ratkaista ongelmia. Se on mahdollisita, jos tiimiläiset ovat samalla puolella ja heillä on yhteinen päämäärä.

Miten teillä kehitetään tiimejä?

Jokainen tiimiläinen vaikuttaa siihen, millainen tiimistä tulee. Siksi jokaisen tiimiläisen on tärkeä ymmärtää, mikä vaikutus hänellä on tiiminsä ja miten hän voi edesauttaa tiimiä menestymään omien vahvuuksiensa kautta. Tavoitteena ei ole konsensuksen saavuttaminen, vaan parhaan ratkaisun löytyminen.