Carlson – esimiesten ja myyjien valmennukset

Vähittäiskaupan rakennemuutos iski

Carlson on yli 150 vuotta toiminut tavarataloketju Itä-Suomessa. Vankka markkina-asema, onnistuneet kauppapaikkavalinnat ja vahva yrityskulttuuri ovat turvanneet yrityksen kilpailukyvyn. MLP Oy ja Yritysvalmennus Esa Parikka tekivät toteuttivat muutosvalmennuksen uuden edessä olleelle Carlsonille.

– Vähittäiskaupan rakennemuutos sekä uusien kilpailijoiden ja jakeluteiden tuleminen toi tarpeen uudistaa toimintatapoja, toteaa Kyösti Karhunen.

Uusi strategia palanen kerrallaan

Toimitusjohtaja Kyösti Karhusen johdolla aloitettiin systemaattinen varautuminen kiristyvän kilpailun tuomiin haasteisiin. Strategian kirkastaminen valmisteltiin johtoryhmän workshopissa. Tavaratalojen johtajat valmennettiin vuoden kestäneen ohjelman aikana viemään strategia omiin yksikköihinsä. Porrastetusti rinnan johdon kehitysohjelman rinnalla aloitettiin osastojen esimiesten valmennus tulos-, henkilö- ja osaamisen johtamiseen. Neljäntenä aaltona ovat käynnistyneet myyjien valmennukset.

Organisaation ja henkilökohtaiset toimintatavat

Kahden vuoden aikana henkilöstö kävi läpi organisaation toimintamallien uudistumisen ja henkilökohtaistaa toimintatavat omaa toimintaansa ajatellen. Valmennuksen tukena on ollut systemaattinen coachaus.

Koko strategiaprosessi on tehty yhteistyössä MLP:n kanssa. Vastuuvalmentajana on ollut Esa Parikka Yritysvalmennus Oy:stä, joka on myös toteuttanut coaching-tapaamiset. Ohjelmasuunnitteluun ja osittain toteutukseenkin on osallistunut myös Hannu Häyrinen MLP:stä.

Johtamiskulttuurin muutos näkyy

– Avoimuus organisaation toimintatavoissa ja kommunikoinnissa on lisääntynyt, toiminnan ohjaamisessa käytettävän tiedon ymmärtäminen on parantunut ja sitä kautta ohjattavuus helpottunut. Johtamiskulttuurin muutos alkaa näkyä päivittäisessä toiminnassa, iloitsee toimitusjohtaja Kyösti Karhunen

Haasteena on edelleen poisoppiminen vanhasta ja syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen.

– Siirtyminen kohti vastuullista toimintaa orastaa, mutta vaatii vielä paljon tukea ja oppimista. Nopeat omaksujat ovat jo täysillä mukana, vaikka osa henkilöstöstä toimii vielä perinteisen mallin mukaan.

– Tiedostimme muutoksen läpiviennin haastavuuden. Siksi halusimme ulottaa valmennuksen kattamaan koko henkilöstön. Kasvanut kiinnostus omaa työtä ja sen tuloksellisuutta kohtaan näkyy toiminnassa. Tavoitteena ollut avoimuuden lisääntyminen näkyy johtamisessa ja asiakaspalvelussa. Innostus aktiivista kehittämistä kohtaan kuuluu ihmisten puheissa ja näkyy tekemisissä. Kehitysinvestointi on ollut satoja henkilötyöpäiviä, mutta ilman sitä suunnanmuutos ei olisi mahdollista, tiivistää toimitusjohtaja Karhunen.

Nyt innostus aktiivista kehittämistä kohtaan kuuluu ihmisten puheissa ja näkyy tekemisissä!