Alma Media

Paremmat yhteistyötaidot auttavat media-alan henkilöstöä muutostilanteissa

Mediakonserni Alma Median henkilöstönkehittäjä Joni Mäkinen aloitti konsernissa noin puoli vuotta sitten ja on alusta lähtien valmentanut eri yksiköiden henkilöstöä Everything DiSCin avulla.

Keskiössä yhteistyö

DiSCille on ollut Alma Median sisällä tilausta, koska ihmiset ovat kokeneet tarvitsevansa työkalua tueksi työelämän muutoksiin. Media-ala on kehittynyt kovaa tahtia jo viimeiset 10-15 vuotta, kun perinteisestä printtimediasta on siirrytty yhä enemmän digitaalisiin medioihin ja palveluihin. Tulevaisuudessa tämä liiketoimintaa määrittävä trendi tulee todennäköisesti vain voimistumaan.

”Kun toimiala muuttuu, tarvitaan uudenlaista osaamista ja omaa toimintatapaa täytyy osata mukauttaa”, Mäkinen toteaa. Hän kertoo, että konsernin eri yksiköissä painotetaan nykyään yhteistyön tekemistä, mutta muiden alojen asiantuntijoiden kanssa työskentely saattaa olla täysin uutta osalle henkilöstöä. ”Kun toimii laaja-alaisesti muiden ihmisten kanssa, tulee törmättyä hyvin monenlaisiin toimintatapoihin ja vuorovaikutustyyleihin. Ihmiset kokevat, että he tarvitsevat työkalua siihen, miten näiden asioiden kanssa pärjää.”

Mäkisen mielestä on hienoa, että Everything DiSC on helposti ymmärrettävä ja sitä voi soveltaa konsernin sisällä hyvin erilaisiin tarpeisiin: ”Oli sitten myyjä, joka haluaa ymmärtää asiakaskuntaansa paremmin tai projektipäällikkö, joka miettii, miksi vuorovaikutus on joidenkin kanssa hankalaa.”

DiSCistä apua sitouttamiseen ja neuvottelutaitoihin

Viimeisen puolen vuoden aikana Alma Medialla on tehty arviolta toista sataa Everything DiSC -työyhteisöprofiilia. Mäkinen on valmentanut DiSCin avulla muun muassa digikehitystiimin koodareita, myynnin ammattilaisia kuin myös johtoryhmien jäseniä.

Johtajat ovat halunneet ymmärtää eri vuorovaikutustyylejä paremmin, että he voisivat parantaa omaa tapaansa viestiä ja sitouttaa henkilöstöä. ”Nykyään monissa kehityskeskusteluissa käydään dialogia DiSC-näkökulmaa käyttäen. Yhtenä tavoitteena on, että saadaan pidettyä tämä organisaation tapana keskustella”, HR-kehittäjä kertoo.

Suurimpia DiSC-valmennuksen käyneitä ryhmiä on yli 30-henkinen digikehitystiimi. ”Digikehitystiimi työskentelee useiden eri sidosryhmien kanssa. Tiimissä on mukana muun muassa it-projektipäälliköitä, joita DiSC on auttanut toiminnan tehostamisessa. Digikehittäjien pitää luovia hyvin monenlaisten tarpeiden viidakossa, mikä aiheuttaa paljon paineita. Oman kannan läpivieminen ja toisaalta muiden haastaminen rakentavasti on heidän tilanteessaan vaativaa.”

Luottamuksellisempi ilmapiiri vuorovaikutusta sanoittamalla

Alun perin DiSC löysi tiensä Alma Mediaan sen tytäryhtiö Alma Mediapartnersin kautta. ”He olivat käyttäneet DiSCiä jo pidemmän aikaa kaikissa rekrytoinneissaan. Heillä oli siitä onnistuneita kokemuksia ja DiSC oli muodostunut siellä yhteiseksi kieleksi”, Mäkinen kertoo.

Sisäisten referenssien turvin työkalu otettiin käyttöön laajalti eri yksiköissä. Innostus levisi kulovalkean tavoin: ”Johtoa myöten ollaan oltu kiinnostuneita siitä, miten vuorovaikutusta voi sanoittaa ja ymmärtää. Olen myös kuullut, että eri tiimit ilman mitään muutostilannetta ovat halunneet DiSCin käyttöönsä, koska ovat kuulleet, että se on toimiva konsepti.”

Mäkisen mukaan Everything DiSC on auttanut luottamuksellisen ilmapiirin rakentamisessa Alma Medialla. DiSCistä on tullut jopa arkikieltä joissain tiimeissä ja myös kymmenen vuotta yhdessä työskennelleet henkilöt ovat saaneet uutta ymmärrystä toistensa tavoista toimia. Mäkisen saama palaute DiSC-valmennuksista on ollut positiivista: ”Ihmiset kokevat, että he voivat hyödyntää valmennuksessa oppimiaan asioita työyhteisössään.”

Vuorovaikutustyökalut ja 360°-mittaukset

DiSC-analyysi ja profiili

Everything DiSC -johtajuusprofiili

Everything DiSC -konfliktiprofiili

360-mittaus - MLP360-järjestelmä

The Five Behaviors -tiimiprosessi

UUTUUS: Everything DiSC® Catalyst