Mittaus kuuluu kaikille™

Helppo, havainnollinen ja hyödyllinen

Organisaatioiden suurin pääoma löytyy omasta henkilöstöstä: ihmisten hyvinvoinnista, kyvystä toimia yhdessä muiden kanssa, sekä kasvupotentiaalista. Tätä kaikkea voi mitata, ylläpitää ja kehittää.

Nyt kaikki voivat olla aidosti mukana prosessissa!

Realistinen tilannekuva ja sen perusteella tunnistettavat konkreettiset tekemisen tarpeet ovat MLP:n mittauspalvelujen parasta antia. Mallimme ohjaa tavoitteiden asettamiseen ja välittömien korjaustoimien tekemiseen.

MLP360 on myös kustannustehokas, mikä mahdollistaa aktiivisen mittaamisen.

Print

Dialoginen 360°-mittausprosessi

 • Uusi 360°-mittaus on yhteinen tiimiprosessi, jonka tavoitteena on tunnistaa sekä vahvuuksia että kehittämiskohteita
 • Mittauksen omistaja sitouttaa kaikki vastaajat mittaukseen ja huolehtii siitä, että jokainen haluaa kehittää itseään ja olla mukana rakentamassa huipputiimiä
 • Prosessin eri vaiheissa osapuolilla on aktiivinen rooli:
  • Mittauksen omistaja, esim. tiiminvetäjä sopii mittauksesta yksissä tuumin mittaukseen osallistuvien kanssa
  • Arvioitavat henkilöt valitsevat itse heitä arvioivat henkilöt (vastaajat)
  • Mittauksen omistaja rohkaisee osallistujia valitsemaan henkilöitä, jotka avaavat kehitysmahdollisuuksia
  • Mittauksen tuloksia seurataan aktiivisesti henkilökohtaisesta näkymästä, joka auttaa tunnistamaan kehityskohteet
 • Mittauksen valmistumista seurataan aktiivisesti ja sitä käydään läpi sekä yksilö-, pari-, tiimi- että yksikkötasolla
 • Arvioitavat henkilöt tunnistavat kerrallaan yhden kehityskohteen, josta hän on tilivelvollinen tiimilleen
 • Tiimi käy läpi henkilökohtaisia kehityskohteita säännöllisesti

Käytettävyys

Käytettävyys ratkaisee, eli onko vastaaminen vaivatonta, tulokset ymmärrettäviä ja onko mittaamisesta todellista hyötyä.

Vastaaminen: Linkkien lähettäminen on mahdollista sähköpostin lisäksi myös tekstiviestillä.

Ymmärrettävyys: Selkeän kokonaiskuvan syntyminen.

Hyödynnettävyys: Yksittäisten kehitysalueiden tunnistaminen.

Raportti 1

MLP360-järjestelmää käyttävät kaikki

Tiimiläiset - Esimiehet - Henkilöstöhallinto

Tutustu valmiisiin mittauksiin

Johtajuus 360°

Laajaan tutkimus- ja kehitysprosessiin perustuva mittaus kuvaa esimiehen toimintaa vision, sitouttamisen ja toimeenpanon näkökulmasta.

Osaava johtaja 360°

Raportti koostuu kolmesta osa-alueesta: itsensä johtaminen, olosuhteiden johtaminen ja luottamuksen rakentaminen.

Joustavuus ja luottamus 360°

Raportti muodostuu kahdesta osa‐alueesta: joustavuus (mukautuminen) ja luottamus (vuorovaikutus ja johdonmukaisuus).

Toimiva työyhteisö -mittaus

Raportti muodostuu kahdesta osa‐alueesta: sitoutuminen (mm. arvot, visio, tavoitteet ja roolit) ja luottamus (vuorovaikutus ja johdonmukaisuus).

Malliraportit eivät sisällä kaikkia sivuja. Vakioitujen kysymyspatteristojen lisäksi kyselyt voidaan toteuttaa räätälöidyillä kysymyksillä tai käyttäen asiakkaan omia malleja.

Selkeät tulokset

Esimerkki Osaava johtaja 360° -mittauksesta. Raportti sisältää niin haluttaessa myös vapaata kommentointia ja  tilastollisia muuttajia.

360b

Mittauksen toteutus

 1. Raportin valinta
 2. Arvioitavien henkilöiden sähköpostien syöttäminen (360°-mittaukset)
 3. Pyyntö lisätä vastaajat (arvioijat)
 4. Vastauslinkin lähettäminen joko sähköpostilla tai tekstiviestillä
 5. Mittauksen valmistuminen (tarvittavat muistutukset)
 6. Analyysi (onlinepalvelu)

Mitä hyötyä?

...on valtavasta määrästä dataa, jos mikään ei muutu? The Five Behaviors -tiimiprosessi on tehokas menetelmä kehittää tiimejä.

Perehdytysvalmennukset

MLP Research -palveluiden käyttäjille järjestetään perehdytysvalmennuksia, joiden aikana tutustutaan koko palautemittausprosessiin: ideasta purkuun ja tulosten hyödyntämiseen.

Kysy lisää