Nyt 360-mittaus on helpompaa kuin koskaan. Uusi MLP360*-mittausjärjestelmä on helppo, havainnollinen ja hyödyllinen

Organisaatioiden suurin pääoma löytyy omasta henkilöstöstä: ihmisten hyvinvoinnista, kyvystä toimia yhdessä muiden kanssa, sekä kasvupotentiaalista. 360-mittaus auttaa tunnistamaan kehityskohteita ja suuntaamaan voimavarat oikein.

Nyt kaikki voivat olla aidosti mukana prosessissa!

Mittaus kuuluu kaikille™

MLP360-mittausjärjestelmään mahdollistaa aktiivisen ja dynaamisen mittaamisen. 360-arviointi kuuluu nyt kaikille!

Realistinen tilannekuva ja sen perusteella tunnistettavat konkreettiset tekemisen tarpeet ovat MLP:n mittauspalvelujen parasta antia. Mallimme ohjaa tavoitteiden asettamiseen ja välittömien korjaustoimien tekemiseen.

MLP360 on myös kustannustehokas, mikä mahdollistaa aktiivisen mittaamisen.

MLP-research2W

Miksi 360-mittaus - miksi pitää mitata?

Miksi 360-arviointi on niin tärkeää, ennen kaikkea nyt! Pandemia haastaa työelämää monella tavalla lisäämäällä mm. epätietoisuutta ja irrallisuuden tunnetta. 360-mittaus ja MLP360-mittausjärjestelmä auttaa tilannekuvan hahmottamisessa, kehityskohteiden löytämisessä ja sitä kautta työntekijöiden perutarpeiden tyydyttämisessä.

Lue lisää siitä, miten koronaepidemia on muuttanut monien suomalaisten työntekoa radikaalisti!

Tutustu TTL:n miten Suomi voi -tutkimukseen.

Dialoginen 360°-mittausprosessi

 • Uusi 360°-mittaus on yhteinen tiimiprosessi, jonka tavoitteena on tunnistaa sekä vahvuuksia että kehittämiskohteita
 • Mittauksen omistaja sitouttaa kaikki vastaajat mittaukseen ja huolehtii siitä, että jokainen haluaa kehittää itseään ja olla mukana rakentamassa huipputiimiä
 • Prosessin eri vaiheissa osapuolilla on aktiivinen rooli:
  • Mittauksen omistaja, esim. tiiminvetäjä sopii mittauksesta yksissä tuumin mittaukseen osallistuvien kanssa
  • Arvioitavat henkilöt valitsevat itse heitä arvioivat henkilöt (vastaajat)
  • Mittauksen omistaja rohkaisee osallistujia valitsemaan henkilöitä, jotka avaavat kehitysmahdollisuuksia
  • Mittauksen tuloksia seurataan aktiivisesti henkilökohtaisesta näkymästä, joka auttaa tunnistamaan kehityskohteet
 • Mittauksen valmistumista seurataan aktiivisesti ja sitä käydään läpi sekä yksilö-, pari-, tiimi- että yksikkötasolla
 • Arvioitavat henkilöt tunnistavat kerrallaan yhden kehityskohteen, josta hän on tilivelvollinen tiimilleen
 • Tiimi käy läpi henkilökohtaisia kehityskohteita säännöllisesti

360-mittaus ja käytettävyys

Käytettävyys ratkaisee, eli onko vastaaminen vaivatonta, tulokset ymmärrettäviä ja onko mittaamisesta todellista hyötyä.

Vastaaminen: Linkkien lähettäminen on mahdollista sähköpostin lisäksi myös tekstiviestillä.

Ymmärrettävyys: Selkeän kokonaiskuvan syntyminen.

Hyödynnettävyys: Yksittäisten kehitysalueiden tunnistaminen.

360-mittaus ja MLP360-mittausjärjestelmä

MLP360-järjestelmää käyttävät kaikki

Tiimiläiset - Esimiehet - Henkilöstöhallinto

Tutustu valmiisiin mittauksiin

Johtajuus 360°

Laajaan tutkimus- ja kehitysprosessiin perustuva mittaus kuvaa esimiehen toimintaa vision, sitouttamisen ja toimeenpanon näkökulmasta.

Osaava johtaja 360°

Raportti koostuu kolmesta osa-alueesta: itsensä johtaminen, olosuhteiden johtaminen ja luottamuksen rakentaminen.

Joustavuus ja luottamus 360°

Raportti muodostuu kahdesta osa‐alueesta: joustavuus (mukautuminen) ja luottamus (vuorovaikutus ja johdonmukaisuus).

Toimiva työyhteisö -mittaus

Raportti muodostuu kahdesta osa‐alueesta: sitoutuminen (mm. arvot, visio, tavoitteet ja roolit) ja luottamus (vuorovaikutus ja johdonmukaisuus).

Malliraportit eivät sisällä kaikkia sivuja. Vakioitujen kysymyspatteristojen lisäksi kyselyt voidaan toteuttaa räätälöidyillä kysymyksillä tai käyttäen asiakkaan omia malleja.

Selkeät tulokset

Esimerkki Osaava johtaja 360° -mittauksesta. Raportti sisältää niin haluttaessa myös vapaata kommentointia ja  tilastollisia muuttajia.

360b

360-mittaus - toteutus

 1. Raportin valinta
 2. Arvioitavien henkilöiden sähköpostien syöttäminen (360°-mittaukset)
 3. Pyyntö lisätä vastaajat (arvioijat)
 4. Vastauslinkin lähettäminen joko sähköpostilla tai tekstiviestillä
 5. Mittauksen valmistuminen (tarvittavat muistutukset)
 6. Analyysi (onlinepalvelu)

Mitä hyötyä?

...on valtavasta määrästä dataa, jos mikään ei muutu? The Five Behaviors -tiimiprosessi on tehokas menetelmä kehittää tiimejä.

Perehdytysvalmennukset

MLP Research -palveluiden käyttäjille järjestetään perehdytysvalmennuksia, joiden aikana tutustutaan koko palautemittausprosessiin: ideasta purkuun ja tulosten hyödyntämiseen.

Kysy lisää