360-mittaus – MLP360-järjestelmä

Uusi MLP360-mittausjärjestelmä on helppo, havainnollinen ja hyödyllinen

360-mittaus

Realistinen tilannekuva ja sen perusteella tunnistettavat konkreettiset tekemisen tarpeet ovat MLP:n mittauspalvelujen parasta antia. MLP360-mittausjärjestelmään mahdollistaa aktiivisen ja dynaamisen mittaamisen. Mittaus kuuluu kaikille!

360-mittaus ja -analyysi

Käytettävyys ratkaisee, eli onko vastaaminen vaivatonta, tulokset ymmärrettäviä ja onko mittaamisesta todellista hyötyä.

Vastaaminen: Linkkien lähettäminen on mahdollista sähköpostin lisäksi myös tekstiviestillä.

Ymmärrettävyys: Yksittäisten kehitysalueiden tunnistaminen.

Hyödynnettävyys: Kaikki tapahtuu verkossa, omalla päätelaitteella.

360-mittaus ja MLP360-mittausjärjestelmä

Dialoginen 360°-mittausprosessi

 • Uusi 360°-mittaus on yhteinen tiimiprosessi, jonka tavoitteena on tunnistaa sekä vahvuuksia että kehittämiskohteita
 • Mittauksen omistaja sitouttaa kaikki vastaajat mittaukseen ja huolehtii siitä, että jokainen haluaa kehittää itseään ja olla mukana rakentamassa huipputiimiä
 • Prosessin eri vaiheissa kaikilla osapuolilla on aktiivinen rooli:
  • Mittauksen omistaja, esim. tiiminvetäjä sopii mittauksesta yksissä tuumin mittaukseen osallistuvien kanssa
  • Arvioitavat henkilöt valitsevat itse heitä arvioivat henkilöt, vastaajat
  • Mittauksen omistaja rohkaisee osallistujia valitsemaan henkilöitä, jotka avaavat kehitysmahdollisuuksia
  • Mittauksen tuloksia seurataan aktiivisesti henkilökohtaisesta näkymästä, joka auttaa tunnistamaan kehityskohteet
 • Mittauksen valmistumista seurataan aktiivisesti ja sitä käydään läpi sekä yksilö-, rooli-, tiimi- että yksikkötasolla
 • Arvioitavat henkilöt tunnistavat kerrallaan yhden kehityskohteen, josta hän on tilivelvollinen tiimilleen
 • Tiimi käy läpi henkilökohtaisia kehityskohteita säännöllisesti

Miksi 360-mittaus – miksi pitää mitata?

Organisaatioiden suurin pääoma löytyy omasta henkilöstöstä: ihmisten hyvinvoinnista, kyvystä toimia yhdessä muiden kanssa, sekä kasvupotentiaalista. 360-mittaus auttaa tunnistamaan kehityskohteita ja suuntaamaan voimavarat oikein.

Ympäristön muutokset haastavat työelämää monella tavalla lisäämäällä mm. epätietoisuutta ja irrallisuuden tunnetta. 360-mittaus ja MLP360-mittausjärjestelmä auttaa tilannekuvan hahmottamisessa, kehityskohteiden löytämisessä ja sitä kautta työntekijöiden perutarpeiden tyydyttämisessä.

Lue lisää siitä, miten koronaepidemia on muuttanut monien suomalaisten työntekoa radikaalisti!

Tutustu TTL:n miten Suomi voi -tutkimukseen.

Haluatko tietää lisää?

MLP360-järjestelmää käyttävät kaikki

Tiimiläiset – Esimiehet – Henkilöstöhallinto

Tutustu käytetyimpiin mittauksiin

Johtajuus 360°

Laajaan tutkimus- ja kehitysprosessiin perustuva mittaus kuvaa esimiehen toimintaa vision, sitouttamisen ja toimeenpanon näkökulmasta.

Osaava johtaja 360°

Raportti koostuu kolmesta osa-alueesta: itsensä johtaminen, olosuhteiden johtaminen ja luottamuksen rakentaminen.

Joustavuus ja luottamus 360°

Raportti muodostuu kahdesta osa-alueesta: joustavuus (mukautuminen) ja luottamus (vuorovaikutus ja johdonmukaisuus).

Toimiva työyhteisö -mittaus

Malliraportit eivät sisällä kaikkia sivuja. Vakioitujen kysymyspatteristojen lisäksi kyselyt voidaan toteuttaa räätälöidyillä kysymyksillä tai käyttäen asiakkaan omia malleja.

Malliraportit eivät sisällä kaikkia sivuja. Vakioitujen kysymyspatteristojen lisäksi kyselyt voidaan toteuttaa räätälöidyillä kysymyksillä tai käyttäen asiakkaan omia malleja.

Selkeät tulokset

Esimerkki Osaava johtaja 360° -mittauksesta. Raportti sisältää niin haluttaessa myös vapaata kommentointia ja  tilastollisia muuttajia.

360-mittaus - toteutus

 1. Raportin valinta
 2. Arvioitavien henkilöiden sähköpostien syöttäminen (360°-mittaukset)
 3. Pyyntö lisätä vastaajat (arvioijat)
 4. Vastauslinkin lähettäminen joko sähköpostilla tai tekstiviestillä
 5. Mittauksen valmistuminen (tarvittavat muistutukset)
 6. Analyysi (onlinepalvelu)

Vuorovaikutustyökalut ja 360°-mittaukset