Mittaa tiimin toimintaa ja tiimikulttuuria

Organisaatioiden suurin pääoma löytyy omasta henkilöstöstä: ihmisten hyvinvoinnista, kyvystä toimia yhdessä muiden kanssa, sekä kasvupotentiaalista. Tätä kaikkea voi mitata, ylläpitää ja kehittää.

Realistinen tilannekuva ja sen perusteella tunnistettavat konkreettiset tekemisen tarpeet ovat MLP:n mittauspalvelujen parasta antia. Mallimme ohjaa tavoitteiden asettamiseen ja välittömien korjaustoimien tekemiseen. Seurantamittaukset tuo onnistumisen näkyväksi.

Tulokset ovat helposti luettavia. Keskiössä ovat mielipiteiden erot ja syyt niiden taustalla. Näin korjaavat toimet on mahdollista kohdistaa oikein ja tulokset näkyvät nopeasti.

Kesto: puoli päivää

Sisältö

  • Palautemittauksen hyödyntäminen tiimin ja esimiestoiminnan kehittämistä
  • Erilaiset tarpeet, erilaiset mittarit
  • Sitoutumisen ja luottamuksen mittaaminen
  • Tulosten tulkinta ja hyödyntäminen
  • Mittaustulosten käsittely tiimiläisten kanssa
  • Toimenpiteet palautteen perusteella
  • Palautemittauksen käytännön toteuttaminen
  • Mittausprosessi ja sen hallinta